PowerPoint-presentatie - Gereformeerde Kerk Vollenhove

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie - Gereformeerde Kerk Vollenhove...

Description

Welkom Voorganger: ds. G. Timmer Ouderling van dienst: B. van der Velde Organist: A. Kroeze Schriftlezingen: Exodus 6:27 t/m 7:2 + 7:8 t/m 13

Gezellig avond met z’n allen op vrijdag 4 nov. 19.45 uur in de kerk

Wat weet jij van

de Bijbel? Test je bijbelkennis en doe mee aan de

NBG-Bijbelquiz • • • • •

D.V. 25 oktober 2016 Grote Kerk Vollenhove 19.30 uur Presentator: Rienco Bovendeur Meer informatie: Anja van der Linde 0527 246687

Je hoeft geen schriftgeleerde te zijn om mee te doen ...

Opgeven bij: Tina van Dijk [email protected]

vandaag 23 okt.is er een extra collecte voor de mensen in Haïti na de natuurramp die er heeft plaatsgevonden. Het is de 2 de collecte!!!!!

Welkom Voorganger: ds. G. Timmer Ouderling van dienst: B. van der Velde Organist: A. Kroeze Schriftlezingen: Exodus 6:27 t/m 7:2 + 7:8 t/m 13

Welkom Voorganger: ds. G. Timmer Ouderling van dienst: B. van der Velde Organist: A. Kroeze Schriftlezingen: Exodus 6:27 t/m 7:2 + 7:8 t/m 13

Mededelingen

Intochtslied Opw. 599

Opwekking 599

Opwekking 599

Opwekking 599

Opwekking 599

Opwekking 599

Opwekking 599

Opwekking 599

Stil, gebed, votum en groet.

Lied 405: 1,3 en 4

Leefregel

Lied Opw. 747: Wij geloven Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. Wij geloven, In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet!

Lied Opw. 747: Wij geloven In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

Lied Opw. 747: Wij geloven Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

Lied Opw. 747: Wij geloven Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. Wij geloven, In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

Lied Opw. 747: Wij geloven In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

Lied Opw. 747: Wij geloven Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

Lied Opw. 747: Wij geloven 2x In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

Lied Opw. 747: Wij geloven Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

Gebed

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing Exodus 6:27 tnm 7:2 + 7:8 tnm 13 27 Deze Mozes en Aäron vroegen aan de farao of de Israelieten uit Egypte mochten vertrekken. 28-29 De Heer zei in Egypte tegen Mozes: ‘Ik ben de Heer. Alles wat ik tegen je zeg, moet je aan de farao vertellen.’ 30 Mozes zei: ‘De farao zal niet naar me luisteren. Want ik ben een slechte spreker.’ 1 Maar de Heer zei:

Schriftlezing Exodus 6:27 tnm 7:2 7:8 tnm 13 ‘Aäron zal namens jou spreken, en jij hebt de leiding. 2 Jij moet Aäron alles vertellen wat ik tegen je gezegd heb. Dan moet hij tegen de farao spreken. Hij moet zeggen dat de farao de Israelieten moet laten vertrekken uit zijn land.

Schriftlezing Exodus 7:8 t/m 13 8 De Heer zei tegen Mozes: 9 ‘Als de farao om een wonder vraagt, moet Aäron zijn stok voor de farao op de grond gooien. Die stok zal dan veranderen in een slang.’ 10 Mozes en Aäron gingen naar de farao. Ze deden alles wat de Heer gezegd had. Aäron gooide zijn stok neer voor de farao en zijn dienaren. En de stok veranderde in een slang.

Schriftlezing Exodus 7:8 t/m 13 11 Toen liet de farao de wijze mannen en tovenaars van Egypte komen. En zij konden hetzelfde. 12 Ze gooiden hun stok op de grond, en elke stok veranderde in een slang. Maar de slang van Aäron at alle andere slangen op. 13 Toch hield de farao vol. Hij luisterde niet naar Mozes en Aäron. Dat had de Heer al gezegd.

Lied Psalm 99: 5,6 en 7

Liedboek 99

Liedboek 99

Liedboek 99

Verkondiging (Exodus 7:10-11) 10 Mozes en Aäron gingen naar de farao. Ze deden alles wat de Heer gezegd had. Aäron gooide zijn stok neer voor de farao en zijn dienaren. En de stok veranderde in een slang. 11 Toen liet de farao de wijze mannen en tovenaars van Egypte komen. En zij konden hetzelfde.

Lied Opw. 616

Opwekking 616

Kinderlied ELB 420: 1 en 2

© Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied Opw. 764: Zegekroon U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap; Heer, U draagt de zegekroon, U, mijn helper en beschermer, U, mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Lied Opw. 764: Zegekroon Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar U bent, verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Lied Opw. 764: Zegekroon

refr. Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

Lied Opw. 764: Zegekroon U zult altijd voor ons pleiten; U zocht door tot U ons vond. En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon. U bent Jezus, de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Lied Opw. 764: Zegekroon

refr. Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

Lied Opw. 764: Zegekroon Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! (x 4)

Lied Opw. 764: Zegekroon Aan het kruis leek U verslagen, maar U hebt de dood onttroond; zelfs het graf kon U niet houden, want U draagt de zegekroon. U draagt de zegekroon, halleluja!!!!

Lied Opw. 764: Zegekroon

refr. Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

Lied Opw. 764: Zegekroon Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! (x 4)

Zegen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF