PowerPoint-presentatie - Lokaal Welzijnsbeleid in GENT

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie - Lokaal Welzijnsbeleid in GENT...

Description

Samenleven, Welzijn en Gezondheid Ledeberg-Moscou-(Oud)Gentbrugge Toelichting sociale regie Voorstel vernieuwde overlegstructuren

Nele Descheemaeker sociaal regisseur Ledeberg – Moscou – (Oud)Gentbrugge – Macharius-Heirnis [email protected] – tel: 09/267.03.35 1

Agenda

1. Toelichting sociale regie 2. Voorstel nieuwigheden 3. Interactieve oefening: verzamelen suggesties en feedback

Sociale Regie – Dienst Welzijn en Gelijke kansen

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Waarom sociaal regisseurs?  Toenemende complexiteit van samenleving(sproblemen)  Van overleg naar actie (wijkactieplan)  Op maat van de wijk  Nauwe samenwerking Stad-OCMW

Het verbeteren van het samenleven en welzijn in de verschillende Gentse wijken SAMEN met de organisaties in de wijk

Sociaal regisseurs: wat?  Duidelijk aanspreekpunt rond samenleven en welzijn in wijken

 Brug wijkniveau beleidsnivau  Coördinatie bij samenlevings –en welzijnsvraagstukken en focus op samenwerking

Aanpak Belangrijke veranderingen op komst!

wijkoverleg

Aanpak Belangrijke veranderingen op komst!

wijkoverleg

Aanpak Belangrijke veranderingen op komst!

wijkactieplan

GB

LED

wijkoverleg nu

Buurtteams Platform Hulpverlening

Werkgroepen, bv Brede school-Jeugd

GB

LED

wijkoverleg nu

Buurtteams Platform Hulpverlening

Werkgroepen, bv Brede school-Jeugd

Stroomlijnen vanuit wat goed loopt

GB

LED

wijkoverleg nu

Buurtteams Platform Hulpverlening

Werkgroepen, bv Brede school-Jeugd

Stroomlijnen vanuit wat goed loopt Stimuleren van samenwerking en concrete actie

GB

LED

wijkoverleg nu

Buurtteams Platform Hulpverlening

Werkgroepen, bv Brede school-Jeugd

Stroomlijnen vanuit wat goed loopt Stimuleren van samenwerking en concrete actie Versterken van lokaal reeds aanwezig netwerk

Nieuwe overlegstructuur: totstandkoming Kennismaking door sociaal regisseurs met partners in hun wijken (nog niet afgerond)

15

Nieuwe overlegstructuur: totstandkoming Kennismaking door sociaal regisseurs met partners in hun wijken (nog niet afgerond)

Samen eerste voorstel uittekenen met wijkregisseurs – diensthoofden welzijnsbureaus – sociaal regisseurs

16

Nieuwe overlegstructuur: totstandkoming Kennismaking door sociaal regisseurs met partners in hun wijken (nog niet afgerond)

Samen eerste voorstel uittekenen met wijkregisseurs – diensthoofden welzijnsbureaus – sociaal regisseurs

Vandaag: aftoetsing in wijken.

17

Politieke validering

WG WG WG

Gebied = (Oud)Gentbrugge Ledeberg - Moscou NETWERK SAMENLEVEN EN WELZIJN EN GEZONDHEID (alternatief voor Platform Hulpverlening)

STUURGROEP (nieuw overlegorgaan – voorlopige benaming)

Wijk, bv Ledeberg WIJKACTIETEAM (alternatief voor buurtteam)

Brugfunctie sociaal regisseur

18

WIJKACTIETEAM (alternatief voor buurtteam) VOORZITTER: Sociaal regisseur

DEELNEMERS: Wijkpartners/veldwerkers die instaan voor de uitvoering van het wijkactieplan en vertegenwoordiging vanuit de werkgroepen GEBIED: op wijkniveau

Wat is er nieuw? verschuift van buurtwerker naar sociaal regisseur Groter belang bestaande en ad hoc werkgroepen concrete agenda

FREQUENTIE: 6-wekelijks (in functie van noodzaak/ op maat van de wijk) SCOPE: • Opmaak wijkactieplan • Opvolging en uitvoering wijkactieplan • Uitwisseling en bespreking andere thema’s, naast samenleven en welzijn • Bijsturen wijkactieplan indien nodig

wijkactieplan

19

NETWERK SAMENLEVEN, WELZIJN EN GEZONDHEID (alternatief voor Platform) ORGANISATOR: Sociaal regisseur en diensthoofd welzijnsbureau

Wat met het Platform? Tandem sociaal regisseur en diensthoofd welzijnsbureau

DEELNEMERS: alle samenlevings- en welzijnsactoren uit het gebied, eventueel aangevuld met georganiseerde bewonersgroepen GEBIED: werkingsgebied welzijnsbureau FREQUENTIE: 2 netwerkmomenten per jaar- max 4 SCOPE: • Netwerking • Kennismaking • Aftoetsen wijkactieplan • Uitwisselen (wijkspecifieke) info • Signalen doorgeven

Link met wijkactieplan Netwerk i.p.v. overleg

20

STUURGROEP (nieuw overlegorgaan – voorlopige benaming) VOORZITTER: Sociaal regisseur ONDERVOORZITTER: diensthoofd welzijnsbureau DEELNEMERS: vertegenwoordigers van de wijkpartners met mandaat (stad, OCMW, politie en externe partners)

 Versterken slagkracht wijkactieplan

 Link met het beleid  Helpende hand

GEBIED: werkingsgebied welzijnsbureau FREQUENTIE: 2 maal per jaar SCOPE: • Valideren wijkactieplan • Bepalen prioritaire acties vanuit helicopteroverzicht • Evaluatie en bijsturing speerpunten i.f.v. maatschappelijke tendenzen • Mandaat geven aan medewerkers om op wijkniveau aan de slag te gaan 21

Nieuw in 2017!: Wijkactieplan Wijkactieplan vanuit het wijkactieteam en Netwerk SWG • Prioriteiten in de wijk: gefocust! • Deels concrete vertaling SWOT • Opvolgbaar/meetbaar door sociaal regisseur • Link naar beleidsniveau

22

Wijkactieplan: wat gebeurt waar? NETWERK SAMENLEVEN, WELZIJN EN GEZONDHEID (alternatief voor platform/SWGO)

STUURGROEP (nieuw overlegorgaan – voorlopige benaming)

Aftoetsen wijkactieplan

Valideren wijkactieplan

WIJKACTIETEAM (alternatief voor buurtteam)

• • • •

Opmaak wijkactieplan Opvolging en uitvoering wijkactieplan Uitwisseling en bespreking andere thema’s, naast samenleven en welzijn Bijsturen wijkactieplan indien nodig

23

Feedbackmoment: methodiek • 4 groepen : zorg voor goede mix rond de tafel! • Beantwoord de vragen met de blik vanuit jouw organisatie

• 2 groepen: – Wat vind je er sterk aan? Wat zijn de valkuilen? – Wat vind je er sterk aan? Wat zijn de uitdagingen?

Feedbackmoment: methodiek • Plenaire terugkoppeling • Over de groepen heen: duid voor jou 3 prioritaire valkuilen en/of uitdagingen aan

Ready to go?

• Samen uit, samen thuis: transitieproces o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s

Ready to go?

• Samen uit, samen thuis: transitieproces o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s • Zoeken naar nieuw evenwicht o Beleidsparticipatie/ontmoeten en verbinden/Ocmw

Ready to go?

• Samen uit, samen thuis: transitieproces o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s • Zoeken naar nieuw evenwicht o Beleidsparticipatie/ontmoeten en verbinden/Ocmw • Nieuwe kanalen infodeling

Ready to go?

• Samen uit, samen thuis: transitieproces o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s • Zoeken naar nieuw evenwicht o Beleidsparticipatie/ontmoeten en verbinden/Ocmw • Nieuwe kanalen infodeling • Niet slopen, wel upgraden!

Ready to go?

• Samen uit, samen thuis: transitieproces o Aftoetsing op buurtteams en WZO’s • Zoeken naar nieuw evenwicht o Beleidsparticipatie/ontmoeten en verbinden/Ocmw • Nieuwe kanalen infodeling • Niet slopen, wel upgraden! • Van start vanaf januari 2017: SAVE THE DATE kick-off Netwerk samenleven, welzijn en gezondheid volgt snel

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Nu is het aan jullie!

Next steps

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF