PowerPoint-presentatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Audiologie
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie...

Description

Informatiesessie Oriëntatie- en Afstudeerrichtingen 25 februari 2015

Prof. Dr. Daam Van Reeth Programmadirecteur Handelswetenschappen

Waarom infosessie ? - Na de algemene brede vorming die voor alle studenten bijna identiek was, is het tijd om stilaan ‘je eigen pad’ te gaan uitstippelen en een zekere specialisatie na te streven - Gebeurt voor de schakelstudenten direct via de keuze van de afstudeerrichting in het masterjaar - Gebeurt voor de reguliere studenten HW via eerst de keuze van de oriëntatierichting (in de 3de opleidingsfase) en vervolgens de keuze van de afstudeerrichting (in het masterjaar)

Master Schakelprogramma

Professionele bachelor

Academische bachelor 2e opleidingsfase

Hoe specifiek is ‘je eigen pad’? - 3de opleidingfase via oriëntatierichting: 20% (12 van de 60 studiepunten) - masterjaar via afstudeerrichting: 50% (30 van de 60 studiepunten) - masterjaar via je masterproef: 30% (15+3 van de 60 studiepunten)

 Beslissing is mede bepalend voor je latere beroepsleven en de carrière die je voor ogen hebt, dus gebeurt best weloverwogen!

Hoe je informeren? - Infosessie vandaag volgen is goede eerste beslissing - Baseer je (voor zoverre mogelijk) op de vakken die je al gekregen hebt (persoonlijke interessesfeer) - Bekijk of download de uitgebreide brochure op http://feb.kuleuven.be/brussel/studenten/3begeleiding/trajectbegeleiding/hw-afstudeerrichting-kiezen voor zéér gedetailleerde informatie mbt programmaopbouw, toekomstmogelijkheden en tewerkstelling, enz. Zoek via Campus Brussel > Studie- en trajectbegeleiding in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen > Handelswetenschappen (schakel) > Een oriëntatie of afstudeerrichting kiezen. - Leg verder ook je oor te luister bij hogerejaar-studenten (ervaringsdeskundigen)  kan ook vandaag !

Handelswetenschappen (dag) Toegang tot iedere afstudeerrichting (AR) ongeacht de gekozen oriëntatierichting (OR) (eventueel mits zelfstudie bepaalde vakken)

Master in de handelswetenschappen BedrijfsHuman management Resources en Management Ondernemerschap

Marketing Management

Accountancy 2 Opties Alg. accountancy Revisoraat

Fiscale Wetenschappen

Internationale Betrekkingen

Finance & Risk Management

Business Information Management OOD AR:ENGELS! Algemeen + MP: NL

Bachelor in de handelswetenschappen Alg. Mgmt. 3 Opties HRM-Marketing-Bedrijfsmgmt & Ondern.sch.

Acc.-Fisc. 2 Opties Accountancy Fiscaliteit

Internationale Betrekkingen

2e Opleidingsfase

1e Opleidingsfase

Finance & Risk Mgmt.

Bus. Inform. Management OOD OR: ENGELS ! Algemene OOD: NL

Handelswetenschappen (avond) Master in de handelswetenschappen Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap

Accountancy (inclusief voorbereiding revisoraat)

Bachelor in de handelswetenschappen Accountancy

Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap

2e Opleidingsfase

1e Opleidingsfase

Keuzerichtingen voor studenten schakelprogramma Toegang tot iedere afstudeerrichting ongeacht de gevolgde professionele bachelor (eventueel mits zelfstudie van bepaalde vakken uit de oriëntatie 3OF HW)

Master in de handelswetenschappen Human BedrijfsResources management Management en Ondernemerschap

Marketing Accountancy Management

Fiscale Wetenschappen

Internationale Betrekkingen

Finance Business & Information Risk Management Management

OOD AR:ENGELS! Algemeen + MP: NL

Schakelprogramma

Engelstalige opleiding? Mogelijkheid om masterjaar in het Engels te volgen • MBA - International Business Management • MBA - Business Information Management • MBA - International Relations  Alle opleidingsonderdelen (algemeen + afstudeerrichtingspecifiek + masterproef) in het Engels! Eventuele voorbereiding al in 3de opleidingsfase: enkele vakken of volledige Engelstalige oriëntatie • Info bij Krista Van Winkel – T’Serclaes – A01/07 • Respecteren specifieke afspraken onderwijsregeling

Verder verloop van de avond Vanaf 18u00: Infosessies per afstudeerrichting

• 7 Nederlandstalige afstudeerrichtingen o o

inclusief info oriëntatierichtingen in 3de opl.fase HW Infosessies in het Nederlands (18u00 / 18u45 / 19u30) Uitz. Internationale Betrekkingen (18u in het Engels)

• 3 Engelstalige afstudeerrichtingen o o

inclusief info oriëntatierichtingen in 3de opl.fase BBA Infosessies in het Engels (18u00 / 18u45 / 19u30) Uitz.: International Relations (18u45 en 19u30 in het NL)

• Inhoud van infosessie: o o

Toelichting van het programma door verantwoordelijke docent uit de opleiding & algemene informatie mbt de afstudeerrichting Toelichting door oud-student met verwijzingen naar hun ervaringen en het voordeel van de gevolgde afstudeerrichting. Zij werken nu bij Deloitte, Decatlon, KPMG, Caterpillar, Makro, …

Verder verloop van de avond Belangrijk voor een goed verloop: Niet switchen tijdens sessies aub ! Is sessie vroeger afgelopen, dan is er als alternatief: Doorlopend tot 21u00: Infostands masterstudenten • Foyer Polyvalent zaal (2215) • Informele gesprekken + cursusmateriaal • Eerst algemene infosessies volgen!

Lokaalverdeling 4215 4109 4218 4115 4118 4112

(zie ook folder/deuren lokalen)

Bedrijfsmanagement & Ondernemerschap Marketing Management Human Resources Management Accountancy Fiscale Wetenschappen Finance & Risk Management

4207 Internationale Betrekkingen / International Relations 4204 Engelstalig Business Information Management 4107 Engelstalig International Business Management Foyer 2215 Infostandjes masterstudenten

Wij wensen je veel succes bij het maken van de juiste keuze!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF