Presentatie

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Presentatie...

Description

De uitnodiging van de Bruidegom De wortel van ongehoorzaamheid De wet geschreven op ons hart

De uitnodiging van de bruidegom I want make you smile whenever you’re sad Carry you around when your artritis is bad All I want do, is grow old with you

Handelingen 28 Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. 24

De wortel van ongehoorzaamheid One root To rule them all

Hoezo struikelde Adam? Waarom verbood God om van deze boom te eten? Wat betekent ‘dood’, waar God over sprak (als ik van de boom zou eten)?

Johannes 5 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 24

Johannes 11 Jezus zeide tot haar:Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven 25

Wat is de wet op ons hart geschreven?

Jeremia 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. 33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. 31

Wat is die wet niet? 10 geboden 10 geboden v2.0 (of 10 geboden vJesus) Kennis v Goed&Kwaad

Johannes 13 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 34

Romeinen 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 5

Romeinen 7 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! 24

2 Korintiërs 3 6b

…de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Jakobus 1 Luister dus goed naar de volmaakte wet, namelijk de wet die je vrijmaakt, en doe ook wat die wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar dóe het ook. Dan zul je blij kunnen zijn bij alles wat je doet. 25

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF