Poster anesthesie-de geschiedenis van de anesthesie

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Poster anesthesie-de geschiedenis van de anesthesie...

Description

Het operatiekwartier

Anesthesiologie

De geschiedenis van anesthesie Wist je dat? Op 16 oktober 1846 vond de eerste publieke demonstratie van anesthesie met ether plaats in Boston. De anesthesie werd uitgevoerd door William Morton terwijl John Warren operatief een gezwel in de nek van een man verwijderde. Tijdens deze demonstratie riep de chirurg naar het sceptische publiek de gekende woorden: “Gentlemen, this is no humbug!” (Mensen, dit is geen bedrog).

First Operation under Ether, Robert Hinckley

De industriële revolutie • De industriële revolutie zorgde, samen met gedreven onderzoekers die experimenteerden met allerlei chemische middelen, voor een heleboel ontdekkingen van chemische gassen en hun mogelijke toepassingsgebieden.

• Er waren geen naalden en infusen ter beschikking. De eerste narcoses werden in die tijd uitgevoerd door middel van gas, zoals ether, chloroform en lachgas.

Plaatselijke verdoving • Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de anesthesie was het toedienen van plaatselijke verdovingen. Plaatselijke verdovingen werden meteen heel populair omdat er veel patiënten stierven aan een volledige narcose door inhalatie.

• In 1853 vonden de Franse chirurg Charles Pravaz en de Schotse arts Alexander Wood de spuit en de naald uit. Dat effende het pad voor het gebruik van intraveneuze anesthetica omdat het een snellere manier van toedienen betekende.

Vanaf de jaren 1960 werd ether geleidelijk aan vervangen door nieuwere anesthesiegassen. Toch bleef de algemene inhalatienarcose een risicovolle onderneming. De concentratie van de anesthesiegassen was moeilijk te regelen. Daarom werden er geavanceerde anesthesietoestellen ontwikkeld in de jaren 80.

Anesthesiologie

Ontwerp en realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

• Narcose met ether bleef de standaard tot in de jaren 60 van de vorige eeuw. Omwille van het grote ontploffingsgevaar

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF