Pilot nieuwe Studielink architectuur

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Pilot nieuwe Studielink architectuur...

Description

Inleiding in Studielink Interactie met de student bij aanmelden en inschrijven DEUG Conference 16 november 2016 Jennifer Moesker, Studielink

Even checken.. • Kent u de Studielinkapplicatie? – -

Alleen van horen zeggen Ik/mijn kind heeft zich aangemeld voor een studie Ik werk met aanmelden en inschrijven in SIS Ik beheer de Studielink Mid Office

http://info.studielink.nl/nl/studenten/Pages/default.a spx https://www.youtube.com/watch?v=8vBM1lgP1w

Wat is Studielink? • gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle hogescholen en universiteiten • Een portal voor de student voor – Registratie gegevens; – Verrijking van de gegevens via de registers van DUO; – communicatie over de voortgang van zijn inschrijving;

• gevensuitwisseling naar en tussen de onderwijsinstellingen, DUO, IND, banken • levering van managementinformatie over aanmelding en inschrijving

Ontwikkeling • Koppeling met IND/Digitale Verblijfsaanvraag studie (DVS) – Ofwel via Studielink dashboard invullen digitaal formulier, of via system to system uitwisseling – Verwerken veel sneller, minder foutgevoelig. Veel minder werk en administratiee rompslomp bij instelling & IND. – Eeenvoudig proces voor de student

• Koppeling met de banken/Digitaal incassomachtigen (DIM) – Online machtiging afgeven via standaard telebankieromgeving – Vereenvoudigd proces – Gegarandeerd betaalmiddel

Ontwikkeling • Selectie&plaatsing/afhandeling aanmelding en berichtenverkeer rondom numerus fixus opleidingen

Ontwikkeling • Herbouw Studielink applicatie – Vervangen Front Office Student, Front Office beheer en Dashboard; – Moderniseren architectuur; – Flexibeler, meer mogelijkheden voor individuele wensen van de instellingen; – Optimaliseren Procesflow (aansluiting bij wensen van studenten en instellingen).

• SCRUMmen met het veld • Planning: feb/mrt 2018

Ontwikkeling Wensen instellingen: – – – – – –

Joint Degree Doorlopende/flexibele inschrijving Aanvullende eisen toelating Vooropleidingsinformatie (vakken/tussenresultaten) Digitaal bewijs van inschrijven PABO toelatingstoetsen procesflow

Ontwikkeling Straks: – Vraagfinanciering – Educatieve masters (meer opleidingen onder zelfde CROHO) – Doorleveren internationale vooropleidingsinformatie – Transnationaal onderwijs (vestigingen in het buitenland) – Modulair/flexibel onderwijs

De Studielink keten BANKEN

ABN, Rabo

RSP

STUDIELINK

(Worldline/ Equens)

ING, Deutsche bank

IND Broker KVV

JustID

DUO SIS

Dashboard

Adapter

BAP ROSA

KVA

FOS

FOB

BRON

IND

Ingezoomd op Studielink…

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student

Front office student - Inloggen met DigiD Persoons- en vooropleidingsgegevens worden opgevraagd Student vult ondertussen contactgegevens in en bevestigt gegevens

Front office student Student controleert opgevraagde gegevens en doet hierna een verzoek tot inschrijven

Front office student - Eerst aantal keuzes maken, afhankelijk hiervan worden opleidingen getoond in tabel

Front office student - onderwijsinstellingen, opleidingen, plaats en opleidingsvorm: deels referentietabellen en deels inrichting door instelling

Front office student - Afhankelijk van gekozen opleiding nog informatie over bijvoorbeeld fixus, studiekeuzecheck

Front office student - Opleidingsspecifieke vragen beantwoorden

Front office student - Bevestigen verzoek tot inschrijven

- Verzoek wordt verstuurd naar onderwijsinstelling en daar verwerkt.

Ingezoomd op Studielink…

Front Office Beheer Beheeromgeving voor de instellingen – – – – – –

Onderhouden vragen en antwoorden Onderhouden aanvullende instellingsgegevens Onderhouden instellingsbetalingsgegevens Onderhouden alternatieve opleidingsomschrijving Inrichten van beheerders Onderhouden e-mail teksten

Front Office Beheer • Bericht versturen aan de student – gebruiker in de rol van Beheerder instelling of Beheerder instelling (super user). – Bij Inzien persoonsgegevens, gevolgde vooropleidingen of inschrijvingen van de student (na het selecteren van een inschrijving)

• Bericht versturen aan meerdere studenten – – – –

Bij Zoeken naar student Bij Inzien persoonsverificaties Bij Inzien vooropleidingsverificaties Bij Inzien fixus verzoeken

Front Office Beheer Rol

Code

Studielink-beheerder

ADM_STL

Stichting Studielink beheerder

ADM_ST_STL

Baliemedewerker DUO

BALIE_DUO

Beheerder DUO

ADM_DUO

Super beheerder DUO

SUP_DUO

Baliemedewerker instelling

BALIE_INST

Super baliemedewerker instelling

SUP_BAL_IN

Instellingsbeheerder

ADM_INST

Super Instellingsbeheerder

SUP_INST

Kenniscentrum

SD_STL

Medewerker International Office

MIO_INST

X

X

Aanvragen verblijfsvergunning (H13.2) Deblokkeren Studielink account (H14.4) Download indicatie soort collegegeld (H14.6.3) Herstellen ingetrokken ingeloot/uitgeloot verzoek (H6.3.3) Inzien aan de student verstuurde mededelingen (H6.8) Autorisaties Inzien aanvragen verblijfsvergunning (H13.1.2) Inzien betaalgegevens van de student (H6.7) Inzien gevolgde vooropleidingen van de student (H6.6) Inzien indicatie soort collegegeld (H14.6) Inzien inschrijvingen van de student (H6.3) Inzien koppelvlak berichten van de student (H.6.9) Inzien meldingen wijziging aanvraag verblijfsvergunning (H13.1.2) Inzien persoonsgegevens van de student (H6.2) Inzien vragen en antwoorden van de student (H6.10)

Autorisatie

X X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melden wijziging verblijfsvergunning (H13.3)

X X

X

X

Monitoren koppelvlak berichten (H5) Monitoren persoonsgebonden nummer (H11) Monitoren persoonsverificatie studenten (H8) Monitoren signalen (H5.2)

X

X

Leidende account instellen (H14.3)

Monitoren fixus aanmeldingen (H10)

Medewerker International Office (???)

X

Beheerder Studielink (ADM_STL)

X

Kenniscentrum (SD_STL)

Beheerder instelling (super user) (SUP_INST)

Balie-medewerker instelling (super user) (SUP-BAL_IN) Beheerder DUO (ADM_DUO)

X

Beheerder instelling (ADM_INST)

X

Beheerder DUO (super user) (SUP_DUO)

Aanvragen Data DUO/BRON-HO (H7)

Balie-medewerker instelling (BALIE_INST)

Autorisaties per rol

Balie-medewerker DUO (BALIE_DUO)

Front Office Beheer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Front Office Beheer • Via mid-office: 1. ISAT/Alternatieve opleidingen controleren/aanpassen

Front Office Beheer 2. Academisch jaar toevoegen

Ingezoomd op Studielink…

Front Office Beheer Aanmelden bij Dashboard:

Front Office Beheer Nadat er is aangemeld, wordt het dashboard startscherm getoond. Het startscherm bevat 4 onderdelen:    

Hoofdbalk Navigatie scherm Help scherm Gegevens scherm

Front Office Beheer

Front Office Beheer

Front Office Beheer • Via Dashboard 1. (Eventueel) fixusopleidingen toevoegen

Managementinformatie Basis: geanonimiseerd telbestand en sleutelbestand, bestemd voor onderwijsinstellingen – Wekelijks beschikbaar gesteld – Formaat: .csv. – Twee tel- en sleutelbestanden: huidig en komend studiejaar – Publicatie op twee manieren: • Downloadserver • TIG managementinformatie applicatie

Managementinformatie • Doel telbestand en bijbehorend sleutelbestand: – Verschaffen informatie over aantal (her)inschrijfverzoeken en (nieuwe) studenten voor het komende studiejaar – Het kunnen maken van een vergelijking met het voorgaande studiejaar op corresponderende gegevens

Managementinformatie • Totstandkoming telbestand

Managementinformatie • Verrijking door DUO betreft het toevoegen van 3 kolommen: – status 1cHO_L – status 1cHO_K – een veld status BRON-OD

Managementinformatie •

Weergave Dashboard TIG

Managementinformatie

Managementinformatie •

Ontwikkeling in aantallen en marktaandeel t.o.v. voorgaand studiejaar

Managementinformatie •

Marktaandeel geselecteerd jaar (benchmark per instelling)

Managementinformatie •

Instroom eigen instelling per sector en per opleiding

Wie is…. Stichting Studielink is een regie-organisatie. • 12 personen • Ontwikkeling en beleid • Change- en releasemanagement (o.a. aansturen leverancier) • Projectleiding en analyse • Kenniscentrum en ondersteuning (bedrijfsbureau)

Wvttk/Q&A

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF