PowerPoint presentatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint presentatie...

Description

Wat is een economische crisis? D. Para Marxistische zomeruniversiteit 21 augustus 2008

Wat is een economische crisis? Fenomenen: - Beurzen zakken - Immobiliën markten storten in (USA) - De centrale banken lenen massaal geld aan de commerciële banken - …

Wat is een crisis? Vanaf wanneer kan men spreken van een crisis?

Wat is een economische crisis?

« Een crisis is elke opvolgende periode van 3 semesters afnemende of negatieve groei » (definitie IMF). De groei is de evolutie van het BBP ten aanzien van het voorgaande jaar. Het BBP (bruto binnenlands product) is de rijkdom aan waren, gecreëerd over een bepaalde periode binnen een bepaald land.

Wat is een economische crisis? De definitie van het IMF beschrijft de conjuncturele crisis.

Maar naast conjuncturele crisissen zijn er ook structurele crisissen. Een structurele crisis is een lange periode van trage economische groei, waarbij men er niet in slaagt om de economische motor terug in gang te krijgen.

Hausse annuelle de la production manufacturière Qu’est-cedesque la crise économique? Etats-Unis 1950-1998 (en %) 12 10 8 6 4

4,72 2.84

2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 1950

1955 1960 1965 1970 moyenne de la période

1975

1980

1985

1990

1995

Wat is een economische crisis? Ten aanzien van de periode 1950-1973, heeft de periode die daarop volgt: - minder sterke globale groei (2,84% i.p.v. 4,72%); - zwaardere opeenvolgende conjucturele crisissen (24 financiële crisissen sinds 1971); - een groei met meer horten en stoten; - toenemende ongelijkheid; - massieve schuldopbouw; - grotere invoer en buitenlandse schuld.

Groeiende ongelijkheid Evolution du coefficient Gini (inégalités de revenus) aux Etats-Unis de 1967 à 2006 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 1967

1971

1975

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

0 = égalité parfaite et 1 =une personne dispose de tous les revenus

Evolution des revenus réels des 20% les moins riches comparés aux 5% les plus aisés aux Etats-Unis (1979=100)

L’historique de la crise

180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 Premiers 20%

Top 5%

Source: Calculs à partir d’Emmanuel Saëz et Thomas Piketty.

Evolution de la part des salaires dans le PIB de l'Union européenne (à 15), des Etats-Unis et du Japon 1981-2006 (en %)

L’historique de la crise

78 76 74 72 70 68 66 64 1981

1984

1987

1990 UE

1993 USA

1996

1999

Japon

Source: European Economy, Statistical Annex et AMECO.

2002

2005

PartL’historique du pour-cent le plus riche dans le de la crise patrimoine des Etats-Unis (en %) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,030,4 10,0

32,2

31,3

33,8

31,6

37,4

37,2

38,5

38,1 33,4

34,3

21,9

5,0 0,0 1958 1962 1969 1972 1976 1983 1989 1992 1995 1998 2001 2004 Source: Calculs à partir d’Edward Wolff.

Evolution de la part du pour-cent le plus riche dans le total des revenus américains (y compris gains de capital) 1917-2005 (en %)

L’historique de la crise

25 20 15 10 5

1944

1981

0 1917 1925 1933 1941 1949 1957 1965 1973 1981 1989 1997 2005 Source: Calculs à partir d’Emmanuel Saëz et Thomas Piketty.

Groeiende schuldenlast Evolution de la dette américaine rapportée au PIB américain 1950-2006 (en %) 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Total

Etat

Ménages

Firmes

Evolution du rapport Dettes des ménages/PIB aux Etats-Unis de 1950 à 2006 (en %) 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1950

1955

1960

1965

1970

1975

Dettes

1980

1985

1990

1995

2000

Hypothèques

Source: Calculs à partir de FED, Flow of Funds Account of the US.

2005

Massieve invoer en schuld aan het buitenland Répartition de la structure productive des Etats-Unis entre production manufacturière domestique et importations (en %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1960

1965

1970

1975

1980

Etats-Unis

1985

1990

Importations

1995

2000

2005

Evolution de la balance courante des Etats-Unis 1991-2006 (en milliards de dollars) 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 1991 Source: BEA.

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Evolution de la balance en capital des Etats-Unis 1991-2006 (en milliards de dollars) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1991 Source: BEA.

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Evolution des avoirs nets des Etats-Unis de 1970 à 2007 (en milliards de dollars) 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Source: Calculs à partir de Survey of Current Business.

Rapport Epargne nette/PIB aux Etats-Unis de 1950 à 2007 (en %) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Source: Calculs sur base de Federal Reserve, Flow of Funds Accounts.

Wat is een economische crisis? Gemiddelde jaarlijkse groei van de vijf grootmachten per periode tussen 1850 en 2003 (in %) 1850- 1873- 1895- 1919- 1950- 19731873 1895 1913 1939 1973 2003

USA

4,31

3,78

4,02

1,84

3,93

2,94

Japan Duitsland

0,84

2,66

2,38

3,57

9,29

2,62

2,23

2,42

3,17

4,46

5,68

1,72

UK

2,36

1,83

1,85

1,42

2,93

2,15

Frankrijk

0,99

1,59

1,90

3,11

5,05

2,20

Source: Angus Maddison.

Hausse annuelle de la production manufacturière Qu’est-cedesque la crise économique? Etats-Unis 1950-1998 (en %) 12 10 8 6 4

4,72 2.84

2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 1950

1955 1960 1965 1970 1975 Gemiddelde over de periode

1980

1985

1990

1995

Wat is een economische crisis? Ten aanzien van de periode 1950-1973, heeft de periode die daarop volgt: - minder sterke globale groei (2,84% i.p.v. 4,72%); - zwaardere opeenvolgende conjucturele crisissen (24 financiële crisissen sinds 1971); - een groei met meer horten en stoten; - toenemende ongelijkheid; - massieve schuldopbouw; - grote invoer en buitenlandse schuld; -> structurele crisis lijkt aanwezig

Twee volgende vragen: Wat is het verloop van een crisis? Wat zijn de diepere oorzaken van een crisis?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF