PPT geologi - År 7 Mälarhöjdens skola

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Geologi
Share Embed Donate


Short Description

Download PPT geologi - År 7 Mälarhöjdens skola...

Description

Läran om jordklotets delar, processer och historia

Jordens gradnätett navigeringssystem

Jordklotets Jordens inre uppbyggnad

Jordytan atmosfären, oceanerna Jordskorpan – sial och sima 33-75 km tjock Yttre manteln – Trög massa 12-25 km tjock Inre manteln – Trög massa, nästan fast Yttre kärnan – Flytande form Inre kärnan – Fast form

Jordskorpan består av stora plattor, som flyter ovanpå manteln.

Jordskorpans plattor

Ca 250 miljoner år sedan: Pangea, jättekontinenten.

Ca 200 miljoner år sedan: Pangea börjar splittras upp i två stora landmassor; Gondwanaland och Laurasien. Atlanten börjar bildas.

Ca 100 miljoner år sedan: Sydamerika och Afrika skiljs åt.

Ca 45 miljoner år sedan: Kontinenterna börjar se ut som idag. Indien är på väg norrut för att förena sig med Asien.

Idag: Nord- och Sydamerika fortsätter att driva västerut. Östra Afrika spricker sakta längs Rift-dalen.

Om ca 100 miljoner år: Atlanten kan komma att bli jordens största ocean, om plattrörelserna fortsätter som idag. Medelhavet kommer då att vara försvunnet. Afrika kommer att ha spruckit helt itu. Efter ytterligare 100 miljoner år kommer ett nytt Pangea att bildas…

Endogena processer:  Krafter i jordklotet, endogena krafter  Bygger upp nya bergarter

 Skapar höjdskillnader på jordytan

Jordbävningar

Vulkaner

Landhöjning

Exogena processer  Drivs av krafter på jordytan, exogena krafter  Bryter ner berggrunden  Jämnar ut jordytans höjdskillnader

Rotsprängning (mekanisk vittring)

Frostsprängning (mekanisk vittring)

Termisk vittring (mekanisk)

Upplösning H2O + CO2 (kemisk vittring)

Oxidation Fe (kemisk vittring)

Erosion (vind)

Forts erosion (vatten)

Forts erosion (is)

Jordarter

Två vanliga jordarter i Sverige; morän och lera

Geologiska cykeln

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF