Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet...

Description

Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen

1150 p

Programgemensamma karaktärsämnen

300 p

Inriktningar

350-450 p

Programfördjupningar 300-400 p Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Totalt

2500 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska Engelska 5 Engelska 6

100 100

Matematik Matematik 1b Matematik 2b

Historia Historia 1b

100

Religionskunskap Religionskunskap 1

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1

100

Samhällskunskap Samhällskunskap 1b

Naturkunskap Naturkunskap 1b

100

Programgemensamma karaktärsämnen Filosofi Filosofi 1 Moderna språk Psykologi Psykologi 1

300 p

Inriktningar Beteendevetenskap

50 200 50

Programfördjupningar 300-400 p Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

100 100 50 100

Svenska Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 eller

100 100 100

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3

100 100 100

Medieproduktion Medieproduktion 1

100

350-450 p 450

Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation

100

Pedagogik Kommunikation

100

Medier, samhälle och kommunikation Medier, samhälle och kommunikation 1 100

50

50

Psykologi Psykologi 2a Samhällskunskap Samhällskunskap 2

100

Sociologi Sociologi

100

Medier, information och kommunikation Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1

350

100

Psykologi Psykologi 2a Samhällsvetenskap

450

Geografi Geografi 1

100

Historia Historia 2a

100

Religionskunskap Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3

100 100

Behörighet För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Samhälls­

kunskap, historia. religion och geografi måste vara bland de godkända ämnena. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med

en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan. Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det indivi­ duella valet.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF