PowerPoint-presentatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Biologie, Anatomie, Human Anatomy
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

Cardiale Beeldenstorm (MRI, MPS en CT)

VITHAS 2012

G. Aernout Somsen, cardioloog

Somsen 2012

Indicatie voor beeldvorming • • • • •

Diagnose Ernst & lokalisatie van aandoening Therapie keuze Evaluatie van therapie Prognose

Somsen 2012

Aandoeningen van het myocard • • • •

Beschadiging Uitgebreidheid Lokalisatie Reversibiliteit

Somsen 2012

Cardiale MRI • Magnetisch veld • Cardiale / Vasculaire anatomie • • • •

LV volumina LV ejectie fractie Wanddikte / verdikking Aortawand /Aorta diameter

• Late Contrast Enhancement (LCE) • Perfusie • Infarct volume • Fibrose en stapeling

• Stress (dobutamine) wandbeweging / perfusie • Kleppen: morfologie / functie • Artefact en mogelijke contraindicatie bij device Somsen 2012

CMR; normaal

Somsen 2012

Myocardinfarct • Regionale wandbewegingsstoornis • Regionale verdunning myocard • Late contrast enhancement (fibrose)

Somsen 2012

Somsen 2012

Post AMI (apicaal)

Somsen 2012

Hypertrofie Fysiologisch

Pathologisch

• Symmetrisch • LV cavity normaal • Normalisatie na deconditionering (3 mnd) • Diastolische functie normaal • LA normale diameter

• • • • • •

Asymmetrisch LV cavity klein Wanddikte > 30 mm Onafhankelijk van training Diastolische dysfunctie LA dilatatie

Somsen 2012

Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie Somsen 2012

Somsen 2012

Gedilateerde cardiomyopathie

Somsen 2012

Somsen 2012

Myocarditis • • • •

Regionale verdikking myocard (oedeem) Patchy LCE Regionale wandbewegingsstoornis Reversibiliteit

Somsen 2012

Somsen 2012

Non compaction CMP • • • • • • •

Prominente trabecularisatie LV Verdunning van lokaal myocard Arteriele thrombo-embolie Ventriculaire tachycardieen Chronisch hartfalen Genetisch (autosomaal dominant / X-linked) Associatie met congenitale afwijkingen en WPW.

Somsen 2012

Somsen 2012

Somsen 2012

Pat. K. 32 jaar

Somsen 2012

Somsen 2012

Somsen 2012

Endomyocardiale fibrose • • • • •

Fibrose van LV en/of RV Hypereosinofiel syndroom Restrictieve CMP Mitralis- / tricuspidalisklepinsufficientie Geografisch; Afrika / Zuid Amerika

Somsen 2012

Somsen 2012

Myocardial perfusion scintigrafie • • • • • •

Nucleair onderzoek 99m-Tc gelabelled aan tetrofosmin of sestamibi Doel: visualiseren van myocardiale perfusie Stress (inspanning / adenosine / dobutamine) en rust Detectie van ischemie / infarct / viability Geen artefact bij PM / wel ander stressmodus

Somsen 2012

MPS; interpretatie Stress

apex

basis

Rest anterior

Stress inferior Rest Stress

septaal

lateraal

Rest

(Ischemie: postero-lateraal van apex tot basis) Somsen 2012

CT(A) hart en coronairen • • • • • • •

Radiologisch onderzoek Calcium score Stenose (lokalisatie / ernst) Samenstelling van plaque Anatomische afwijkingen (congenitaal) Perfusie… Beperkt artefact bij device Somsen 2012

CTA; alles over coronairen…. anterior RVOT

RCC

rechts

links RA

LA

posterior

Somsen 2012

CT-3D reconstructie RCA Aorta LCA

Somsen 2012

CTA; maligne variant..

Somsen 2012

CT artefact obv PM-electrode

Somsen 2012

CT artefact; ICD lead en generator

Somsen 2012

Take home…. • Beeldvorming essentieel voor diagnose en therapie • MRI; goude standaard voor volumina (LVEF); artefact en contraindicatie • MPS; myocardiale perfusie / geen artefact • CT: anatomie van coronairen / gering artefact Somsen 2012

Somsen 2012

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF