Politiekmaatschappelijke stromingen

January 22, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Politiekmaatschappelijke stromingen...

Description

Politiekmaatschappelijke stromingen ten tijde van de Industriële Revolutie Liberalisme  Voor vrijheid  Individu staat centraal  Economische vrijheden  Persoonlijke vrijheden  Weinig regels Werd groot na 1825

© Stef van der Velden www.stefvandervelden.nl

Confessionalisme Komt voort uit het conservatisme ( een stroming die weinig veranderingen wilde)  Zijn antirevolutionair  Zijn erg gelovig (katholiek/protestant)  Stellen het geloof centraal in hun politieke gedachtegoed.  Zijn tegen de verlichting.

Socialisme  Voor gelijkheid  Wil geen verschillen tussen armen en rijken.  Werd groot na de start van de Industriële revolutie c.a. 1870 Marxisme  Komt voort uit het socialisme.  Bedenker is Karl Marx (Duits)  Arbeidende klasse moest in opstand komen tegen de rijken (bourgeoisie) met als doel het in handen krijgen van de productiemiddelen.  Weinig ruimte voor het individu.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF