PowerPoint-presentatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Mineralogy
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

ZOUTEN METALEN MOLECULAIRE STOFFEN HAVO 4 - BRP

1+ 2+

ZOUTEN 3+

3- 2- 1-

halogenen edelgassen Lading is electrovalentie

1+ 2+

ZOUTEN 3+

Na heeft 1 vrij electron

Na

Na+

3- 2- 1-

Cl wil 1 electron extra

Cl

Cl-

ZOUTEN

ZOUTEN Bronnen, waar komen zouten voor?  Gesteenten!! Mineralen, zouten opgelost in water

Mineralen: Pyriet: bron van zwavel voor zwavelzuur Uraniumerts: stralend kerncentrale! Mica: warmtebestendig ruitjes in kachels

1+ 2+

ZOUTEN 3+

Al heeft 3 vrije electronen

Al

Al+3

Al

Al+3

3- 2- 1-

O wil 2 electronen extra

O

O-2

O

O

O-2 O-2

ZOUTEN

- ionen

+ ionen

water

Geladen ionen bewegen door het water of in de gesmolten toestand

ZOUTEN Ionen Metaal met niet-metaal Ionbinding is sterk dus hoog smeltpunt Stroomgeleiding In gesmolten toestand dan zijn er vrije ionen Of in oplossing  ook vrije ionen d.w.z. vrije geladen deeltjes

METALEN Metaal Metaalbinding is sterk dus hoog smeltpunt Stroomgeleiding

In vaste en gesmolten toestand dan zijn er vrije electronen d.w.z. vrije geladen deeltjes

METALEN

spanningsbron stuurt e-

Electronen bewegen vrij door metaal

De electronen komen eruit rollen door de stuwing uit de bron

METALEN Bronnen, waar komen metalen voor? Gesteenten!! Mineralen, zouten opgelost in water MAAR: dan zijn het wel ionen!! Alleen edelmetalen komen als metaal voor in de natuur: GOUD, ZILVER Alle andere metalen zullen onder invloed van water, zuurstof en zwavel oxideren (roesten) en komen dus altijd als ionen in zouten voor. Pyriet bevat ijzer, Cassiteriet bevat tin.

MOLECULAIRE STOFFEN Moleculen en atomen Niet-metaalatomen Atoombinding tussen atomen is sterk dus moeilijk te ontleden Binding tussen moleculen afhankelijk van de massa Hoe groter de massa des te sterker de aantrekking tussen moleculen (= VANDERWAALSKRACHT) Hoe groter de massa hoe hoger het kookpunt Geleiding: Niet. Atomen en molekulen zijn niet geladen Naamgeving: op blz. 30 staan formules die je moet kennen en op blz. 31 staan regels over naamgeving

MOLECULAIRE STOFFEN 4

3

2

1

NIET-METALEN

METALEN

Lading is electrovalentie in ZOUTEN! Aantal bindingen in MOL. STOF is covalentie

MOLECULAIRE STOFFEN

caffeïne

zetmeel koolzaadolie

MOLECULAIRE STOFFEN Binding tussen atomen p+

p+

e-

e-

H

H

ep+

p+ eH-H

gemeenschappelijk bindingselectronenpaar = Atoombinding

MOLECULAIRE STOFFEN Binding tussen atomen

MOLECULAIRE STOFFEN 8e8p+

p+

O

p+ e-

e-

H

H 6e8p+ 2e-

2ep+

p+ O H

H

O

polaire atoombinding tussen O en H en N en H O en N trekken harder aan electronenpaar

structuurformule

MOLECULAIRE STOFFEN Binding tussen moleculen Binding tussen moleculen bepaalt in welke fase een stof zich bevindt

MOLECULAIRE STOFFEN Binding tussen moleculen Binding tussen moleculen is afhankelijk van molecuulgrootte / massa

Vanderwaalsbinding is veel zwakker dan atoombinding

MOLECULAIRE STOFFEN Binding tussen moleculen Binding tussen moleculen is afhankelijk van molecuulgrootte / massa alleen???

Waterstofbrug is sterker dan vanderwaalsbinding, Maar zwakker dan atoombinding

OVERZICHT

binding METALEN

metaalbinding

ZOUTEN

ionbinding

MOLECULAIRE STOFFEN

sterkte van binding sterk

sterk

geleiding (s) en (l)

(aq) en (l)

molecuulniet zwak binding atoomsterk binding waterstof- redelijk zwak brug

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF