PowerPoint presentatie onderdeel 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Sociale psychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download PowerPoint presentatie onderdeel 1...

Description

COMMUNICATIE ONDERDEEL 1

De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Programma • Onderdeel 1: kennismaking • Onderdeel 2: wat is communicatie? • Onderdeel 3: communicatie in de praktijk • Onderdeel 4: communicatietechnieken

• Onderdeel 5: afsluiting © mei 2013 – versie 00

Kennismaking: interview

• Hoe heet je? • Waar werk je?

• Hoe typeren anderen jou (in drie woorden)? • Wat zou je rondom communicatie willen leren?

© mei 2013 – versie 00

Gedrag en cultuur 4 elementen van invloed op veiligheidsgedrag van mensen – motivatie Wil iemand veilig werken? – kennis Weet iemand hoe en waarom hij veilig moet werken?

– middelen Heeft iemand de juiste middelen en tijd beschikbaar om veilig te werken? – omgeving Is de omgeving erop gericht iemand veilig te laten werken? © mei 2013 – versie 00

Asbestverwijdering 2 elementen zijn in de asbestverwijdering het meest van invloed op veiligheidsgedrag van mensen: • motivatie – men is zich te weinig bewust van de risico’s van blootstelling aan asbest! – vakmanschap en vaktrots ≠ veilig werken

• omgeving – communicatie door DTA’ers  u kunt een groot verschil maken! – voorbeeldgedrag directie © mei 2013 – versie 00

DTA en toezicht – SC-510 De Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) is leidinggevend bij het uitvoeren van asbestverwijderingswerkzaamheden en uit dien hoofde verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het asbestverwijderingsproces op de verwijderingslocatie. De DTA moet kennis hebben van de wet- en regelgeving omtrent asbestverwijdering en kan aan de hand van deze kennis besluitvaardig optreden binnen het asbestverwijderingsproject. Tevens dient de DTA vaardig te zijn in zijn communicatie met toezichthouders, communicatie en aansturing van DAV’ers alsmede handelend te kunnen optreden bij incidenten.

© mei 2013 – versie 00

Veiligheid is de essentie van ons vak Vakmanschap van een asbestverwijderaar: we zijn opgeleid en gecertificeerd om veilig asbest te verwijderen we worden ingeschakeld om veilig asbest te verwijderen communiceren is een centraal onderdeel van ons vakmanschap Nederland wordt veiliger dankzij ons! VEILIGHEID IS DE ESSENTIE VAN ONS VAK

De Veilig in elke Vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF