pr.HK 34.IV - GKV De Poort, Winsum

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download pr.HK 34.IV - GKV De Poort, Winsum...

Description

Voorganger Thema

ds. J. Klapwijk de afgodenfabriek

Preek

Vereer naast Mij geen andere goden. ontrouw

• de vraag • de productie • de milieu-effecten • de sluiting

De afgodenfabriek • de vraag

You have got to serve somebody

Als een mens God verwerpt (…) gaat hij bepaalde zaken van deze wereld aanbidden. En hoewel de mens gelooft dat hij die zaken slechts neemt voor wat ze zijn, kent hij ze in werkelijkheid de eigenschappen van God toe.

De afgodenfabriek • de vraag

God

De afgodenfabriek • de vraag

God

De afgodenfabriek • de vraag

God

De afgodenfabriek • de vraag

God

De afgodenfabriek • de vraag Jozua 24: Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER. … 16 Hierop antwoordde het volk: ‘Het is verre van ons de HEER te verlaten om andere goden te dienen. 17 Hij is het, de HEER, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht; dat hebben we met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan we het

De afgodenfabriek • de vraag gebied doortrokken. 18 De HEER heeft ze allemaal voor ons verdreven, en ook de Amorieten, die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de HEER dienen, want hij is onze God.’ 19 Jozua antwoordde het volk echter: ‘U zult niet in staat zijn de HEER te dienen, want hij is een heilige God, hij duldt niemand naast zich, hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. …. 21 Maar het volk zei opnieuw: ‘Wees ervan verzekerd dat we de HEER zullen dienen.’

De afgodenfabriek • de vraag gebied doortrokken. 18 De HEER heeft ze allemaal voor ons verdreven, en ook de Amorieten, die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de HEER dienen, want hij is onze God.’ 19 Jozua antwoordde het volk echter: ‘U zult niet in staat zijn de HEER te dienen, want hij is een heilige God, hij duldt niemand naast zich, hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. …. 21 Maar het volk zei opnieuw: ‘Wees ervan verzekerd dat we de HEER zullen dienen.’

De afgodenfabriek • de vraag

Twee opmerkingen •ook jouw hart produceert afgoden. • Het is beter je ervan bewust te zijn

vragen of reacties

De afgodenfabriek • de productie Wat is precies een afgod? illustreer dat eens met een voorbeeld

De afgodenfabriek • de productie Wat is afgoderij?

Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt

De afgodenfabriek • de productie Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Romeinen 1: 25

De afgodenfabriek • de productie

God

De afgodenfabriek • de productie

God

De afgodenfabriek • de productie

God

De afgodenfabriek • de productie

God

De afgodenfabriek • de productie

Afgodentest: • wat is je grootste angst? • wat is je grootste droom? • waar geef je zomaar geld aan uit? • waar mag God niet aankomen?

vragen of reacties

De afgodenfabriek • de milieu-effecten Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Romeinen 1: 23

De afgodenfabriek • de milieu-effecten Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Romeinen 1: 23

Vraag: waarom wordt het dienen van afgoden ‘dwaas’ genoemd?

De afgodenfabriek • de milieu-effecten Afgoden zijn fake-producten! • Geen echte blijvende vervulling

De afgodenfabriek • de milieu-effecten Afgoden zijn fake-producten! • Geen echte blijvende vervulling • Het brengt verslaving • Oppervlakkigheid ipv intimiteit

De afgodenfabriek • de sluiting Twee stappen • erken het probleem • concentreer je op God - zijn liefde - Hij kan en wil voor je zorgen - draag en leef het uit

vragen of reacties

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF