Power point : De Renaissance

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History
Share Embed Donate


Short Description

Download Power point : De Renaissance...

Description

De Renaissance

De Renaissance (wedergeboorte)14e eeuw in Italië – Kooplieden Florence, Milaan, Venetië, Genua – Terugkijken naar een glorierijk verleden – Doen herleven van de bloeiperiode uit de klassieke oudheid

Eerste onderzoekers worden humanisten genoemd Zij kwamen, op grond van klassieke teksten, tot een nieuwe visie op de rol van de mens: - de theocentrische opvatting veranderde in een antropocentrische - Het aardse bestaan even belangrijk als het goddelijke

- Prestatie van de mens kwam uit de mens zelf voort - Grote kunstenaars waren genieën, en niet alleen door God begenadigd - Collectivisme verandert in individualisme

Tijd der ontdekkingenOntdekking van de individuele mensOntdekking van de wereld waarin we leven: – Biologisch

– Ontdekking van gebieden:

-

Wereldbeeld Uitvindingen

de mens wordt onderzocht de planten- en dierenwereld wordt emperisch onderzocht 1492 Amerika

1498 ontdekking route naar Oost-Indië Copernicus Boekdrukkunst / buskruit / kompas etc.

Taken en technieken van de literatuurLering en vermaakPersoonlijk gevoel is niet afwezig, maar algemene geldigheid staat hoger aangeschrevenSchrijvers als het geheugen en het geweten van de wetenschapDe retorica levert de techniek om het publiek te bespelen.Navolging (imitatio) is geen vies woord

Taal en literatuur Het materiaal van de schrijver: taal en literaire conventies 

Conventies – Verhouding klassieke en eigen literatuur  Translatio (vertaling waardoor klassieke genres herleefden)  Imitatio (navolging door woorden, zinsconstructies en uitdrukkingen over te nemen)  Aemulatio (verbetering waardoor nieuwe genres – aforisme, essay, sonnet, emblemata - ontwikkeld werden)

OvergeleverdHandschriften tot 1450Incunabelen van 1450 tot 1500Drukwerk vanaf 1500Literatuur of niet? – Geen scheiding tussen zakelijke en literaire teksten: ze moeten informeren, instrueren, overtuigen, beschouwen en amuseren.

SamengevatKenmerken RenaissanceOmstreeks 1600 verschuift het culturele zwaartepunt van Zuid- naar Noord-Nederland.In de Nederlanden waren veel steden: het stedelijk milieu stimuleert de communicatieMondelinge communicatie, communicatie in handschrift en communicatie in gedrukte vorm spelen alledrie een rolNiet alle teksten hadden dezelfde kans om overgeleverd te wordenOns begrip literatuur is in de 17e eeuw niet goed bruikbaar.Latijnse school: belang van literatuur en overdracht klassieke normen.Individualisering en het ontstaan van een elitecultuur. Humanisme en renaissance spelen daarbij een belangrijke rol.De schrijvers vooral uit de hogere milieus en de middenklassen, maar ook anderen krijgen kansen.Literatuur van vrouwen: weinigIn het begin van de 17e eeuw concentreert het letterkundige leven zich in de rederijkerskamers.

De klassieke tragedie Er dienden vijf bedrijven (fasen) te zijn.  Expositie de uiteenzetting van wat voorafgegaan is om wat volgt te kunnen begrijpen

-Intrige

de verwikkeling, de ontwikkeling van een probleem wordt geschetstClimax

de spanning wordt opgevoerdCatastrofe de spanning komt tot ontlading en het begin van de ontknopingPeripetie

de beslissende wending en de afwikkeling

De peripetie wordt opgevolgd door een catharsis (de verzoening met het lot)

Aristoteles Er zijn drie eenheden - tijd (etmaal mag niet overschreden worden) - plaats (laat Aristoteles zich niet over uit – een beperkte ruimte) - handeling (uitsluitend één onderwerp)

Handeling: - De plot toont samenhang - Het karakter van het personage is ondergeschikt de plot - Het karakter wordt duidelijk door het handelen en de motivatie hiertoe - Gebeurtenissen moeten noodzakelijk (of het waarschijnlijke) op elkaar volgen

Publiek: - Er moet medelijden voor de personages opgewekt worden - Er moet vrees opgewekt worden: - voor de personages - bij de toeschouwer (hem zou vergelijkbare dingen kunnen overkomen)

Personages mogen niet te ver van de toeschouwer af staan, dus niet werkelijk slecht of zedelijk volmaakt

De afloop is in de regel slecht. Een bode vertelt de gebeurtenissen van elders. Tussen de bedrijven door treden reien op: koren die via zang en dans een toelichting geven op het vertoonde. Soms: een "deus ex machina": een god of een engel die met behulp van een mechaniek van hoog boven het toneel neerdaalt.

Het materiaal van de schrijver: taal en literaire conventies Volgens Vondel ging het zo: 

Je de Nederlandse taal goed eigen maken door oudere auteurs te lezen en typerende uitdrukkingen te verzamelenOefenen door bestaande verhalen op rijm te zettenHet lezen van zedenkundige werken om verstandige ideeën op te doenHet vertalen van beroemde buitenlandse dichtersHet schrijven aan de hand van de regels en voorbeelden van anderen… en natuurlijk heb je ook aanleg nodig.

Thema’sDe opstand tegen Spanje en de politiek gevolgen daarvanLiteraire propagandaGodsdienstWelvaart en de slechte morele gevolgen ervanBurgerlijke deugden als matigheid en beheersingOrde is een belangrijk begrip in de 17e eeuw.

P.C. HooftWarenar

– Film en leesverslag

Constantijn Huijgens Korenbloemen (1658)  Costelick mal (1622) Één toneelstuk:

Trijntje Cornelis (1653)epigrammen

Vondel Hekeldichten  Klaagzangen (elegieën)  Toneel, o.a. tragedies, bv 

Gijsbrecht van Aemstel (1637)

Vondel

Bredero (1585-1618) 

‘Rederijker’

Spaanschen Brabander  Kluchten: De klucht van de koe, De molenaar.  Boertig, Amoureus en aandachtig groot liedboek. Al ziet men de lui, men kent ze nietSpreuk v.Bredero’”t Is wel een schone stad, maar het volksken is te vies.” Eerste zin van de Spaanschen BrabanderView more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF