Prezentace aplikace PowerPoint

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Prezentace aplikace PowerPoint...

Description

Označení DUM 21 - 19 - Fi- DUM

• • • •

Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28

• • • • •

Předmět a očekávaný výstup Ročník: 9. Datum: 16. 4. 2012 Předmět: Německý jazyk Tematický celek: Časování pravidelných sloves v minulém čase. Očekávaný výstup: Časuje gramaticky správně pravidelná slovesa v minulém čase a používá je. • Anotace: • Pracovní listy pro žáky, ve kterých si procvičí tvoření minulého času pravidelných sloves a jsou použity i ke kontrole znalostí. • • Pracovní materiály – kartičky, které pomohou žákům zautomatizovat tvorbu minulého času pravidelných sloves. • • Prezentace slouží jako textová podpora k výuce učiva – k jednoduššímu pochopení tvorby minulého času pravidelných sloves v německém jazyce. Zároveň obsahuje pár příkladů k lepšímu pochopení. • Klíčová slova: Německý jazyk, časování pravidelných sloves, Deutsch, Konjugation, Regelmäßige Verben

Deutsch Konjugation regelmäßige Verben

Verb – malen malen • 1. ich malte • 2. du maltest • 3. er malte • sie malte • es malte

• 1. wir malten • 2. ihr maltet • 3. sie malten • Sie malten

Verb – malen - malen pomocné sloveso haben + příčestí minulé gemalt

• 1. ich habe gemalt • 2 du hast gemalt • 3. er hat gemalt • sie hat gemalt • es hat gemalt • 1. wir haben gemalt • 2. ihr habt gemalt • 3. sie haben gemalt • Sie haben gemalt

Verb - zeichnen zeichnen • 1. ich zeichnete • 1. wir zeichneten • 2. du zeichnetest• 2. ihr zeichnetet • 3. er zeichnete • 3. sie zeichneten • sie zeichnete • Sie zeichneten • es zeichnete

Verb – zeichnen – zeichnen pomocné sloveso haben + příčestí minulé gezeichnet

• 1. ich habe gezeichnet • 2 du hast gezeichnet • 3. er hat gezeichnet • sie hat gezeichnet • es hat gezeichnet • 1. wir haben gezeichnet • 2. ihr habt gezeichnet • 3. sie haben gezeichnet • Sie haben gezeichnet

Verb - arbeiten arbeiten • 1.ich arbeitete • 2.du arbeitetest • 3.er arbeitete • sie arbeitete • es arbeitete

• 1.wir arbeiteten • 2.ihr arbeitetet • 3.sie arbeiteten • Sie arbeiteten

Verb – arbeiten – arbeiten pomocné sloveso haben + příčestí minulé gearbeitet

• 1. ich habe gearbeitet • 2 du hast gearbeitet • 3. er hat gearbeitet • sie hat gearbeitet • es hat gearbeitet • 1. wir haben gearbeitet • 2. ihr habt gearbeitet • 3. sie haben gearbeitet • Sie haben gearbeitet

• já jsem říkala

• ty jsi cvičil • on bydlel • ona se učila • ono kreslilo • my jsme tančili

• ich sagte • Ich habe gesagt • du turntest • du hast geturnt • er wohnte • er hat gewohnt • sie lernte • sie hat gelernt • es zeichnete • es hat gezeichnet • wir tanzten • wir haben getanzt

• vy jste poslouchali • ihr hörtet • ihr habt gehört • oni počítali • sie rechneten • sie haben gerechnet • Vy jste pracoval • Sie arbeiteten • Sie haben gearbeitet • ptal se • er fragte • er hat gefragt • odpovídala • sie antwortete • sie hat geantwortet

• bydlela jsem • poslouchali • tančila • odpovídal jsi • malovali jsme

• ich wohnte • ich habe gewohnt • sie hörten • sie haben gehört • sie tanzte • sie hat getanzt • du antwortetest • du hast geantwortet • wir malten • wir haben gemalt

• kreslil jsem

• chyběl • hráli jste si • cvičilo • kupoval

• ich zeichnete • ich habe gezeichnet • er fehlte • er hat gefehlt • ihr spieltet • ihr hat gespielt • es turnte • es hat geturnt • er kaufte • er hat gekauft

• my jsme tančili • ty jsi počítal • on se ptal • já jsem kreslila • ona se učila • vy jste cvičili • ono počítalo • oni si hráli • my jsme pracovali • já jsem dělal

• bydlel jsem • potřebovali jsme • chyběl • pracovala jsem • tančila • říkali • hledala jsem • učil ses • počítali jste • hráli si

Autorizace: Použité objekty jsou vlastní originální tvorbou autora.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF