POPULARITET ÄR MISSLYCKANDE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download POPULARITET ÄR MISSLYCKANDE...

Description

POPULARITET ÄR MISSLYCKANDE ”Men det är vad alla vill!” – Allt för länge har mänskligheten styrts av populära åsikter. De flesta människor är dräglande dårar, som begär lägsta gemensamma nämnare i varje situation. Man ser dem på kontor, med ytterst simpla uppgifter, som måste ha uppfunnits åt dem, eftersom de inte har kompetensen att göra annat. I varje val röstar de på någon flinande, nedlåtande idiot. I affärer agiterar de för dummare, billigare produkter att ersätta kvalitet med. De mördade kultur för att de inte förstod den. De krävde pluralism, så att ingen kunde kritisera deras innehållslösa ”val av livsstil”. Vi är konsekvensen: en separat kultur inifrån, som förkastar den vilseledande värld, som ger ”vad alla vill ha”. Vi kommer att hacka era nätverk, återprogrammera er filosofi och dechiffrera era värderingar. Vi är civilisationen där sanning är viktigare än popularitet. Du är ett misslyckat förflutet. Vi är framtiden.

DU ÄR FÖRÅLDRAD w ww. an us .c o m

POPULARITET ÄR MISSLYCKANDE ”Men det är vad alla vill!” – Allt för länge har mänskligheten styrts av populära åsikter. De flesta människor är dräglande dårar, som begär lägsta gemensamma nämnare i varje situation. Man ser dem på kontor, med ytterst simpla uppgifter, som måste ha uppfunnits åt dem, eftersom de inte har kompetensen att göra annat. I varje val röstar de på någon flinande, nedlåtande idiot. I affärer agiterar de för dummare, billigare produkter att ersätta kvalitet med. De mördade kultur för att de inte förstod den. De krävde pluralism, så att ingen kunde kritisera deras innehållslösa ”val av livsstil”. Vi är konsekvensen: en separat kultur inifrån, som förkastar den vilseledande värld, som ger ”vad alla vill ha”. Vi kommer att hacka era nätverk, återprogrammera er filosofi och dechiffrera era värderingar. Vi är civilisationen där sanning är viktigare än popularitet. Du är ett misslyckat förflutet. Vi är framtiden.

DU ÄR FÖRÅLDRAD w ww. an us .c o m

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF