Planering fysik 1d

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Electricity And Magnetism, Magnetism
Share Embed Donate


Short Description

Download Planering fysik 1d...

Description

Planering fysik 2b V 10 Må: Kapitel 5. Magnetfält kring strömförande ledare. Magnetisk flödestäthet och kraftverkan. Uppgifter: 5.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Tis: Tid för rapportskrivning på fysiken.

Fre: Fysikforum. Flödestäthet från en ledare, magnetisk kraft mellan ledare Uppgifter: 5.12, 13, 15, 16, 17 V 11 Må: Gemsam. Kapitel 5 forts. Magnetisk kraft på några partiklar. Bestämning av elektronens massa. Uppgifter: 5.22, 23, 25, 27 Ti: Jordmagnetiska fältet. Magnetiska material Uppgifter: 5. 28, 29, 31, 32, 33. Alternativ uppgift till ovanstående beräkningsuppgifter: Förklara i text och bild hur man bestämmmer elektronens/atomers massa Läxa: Läs s 91-92 och 94-96 till fredag Fre: Fysikforum. Boka in ett föredrag. Kapitel 6. Induktion. Inducerad ström. Lenz lag Uppgifter: 6.1, 3, 6, 8, 9,13 V 12 Må: Kapitel 6. Magnetiskt flöde. Induktionslagen. Boka in några föredrag om praktiken Uppgifter: 6.14, 16, 18, 20 Läxa: Läs s 113-114 till tisdag Ti: Fysikforum. Stopp och fördjupning. Fördjupningsuppgifter: 6.22, 24, 25. Läs sidan115-117 Boka in ett föredrag Läxa: läs s 118-121 till laboration ons eller fre Ons: Laboration Växelströmsgeneratorn. Transformatorn Fre: Laboration Växelströmsgeneratorn. Transformatorn Inlämning kap 2, 3, 4 och 5

V 13 Må: Kapitel 7. Harmonisk svängningsrörelse. Egen planering: 7.20, 21, 22, 26 Alternativ: skriv och rita en hjälp och sammanfattning till sidan 136-137 Boka in några föredrag om praktiken Läxa: Läs s 130-132 till tisdag Ti: Fysikforum . Resonans. Simuleringsuppgifter på bloggen läggs ut då. Boka in ett föredrag om praktiken Ti: Laboration. Harmonisk svängning. Pendeln Fre: Laboration. Harmonisk svängning. Pendeln

V 14 Må: Kapitel 9. Vågor. Pulser. Periodiska vågor. Reflexion och transmission. Superposition Uppgifter: 9.1, 2, 4, 5, 7 Läxa: Läs s 161-163 till tisdag Ti: Stående vågor. Uppgifter: 9.8, 10, 12, 13 Läxa: läs s 169-171 till fredag Fre: Fysikforum Refraktion. Diffraktion. Interferens Uppgifter: 9.19, 20, 21, 22, 25 Inlämning kap 6,7 och 9 V 15 Må: Kapitel 10 Stråloptik Uppgifter: 10.1, 2, 4, 5, 6 Läxa: Läs s 183-185 till tisdag Ti: Fysikforum Uppgifter: 10.8, 9, 10, 11, 13 Läxa: läs s 200-203 till ons/fre Ons: Laboration. Stående våg/optik Uppgifter tillhörande laboration: 10.18, 19, 20, 21 Fre: Laboration. Stående våg/optik Uppgifter tillhörande laboration: 10.18, 19, 20, 21

V 16 Påsklov

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF