PowerPoint-presentatie - Nederlandse vereniging van

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint-presentatie - Nederlandse vereniging van...

Description

Nieuwjaarsborrel - 4 februari 2013 Nederlandse Vereniging voor Directiesecretaressen

Workshop ZIJ De secretaresse van de 21e eeuw

Even voorstellen: ZIJ •

Werving & selectiebureauGespecialiseerd in: – Secretarieel/ondersteunend – HRM personeelOperationeel in: – Regio Amsterdam – Regio Eindhoven5 talentvolle, enthousiaste en gedreven meidenPersoonlijke en professionele aanpak

4 februari 2013

Workshop NVD

ZIJ maakt het verschil! Werkt & Versterkt

2

Even voorstellen: Nathalie Haans •

Werkt met ZIJ sinds begin 2008 (als klant)Werkt bij ZIJ sinds juli 2010 als ConsultantErvaring: – Office manger (Hairstore) – Afdelingsecretaresse (KPMG) – Opleidingscoördinator (KPMG) – Jr. HR adviseur (KPMG) – HR adviseur (TMF Group)

Matchen van kandidaten en organisaties is het leukste dat er is!

4 februari 2013

Workshop NVD

3

Even voorstellen: Ellen Blom •

Werkt met ZIJ sinds begin 2010 (als kandidaat)Werkt bij ZIJ sinds augustus 2011 als consultantErvaring: – Event/ office manager (Brownys Events) – Office manager (NVP)

De wensen vervullen van zowel de kandidaat áls de klant geeft mij enorm veel voldoening!

4 februari 2013

Workshop NVD

4

Waarom zijn we vanavond bijeen? •

De Secretaresse van de 21e eeuw – Passend thema gezien ontwikkelingen huidige arbeidsmarktKennismaking met ZIJKennis en ervaringen met elkaar delenNetwerkenProosten op het nieuwe jaar!

4 februari 2013

Workshop NVD

5

Wat staat er vandaag op het programma? 1. Introductie: doel van de avond 2. Geschiedenis van het secretaressevak 3. De secretaresse van de 21e eeuw: trends & ontwikkelingen

4. Workshop 1: gevolgen trends & ontwikkelingen 5. Workshop 2: kansen en bedreigingen 6. Workshop 3: hoe omgaan met kansen en bedreigingen?

4 februari 2013

Workshop NVD

6

Agenda •

Introductie: doel van de avondGeschiedenis van het secretaressevakDe secretaresse van de 21e eeuw: trends & ontwikkelingenWorkshop 1: gevolgen van de trendsWorkshop 2: kansen en bedreigingenWorkshop 3: hoe omgaan met kansen en bedreigingen?

4 februari 2013

Workshop NVD

7

Etymologie •

De term secretaresses komt voort uit 2 Latijnse woorden: – Secremere (onderscheid maken) en het daarvan afgeleide – Secretum (hetgeen van het andere apart is gezet)Hieruit ontstonden de woorden secretarius en secretarum – Persoon die zorgdroeg voor de vertrouwelijke informatie – Meestal in dienst van een machtig persoon zoals een koning of pausAangezien secretaresses nog steeds veel vertrouwelijke informatie beheren, is de term nog steeds toepasselijk

4 februari 2013

Workshop NVD

8

In de middeleeuwen bestonden er dus reeds secretariële beroepen: de secretarum en de monnik Secretarum: • In dienst van een koning of een landheer • Taken: schrijven + vertalen van teksten • Grote macht in de middeleeuwen, – Weinig mensen kenden vreemde talen

Monnik: • Hield zich ook bezig met het schrijven van teksten • Echter meer het vermenigvuldigen ervan, door middel van overschrijven

4 februari 2013

Workshop NVD

9

In de 17de eeuw ontstonden er door de grote economische bloei veel handelskantoren

4 februari 2013Op die kantoren hielden veel mensen zich bezig met het: – opmaken – versturen – en archiveren van documentenDit waren meestal mannen

Workshop NVD

10

Begin 19e eeuw werden uit oogpunt van netheid en discipline steeds meer vrouwen op kantoren aangenomen •

Hun belangrijkste taak was licht administratief werk te doenMannen deden nog steeds het verantwoordelijke werkDe eerste school waar studenten les kregen in steno liet alleen mannen toe – (Sir Isaac Pitman – 1870)

4 februari 2013Workshop NVD

Nadat in 1880 de typemachine werd uitgevonden, traden ook vrouwen toe tot beroepen met secretariële taken

11

Tijdens WO I namen veel vrouwen functies van mannen over •

De mannen gingen naar het frontVeel voormalig “mannelijke” beroepen werden met succes door vrouwen ingevuldZo ook secretariële beroepenVanaf 1925 wilden steeds meer directeuren een assistente die hen direct ondersteunde bij hun werkzaamhedenVanaf ongeveer 1930 traden steeds minder mannen toe tot het beroepIn de jaren ‘40, ‘50 en ‘60 werd het “moderne” secretaressevak ontwikkeld – Dit werd een typisch vrouwelijk beroep 4 februari 2013

Workshop NVD

12

Vanaf de jaren '70 heeft het beroep een grote groei doorgemaakt •

Eerst was het beroep vooral ondersteunend van aardDoor de jaren heen is het steeds meer een begeleidend en initiërend beroep geworden.Een secretaresse kan tegenwoordig haar eigen werk en dat van anderen plannen

4 februari 2013

Workshop NVD

13

Ca. 1900

Ca. 1940

Ca. 1970

Ca. 1990

Agenda •

Introductie: doel van de avondGeschiedenis van het secretaressevakDe secretaresse van de 21e eeuw: trends & ontwikkelingen& oWorkshop 1: gevolgen van trends & ontwikkelingenWorkshop 2: kansen en bedreigingenWorkshop 3: hoe omgaan met kansen en bedreigingen?

4 februari 2013

Workshop NVD

15

Trends & ontwikkelingen

Ter verduidelijking: • Er is een verschil tussen “trends” en “ontwikkelingen” •

Ontwikkeling: – Gebeurtenis/ serie van gebeurtenissenTrend: – Patroon dat zichtbaar wordt in een serie van ontwikkelingen

4 februari 2013

Workshop NVD

16

De afgelopen jaren zijn ontwikkelingen binnen het secretaressevak in een stroomversnelling geraakt •

Je kunt spreken van een “ Stille revolutie”Op welke vlakken zijn er belangrijke trends & ontwikkelingen? – Organisatorisch – Technologisch – Sociaal / cultureel – ArbeidsmarktWat betekenen deze ontwikkelingen voor de secretaresse? – Naamsverandering van de functie – Inhoudelijke verandering van de functie – Persoonlijke ontwikkeling

4 februari 2013

Workshop NVD

17

Organisatorische ontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:

Weegt zelfstandig urgentie en relevantie van het onderwerp afStelt en bewaakt prioriteitenVervult een verbindende en faciliterende rolIs de stabiele factor op kantoor, geen ‘flexer’ maar het vaste centrale punt

Bedrijven steeds informeler – De hiërarchische structuur doorbroken – Managers makkelijker benaderbaar – Flexibiliteit neemt toe, deur staat openSnelheid van handelen is een succesfactorOpkomst virtuele teams waarbij diverse interne en externe experts betrokken zijn

4 februari 2013

Workshop NVD

18

Organisatorische ontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:

Krijgt een uitgebreider en breder takenpakketKrijgt meer verantwoordelijkhedenNeemt meer zelfstandige beslissingenDe vraag naar hoogopgeleide secretaresses neemt hierdoor toeDiverse taken vanuit stafafdelingen overgedragen naar de lijnafdeling/ managers – Bijvoorbeeld HR, facilitaire taken of centrale inkoop van goederen. De rol van de (lijn)manager verandert – Operationele taken en beslissingsbevoegdheden vaker gedelegeerd naar secretaresse

4 februari 2013

Workshop NVD

19

Technologische ontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:

Print geen stapels mails en documenten meer, maar archiveert en ordent digitaalSpeelt sturende rol in coontwikkeling en is kwaliteitsbeheerderMoet sneller de essentiële informatie begrijpen en hierop actie ondernemenVerzorgt vindbaarheid en overzicht

Kantoren worden meer en meer een ‘paperless offices’ – Toenemende aandacht MVO – Niet meer onnodig verspillen

Afname administratieve papierstromen (fax en post) – Toename online en elektronische informatie Toename gebruik social media

4 februari 2013

Workshop NVD

20

Technologische ontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:

Is volledig thuis in de laatste technologische ontwikkelingenOok Social Media kent geen geheimen – Initiatief en actieve participatieKan snel grote hoeveelheden informatie … – Ontvangen – Interpreteren – Verwerken – Versturen … via een toenemend aantal kanalenGezamenlijke takenlijst, agenda en documenten in ‘the cloud’

Vernieuwing van communicatiemiddelen: smartphones, tablets en laptops – Manager regelt op afstand eenvoudig zelf aantal zaken – Persoonlijk contact blijft essentieel, maar… – … veel zaken kunnen worden afgehandeld via mail of chat

4 februari 2013Workshop NVD

21

Een voorbeeld: het dicteren van teksten Tot in de jaren ‘90

Sinds 2008

Vanaf medio jaren ‘90

4 februari 2013

Workshop NVD

22

Een voorbeeld: tekstverwerking Tot in de jaren ‘90

De jongste versie Al bijna aan een update toe

Vanaf medio jaren ‘80

4 februari 2013

Workshop NVD

23

Sociaal /culturele ontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:

Kan van meer flexibiliteit gebruik makenWordt verwacht zich flexibel op te stellenWerkt vaker parttime of in duobaanIs niet meer 99% vrouw

Toename flexibele werktijden en HNW – Parttime blijven werken, ook als je kinderen krijgt Duobanen komen steeds vaker voor in het secretaressevak – Mits duidelijke afspraken – Werkzaamheden goed te combineren met privéleven Het secretaressevak is geen typisch vrouwenberoep meer – Steeds meer mannen kiezen voor dit vak

4 februari 2013

Workshop NVD

24

Arbeidsmarktontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:

Het opleidingsniveau van de secretaresse wordt steeds hoger door:

– Veranderingen in het takenpakket – Verantwoordelijkheden t.a.v. werkzaamheden

4 februari 2013

Workshop NVD

Is niet langer meer een uitvoerende operationele ondersteuner, … … maar meer en meer een adviserende en organisatorische meedenker De kwaliteit van instromende secretaresses neemt toe; de kwantiteit neemt af

25

Arbeidsmarktontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:Het opdoen van ervaring bij meerdere werkgevers neemt sterk toeZal moeten leren omgaan met veranderingen in taken, werkzaamhedenJe bent niet langer ‘voor je leven lang in dienst van en bij’Maar dus ook in organisatiesDat vergt een vergrote mate van flexibiliteitMaar je ontwikkelt jezelf door kennis en ervaring bij diverse organisaties op te doen

4 februari 2013

Workshop NVD

26

Arbeidsmarktontwikkelingen in de 21e eeuw Trends & ontwikkelingen:

Secretaresse van de 21e eeuw:Toenemende internationalisering van het Nederlandse bedrijfslevenMoet steeds vaker kennis hebben van vreemde talen en culturenAfnemend aantal vacaturesHet aantal secretaresses als ZZP-er groeit – Zij hebben vaak een groot netwerk en stellen zich als adviseur opMoet met meer concullega’s concurreren op minder vacaturesWerkt vaker als zelfstandige

4 februari 2013

Workshop NVD

27

Dus, wie is de secretaresse van de 21e eeuw? Structureel kleiner aantal secretaresses, maar gemiddeld: • •

Van hoger niveau (opleiding & kennis) Met bredere vaardigheden & ervaringen – Kennis van en vaardigheid in techniek en technologie – Inzicht in organisatorische structuren en veranderprocessen – Flexibele en moderne vooruitstrevende collega Sterke mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid – Vaste aanspreekpunt voor de flexibele buitendienst en binnendienst – Sterke samenwerkingsrelatie en vertrouwensband met manager – Sparringpartner (vraagt om inhoudelijke input, fundamenteel onderdeel team) Met goede kwaliteiten als netwerker

4 februari 2013

Workshop NVD

28

We zien in de “stille revolutie” dus een transitie van: Secretaresse (uitvoering)  New Assistant (regie)

Ben jij de secretaresse van de 21ste eeuw?!

4 februari 2013

Workshop NVD

29

Agenda •

Introductie: doel van de avondGeschiedenis van het secretaressevakDe secretaresse van de 21e eeuw: trends & ontwikkelingenWorkshop 1: gevolgen van trends & ontwikkelingenontwikkelingenWorkshop 2: kansen en bedreigingenWorkshop 3: hoe omgaan met kansen en bedreigingen?

4 februari 2013

Workshop NVD

30

Workshop 1: Gevolgen van deze trends & ontwikkelingen •

Wat herken je van deze trends & ontwikkelingen (in jouw functie)?Welke andere trends & ontwikkelingen signaleer je?Hoe is jouw werk veranderd in de afgelopen jaren?

4 februari 2013

Workshop NVD

31

Agenda •

Introductie: doel van de avondGeschiedenis van het secretaressevakDe secretaresse van de 21e eeuw: trends & ontwikkelingenWorkshop 1: gevolgen van trends & ontwikkelingenWorkshop 2: kansen en bedreigingenWorkshop 3: hoe omgaan met kansen en bedreigingen?

4 februari 2013

Workshop NVD

32

Workshop 2: Kansen en bedreigingen (30 min) •

GroepsopdrachtBreng samen in kaart: – Wat zijn de 3 belangrijkste kansen voor jou als secretaresse? – Wat zijn de 3 belangrijkste bedreigingen?15 minuten brainstormen – 1 notulist aanwijzenDaarna plenaire terugkoppeling – 1 presentator aanwijzen

4 februari 2013

Workshop NVD

33

Agenda •

Introductie: doel van de avondGeschiedenis van het secretaressevakDe secretaresse van de 21e eeuw: trends & ontwikkelingenWorkshop 1: gevolgen van trends & ontwikkelingenWorkshop 2: kansen en bedreigingenWorkshop 3: hoe omgaan met kansen en bedreigingen?

4 februari 2013

Workshop NVD

34

Workshop 3: Hoe omgaan met deze kansen en bedreigingen? (30 min) •

GroepsopdrachtBreng samen in kaart: – Hoe je het beste kunt omgaan met de verschillende kansen en bedreigingen – Wat kun je zelf doen? – Waar heb je anderen bij nodig?15 minuten brainstormen – 1 notulist aanwijzenDaarna plenaire terugkoppeling – 1 presentator aanwijzen

4 februari 2013

Workshop NVD

35

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag! Voor: • Een leuke nieuwe passende baan •

Advies over: – CV & motivatiebrief opstellen – Sollicitatiegesprek – Presenteren – Netwerken – Omgaan met sociale mediaVinden van een nieuwe collegaEen luisterend oor

4 februari 2013

Nathalie Haans • [email protected] • 020-6888499 • www.zijmaakthetverschil.nl

Ellen Blom • [email protected] • 020-6888499 • www.zijmaakthetverschil.nl

Workshop NVD

36

Dank voor jullie aandacht!

Tijd voor de borrel!

4 februari 2013

Workshop NVD

37

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF