Politieke afdelingsvergadering

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Politieke afdelingsvergadering...

Description

Rotterdam Politieke afdelingsvergadering

Rosanne Joosse Woensdag 11 mei 2016

INDEX Inleiding -2I Opening -3Openingswoord door de voorzitter Benoemen technische voorzitter en stem-en notulencommissie Agenda Notulen II Bestuursblok Bestuursupdate Vragen aan het bestuur

-7-

III Politiekblok Presenteren van moties

-9-

1

INLEIDING De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de Jonge Democraten, afdeling Rotterdam. Dit is de plek en het moment om als lid vragen te stellen aan het bestuur en om je uit te spreken over de koers en de organisatie van de afdeling. De politieke afdelingsvergadering van woensdag 11 mei 2016 zal in het teken staan van moties die worden ingediend op het Zomercongres in Alkmaar, namens de afdeling Rotterdam. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan het bestuur. Het afdelingsbestuur nodigt u allen uit op woensdag 11 mei 2016 om uw stem te laten horen over de bovenstaande zaken. Met vriendelijke groet, Bestuur Jonge Democraten Rotterdam Michael Vos – Voorzitter Rosanne Joosse –Afdelingssecretaris Gerard Reinders – Penningmeester Koen Sijtsema – Bestuurslid Politiek Kevin Brongers– Bestuurslid Organisatie Robbin van Pelt – Bestuurslid Promotie

2

OPENING OPENINGSWOORD Openingswoord door afdelingsvoorzitter, Michael Vos.

3

BENOEMEN TECHNISCHE VOORZITTER EN STEM- EN NOTULENCOMMISSIE Technische voorzitter Malu Pasman

Stem-en notulencommissie Charly van Enckevoort

4

AGENDA Datum: 11 mei 2016 Tijd: 20:00 uur Locatie: Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam 20:00-20:15 I Opening 1 Openingswoord door de Afdelingsvoorzitter 2 Vaststellen agenda 3 Benoemen technische voorzitter en stem-en notulencommissie 4 Notulen 27 januari 2016 20:15 -20:20 II Bestuursblok 5 Bestuursupdate 6 Bestuursvragen 20:15-20:45 III Politiek Blok (1) 7 Politieke Moties 1 t/m 10 20:45 – 21:00 Pauze 21:00 – 21.30 IV Politiek Blok (2) 8 Politieke Moties 11 t/m 19 21:30-21:40 V Afsluiting 9 Afsluiten vergadering

5

NOTULEN De notulen van de afgelopen Afdelingsvergadering liggen ter inzage bij de Algemeen Secretaris van de Jonge Democraten Rotterdam. Aanvraag van de notulen kan via [email protected] Tijdens de Algemene Afdeling Vergadering van 17 december 2014 werd de wens uitgesproken de notulen niet, tezamen met het AAV-boek, openbaar op het internet te publiceren. Overwegende het privacy-argument heeft het bestuur besloten de notulen op aanvraag alleen aan leden te verstrekken. Bij vragen omtrent deze procedure kunt u contact opnemen met de Secretaris via het bovenstaande e-mail adres.

6

BESTUURSBLOK Bestuursupdate Mondeling toegelicht door de afdelingsvoorzitter, Michael Vos

7

Vragen aan het bestuur Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend, wel is er nu ruimte om mondeling vragen te stellen aan het bestuur

8

Politiekblok (1) PM01 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Behandel me als een dame Anne Ardon, Rosanne Joosse Vrouwen weinig tot niet worden meegenomen in medische experimenten. Het mannelijke lichaam de norm is binnen de gezondheidszorg. Vrouwen tot 60% meer bijwerkingen hebben op medicijnen dan mannen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) 12 miljoen uitrekt voor seksespecifieke zorg. Vrouwen anders reageren op medicijnen dan mannen; Vrouwen hierdoor slechtere behandelingen krijgen. De JD zich inzet voor seksespecifieke behandeling van mensen op het gebied van gezondheidszorg.

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting Aangenomen? Ja

o

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

9

PM02 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Afval gooi je weg, geld mag je sparen Robbin van Pelt, Kevin Brongers, Sharona Boonman Kevin Brongers Ieder huishouden in Rotterdam afvalstoffenheffing moet betalen. Huishoudens met een laag inkomen gebruik kunnen maken van een kwijtscheldingsregeling, waarbij de afvalstoffenheffing gereduceerd kan worden tot 40 procent van het bedrag. Studenten met een vermogen van 4000 euro niet in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Overwegende dat

De gemeente Rotterdam op deze manier studenten ontmoedigt om te sparen voor hun studie. Het College van Rotterdam de ambitie heeft uitgesproken wonen in de binnenstad voor studenten aantrekkelijker te willen maken. Studenten die wonen in de binnenstad en wijken daaromheen een positieve bijdrage leveren aan de levendigheid van de wijk. Studenten door het leenstelsel bijna allemaal een studieschuld opbouwen.

Spreekt uit dat

Toelichting

Het wenselijk is dat studenten een spaarpotje opbouwen om hun studie te kunnen financieren. De Jonge Democraten Rotterdam van mening zijn dat eenieder die gebruikmaakt van de tegemoetkoming scholieren of de studiefinanciering gebruik moeten kunnen maken van de kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing, ongeacht hun vermogen. Studenten met enig vermogen komen niet in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit zorgt 10

ervoor dat studenten veel belasting moeten betalen. Studenten leveren een positieve bijdrage aan de levendigheid in de buurt, bijvoorbeeld in RotterdamWest waar studenten bijdragen aan een grotere diversiteit. Om het voor studenten aantrekkelijker te maken om van Rotterdam hun studentenstad te maken, dien wij deze motie in. Studenten kunnen de stad mooier, levendiger en sterker maken. Bovendien worden studenten onevenredig hard getroffen door geen gebruik te mogen maken van de regeling, omdat in het huidige stelsel veel studenten een studieschuld opbouwen en geen tot weinig inkomen hebben. Aangenomen? Ja

o

PM03 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Nooit meer kruipend naar huis #1 Joey Aalbregt, Casper van Rooden, Rosanne Joosse, Koen Sijtsema Joey Aalbregt Het na 01:00 uur met het OV moeilijk is om te reizen. Het vervoer dat dan wel beschikbaar is minder veilig en betrouwbaar dan de metro is De huidige vervoersmiddelen ‘s nachts ontoereikend zijn Er door gebruik aan ruimte in de huidige opties wrijving kan ontstaan tussen personen De huidige opties onvoldoende frequent, dan wel betrouwbaar zijn De huidige alternatieven te beperkt of te duur zijn De veiligheid van passagiers en 11

conducteurs op de huidige manier onvoldoende gewaarborgd wordt Door Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in metro’s de veiligheid van OV-personeel en passagiers beter gewaarborgd kan worden De Jonge Democraten Rotterdam voorstander zijn van de invoering van een nachtmetro die met een vaste frequentie rijdt op alle lijnen

Spreekt uit dat

Toelichting Aangenomen? Ja

o PM04 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Nooit meer kruipend naar huis #2 Joey Aalbregt, Casper van Rooden, Rosanne Joosse, Koen Sijtsema Joey Aalbregt Het na 01:00 uur met het OV moeilijk is om te reizen in het weekend. Het vervoer dat dan wel beschikbaar is minder veilig en betrouwbaar dan de metro is. De huidige vervoersmiddelen ‘s nachts ontoereikend zijn. Er door gebruik aan ruimte in de huidige opties wrijving kan ontstaan tussen personen. De huidige opties onvoldoende frequent, dan wel betrouwbaar zijn De huidige alternatieven te beperkt of te duur zijn. De veiligheid van passagiers en conducteurs op de huidige manier onvoldoende gewaarborgd wordt. Door Bijzondere Opsporings

12

Ambtenaren (BOA’s) in metro’s de veiligheid van OV-personeel en passagiers beter gewaarborgd kan worden. De Jonge Democraten Rotterdam voorstander zijn van de invoering van een nachtmetro in het weekend die met een vaste frequentie rijdt op alle lijnen.

Spreekt uit dat

Toelichting Aangenomen? Ja

o

PM05 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Heerlijk. Helder. Kraanwater #1 Gerard Reinders, Michael Vos, Koen Sijtsema Gerard Reinders Water een eerste levensbehoefte is Nederland vooroploopt in de wereld waar het gaat om waterkwaliteit Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel prijsniveau heeft Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang heeft tot water

Spreekt uit dat

Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers aangeeft dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op een festival of evenement aan kraanwater te komen Horecagelegenheden en festivals gratis kraanwater ter beschikking moeten stellen aan bezoekers

13

Toelichting Aangenomen? Ja

o

Nee

o

PM06 Indieners:

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Heerlijk. Helder. Kraanwater #2 Gerard Reinders, Michael Vos, Koen Sijtsema Gerard Reinders Water een eerste levensbehoefte is

Woordvoerder: Constaterende dat

Nederland vooroploopt in de wereld waar het gaat om waterkwaliteit Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel prijsniveau heeft

Overwegende dat

Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang heeft tot water Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers aangeeft dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op een festival of evenement aan kraanwater te komen Nederlands kraanwater een topproduct is waar best een vergoeding voor mag worden gevraagd Horecagelegenheden en festivals voor een schappelijke prijs kraanwater ter beschikking moeten stellen

Spreekt uit dat

Toelichting Aangenomen? Ja

o PM07 Indieners:

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Heerlijk. Helder. Kraanwater #3 Gerard Reinders, Michael Vos, Koen

14

Sijtsema Gerard Reinders Water een eerste levensbehoefte is

Woordvoerder: Constaterende dat

Nederland vooroploopt in de wereld waar het gaat om waterkwaliteit Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel prijsniveau heeft

Overwegende dat

Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang heeft tot water Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers aangeeft dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op een festival of evenement aan kraanwater te komen Nederlands kraanwater een topproduct is waar best een vergoeding voor mag worden gevraagd Spreekt uit dat

Horecagelegenheden voor een schappelijke prijs kraanwater aan moeten bieden Festivals gratis kraanwater aan bezoekers moeten aanbieden

Toelichting Aangenomen? Ja

o

PM08 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Draaiorgel?! Optyfen! Gauw! Michael Vos, Koen Sijtsema Koen Sijtsema Nederland nog altijd geteisterd wordt door een wildgroei aan oude mannen met draaiorgels Draaiorgels een vorm van milieuvervuiling zijn door het lawaai dat ze maken, een normaal gesprek

15

voeren naast een draaiorgel is niet mogelijk Veel stadsbewoners en ondernemers zich lastig gevallen voelen door deze ondingen Het verdienmodel van deze draaiorgelbejaarden vermoedelijk gebaseerd is op het gegeven dat mensen ze betalen om weg te gaan, niet uit waardering De huidige vergrijzing waarschijnlijk tot gevolg heeft dat deze wildgroei enkel nog maar toeneemt De Jonge Democraten van mening zijn dat gemeentes geen vergunningen dienen te verlenen aan mensen met draaiorgels

Spreekt uit dat

Toelichting Aangenomen? Ja

o

PM09 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

De Koning is dood... Lange leve de republiek! Michael Vos, Koen Sijtsema Michael Vos In Nederland nog altijd de koning staatshoofd is De functie van staatshoofd in Nederland daarmee nog steeds louter door overerving vergaard kan worden Nederland een democratie is De grondwet bepaalt dat alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar dienen te zijn in openbare dienst Nederland pas sinds 1815 een constitutionele monarchie is Nederland daarvoor altijd een 16

republiek was, te midden van monarchieën De Jonge Democraten niet voor niets deze naam dragen Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat de functie van staatshoofd bekleed dient te worden door een democratisch verkozen functionaris

Toelichting

Nederland kent een geweldige historie als republiek. De Acte van Verlatinghe uit 1581 vormde zelfs een invloedrijke een inspiratiebron voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring.

Aangenomen? Ja

o

PM10 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Meer Flex, meer zekerheid #1 Koen Sijtsema, Casper van Rooden, Rosanne Joosse, Enrico Timmerman Koen Sijtsema De huidige ketenregeling inhoudt dat een opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gezamenlijk twee jaar mogen lopen Er binnen die die twee jaar drie arbeidsoverenkomsten gesloten mogen worden

17

De ketenregeling wordt doorbroken als tussen de arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden tijd zit Van de ketenregeling alleen afgeweken kan worden bij CAO De nieuwe ketenregeling niet de gehooopte uitwerking heeft

Overwegende dat

Mensen nu vaak, ook al willen beide partijen werken op basis van tijdelijke contracten, na twee jaar aan de kant worden gezet na drie contracten van zeven of acht maanden Zowel werkgevers als werknemers vaak behoefte hebben aan flexibiliteit Schijnconstructies met ZZP’ers onwenselijk zijn De Jonge Democraten van mening zijn dat de mogelijkheid er moet zijn om schriftelijk bij individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke ketenregeling. Zeker voor jongeren is dit een groot probleem. Supermarkten houden bijvoorbeeld jong personeel standaard niet langer meer dan twee jaar in dienst

Spreekt uit dat

Toelichting

Aangenomen? Ja

o

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

18

Politiekblok (2)

PM11 Indieners:

Meer Flex, meer zekerheid #2 Koen Sijtsema, Casper van Rooden, Rosanne Joosse, Enrico Timmerman Koen Sijtsema De huidige ketenregeling inhoudt dat een opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gezamenlijk twee jaar mogen lopen

Woordvoerder: Constaterende dat

Er binnen die die twee jaar drie arbeidsoverenkomsten gesloten mogen worden De ketenregeling wordt doorbroken als tussen de arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden tijd zit Van de ketenregeling alleen afgeweken kan worden bij CAO De nieuwe ketenregeling niet de gehooopte uitwerking heeft

Overwegende dat

Mensen nu vaak, ook al willen beide partijen werken op basis van tijdelijke contracten, na twee jaar aan de kant worden gezet Zowel werkgevers als werknemers vaak behoefte hebben aan flexibiliteit Het mogelijk zou moeten zijn langere tijd tijdelijke arbeidscontracten af te blijven sluiten. Denk hierbij aan vijf jaar. Hoe langer de arbeidsrelatie dan loopt, hoe langer de opzegtermijn voor beide partijen zou moeten zijn. Zeker voor jongeren is dit een groot probleem. Supermarkten houden bijvoorbeeld jong personeel standaard niet langer meer dan twee jaar in dienst

Spreekt uit dat

Toelichting

Aangenomen? Ja

o

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

19

PM12 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Smoking is bad, mkay? Koen Sijtsema, Enrico Timmerman Koen Sijtsema Tabakproducten momenteel op ruim 60.000 plekken in Nederland worden verkocht, zonder vergunning Jonge mensen, vaak kinderen, zo veel in aanraking komen met tabak Tabak uitermate verslavend is, zo niet van zichzelf, dan wel door de inspanningen van de industrie om dit effect te versterken (denk aan toevoegen van stoffen en kruisen van tabaksplanten) Van vrije wil hierna weinig sprake meer is De tabaksindustrie haar strategie voor een belangrijk deel heeft gebaseerd op het aanspreken van jonge doelgroepen (d.m.v. zoete smaak, kleurige, mooie pakjes e.d.) 90% van de rookverslaafden met roken is begonnen voordat de hersenen volledig uitontwikkeld zijn Het beleid om verkoop van tabaksproducten te beperken tot speciaalzaken vruchten afwerpt in het buitenland

Spreekt uit dat

Toelichting

De minimumleeftijd bij tabaksverkoop beter kan worden gehandhaafd in speciaalzaken De verkoop van tabaksproducten volgens de Jonge Democraten beperkt dient te worden tot speciaalzaken met een vergunning D66 stemde in de Tweede Kamer tegen een soortgelijk voorstel. We kunnen een sterk signaal afgeven door deze motie aan te nemen.

Aangenomen?

20

Ja

o

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

21

PM13 Indieners:

Lekker flyeren met wachtgeld Casper van Rooden, Joey Aalbregt, Olivier Kooi, Koen Sijtsema Casper van Rooden Politici die vrijwillig hun functie opzeggen vaak langdurig gebruik maken van wachtgeld

Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Sommige politici feitelijk misbruik maken van de wachtgeldregeling Van volksvertegenwoordigers integriteit verwacht mag worden Tofik Dibi Misbruik van de wachtgeldregeling het vertrouwen in de politiek schaadt De Jonge Democraten van mening zijn dat politici indien zijn vrijwillig opstappen, pas na toestemming van een ethische commissie gebruik mogen maken van de wachtgeldregeling HACH-TJSOE

Spreekt uit dat

Toelichting Aangenomen? Ja

o

PM14 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Vrij van verplichte vrijheid. Koen Sijtsema, Joey Aalbregt, Olivier Kooi, Casper van Rooden Olivier Kooi De overheid een aantal verplichte vrije dagen oplegt. Het aan werkgevers en werknemers moet zijn om af te stemmen wanneer men vrij is. Mensen prima zelf in staat zijn hierover afspraken te maken met hun werkgever Verschillende mensen met verschillende achtergronden eigen redenen hebben om vrij te willen

22

Spreekt uit dat

Het niet aan de overheid is om vrije dagen op te leggen, individuen kunnen dit beter

Toelichting

In de zomer van 2015 is een motie aangenomen om van 5 mei een verplichte vrije dag te maken. Ironie ten top: 'nee, je mag niet werken, ga je vrijheid vieren!'

Aangenomen? Ja

o

Nee

o

PM15 Indieners:

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Ik ben voor, dus ik stem niet Casper van Rooden, Joey Aalbregt, Koen Sijtsema, Olivier Kooi. Joey Aalbregt De huidige referendumwet vereist dat voor een geldig referendum er een opkomst van minimaal 30 procent dient te zijn Dit leidt tot vreemd strategisch stemgedrag, namelijk door thuis te blijven

Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Uitslagen van referenda hierdoor minder goed te interpreteren zijn Dit stemmen onnodig ingewikkeld maakt De drempel van 30% voor een geldig referendum dient te worden afgeschaft

Spreekt uit dat Toelichting Aangenomen? Ja

o

PM16 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Reinheitsgebot, maar dan Nederlands Koen Sijtsema Koen Sijtsema De Jonge Democraten voorstander zijn

23

van legalisering van softdrugs Bij het telen van plantaardige softdrugs vaak chemische middelen gebruikt worden In de voedingsmiddelenindustrie kunstmatige genetische manipulatie steeds meer de norm wor Het goed is al bij het legaliseren van de markt bepaalde restricties op te leggen met betrekking tot producteisen

Overwegende dat

Chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige manipulatie niet nodig zijn om een goed product af te leveren Nederland weer voorop moet lopen waar het gaat om progressief drugsbeleid Plantaardige drugs natuurproducten zijn Er bij de legalisering van plantaardige softdrugs een wet moet komen die de biologische teelt van deze producten garandeert. (Het Reinheitsgebot is een Duitse warenwet uit de 16de eeuw die stelt dat in Duits bier alleen gemout graan, water en hop mogen zitten, weten jullie dat ook weer)

Spreekt uit dat

Toelichting

Aangenomen? Ja

o

PM17 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Gelijkheid betekent gelijk bestraffen Michael Vos, Kevin Brongers Michael Vos Iedere Nederlander voor de wet gelijk dient te zien Gelijke bestraffing bij delicten hiervan een essentieel onderdeel is Ongelijke bestraffing bij hetzelfde delict indruist tegen het gelijkheidsbeginsel 24

Inkomensafhankelijke boetes zorgen voor welvaartsverdeling, wat niet het doel van sanctioneren mag zijn De Jonge Democraten tegen inkomensafhankelijke boetes zijn Tijdens het vorige congres is een motie aangenomen waarin de Jonge Democraten uitspreken voor inkomensafhankelijke boetes te zijn. Een standpunt dat zo snel mogelijk moet veranderen. Het idee is sympathiek maar werkt niet. Tijdens het vorige congres is een motie aangenomen waarin de Jonge Democraten uitspreken voor inkomensafhankelijke boetes te zijn. Een standpunt dat zo snel mogelijk moet veranderen. Het idee is sympathiek maar werkt niet.

Spreekt uit dat Toelichting

Toelichting

Aangenomen? Ja

o

PM18 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Mag het een onsje minder? Koen Sijtsema Koen Sijtsema De Jonge Democraten voorstander van het belasten van externaliteiten zijn De productie van vlees enorm veel extra kosten en vervuiling met zich meebrengt Vlees niet noodzakelijk is voor een gezonde levensstijl Er steeds betere en goedkopere vleesvervangers op de markt komen en ook mensen die het minder hebben niet afhankelijk hoeven te zijn van vlees De uitvoering van een vleestaks zeer haalbaar is, bijvoorbeeld door het instellen van het hoge BTW-tarief voor vleesproducten

25

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van een extra belasting op vlees De Jonge Democraten zijn al voorstander van het belasten van externaliteiten, vlees valt daar al onder als je dat letterlijk leest, maar het begrip 'externaliteiten' is dusdanig breed dat concretisering op dit punt wenselijk is.

Toelichting

Aangenomen? Ja

o

P19 Indieners: Woordvoerder: Constaterende dat

Overwegende dat

Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

Hybride vertegenwoordiging Koen Sijtsema Koen Sijtsema De volksvertegenwoordiging voor een heel groot deel wordt bepaalt door een kleine groep die niet representatief zijn voor de samenleving, namelijk politieke partijen, dit via de volgorde van de kieslijst Het enkel verlagen van de voorkeursdrempel slechts symptoombestrijding is Het electoraat echt iets te zeggen moeten hebben over de samenstelling van de Kamer en andere volksvertegenwoordigende organen Politieke partijen veel macht hebben terwijl slechts een miniem deel van de bevolking lid is van een partij Een systeem waarbij men puur op grond van aantal stemmen wordt gekozen kan zorgen voor problemen rond specialistische volksvertegenwoordigers en portefeuilleverdeling Een systeem waarbij politieke partijen voor 99% de samenstelling van de Kamer bepalen leidt tot ja-knikkers in het parlement en niet tot eigenzinnige, 26

creatieve parlementariërs De Jonge Democraten voor een hybride systeem van volksvertegenwoordiging zijn: de helft van de gekozen parlementariers van elke partij wordt bepaald door de volgorde van kieslijst, de ander helft puur op basis van het aantal gekregen stemmen

Spreekt uit dat

Toelichting

Aangenomen? Ja

o

Voorbeeld: D66 haalt in twintig zetels. De eerste tien op de lijst zijn zeker van hun plaats in het parlement, de overige tien moeten knokken voor een mandaat. Zo voorkom je enerzijds dat partijtoppen de volksvertegenwoordiging bepalen en voorkom je anderzijds dat er onevenwichtige fracties ontstaan. Nee

o

Aangehouden

o

Ingetrokken

o

27

Afsluiting Afsluiting door de afdelingsvoorzitter, Michael Vos.

28

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF