Profielkeuze Tweede fase

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download Profielkeuze Tweede fase...

Description

Profielkeuze Bovenbouw Barlaeus Gymnasium 4 oktober 2016

Programma voor vanavond • In het kort de bovenbouw op het Barlaeus Gymnasium • Vragen van algemene aard • Ouders gaan mee naar klas met mentoren

Inrichting Tweede Fase • Keuze uit vier profielen: C&M, E&M, N&G, N&T • Elk profiel bestaat uit: gemeenschappelijk deel profielvakken en profielkeuzevakken  vrij deel

• Voor elke leerling geldt: • Eindexamen in 8 vakken: Nederlands, Engels, een klassieke taal vier vakken binnen het profiel één keuzevak rekentoets (in klas 5)

Gemeenschappelijk deel Verplicht in de 4e klas:

Gemeenschappelijk deel α CM

Profieldeel γ

β

β

EM

NG

NT

Vrij deel

• • • • •

Nederlands Klassieke taal Engels LO Maatschappijleer

• Duits of Frans • Geschiedenis

Profielen: Cultuur en Maatschappij Profielvakken: Gemeenschappelijk deel α CM

Profieldeel γ

EM

β

NG

Vrij deel

β NT

• Geschiedenis • Wiskunde A, B of C

Profielkeuzevakken: • Een maatschappijvak: aardrijkskunde of economie • Een cultuurvak (Duits, Frans, filosofie, 2e klassieke taal, muziek, tekenen)

Profiel: Economie en Maatschappij Profielvakken: Gemeenschappelijk deel α CM

Profieldeel γ

β

β

EM

NG

NT

Vrij deel

• Economie • Geschiedenis • Wiskunde A of B

Profielkeuzevakken: • Aardrijkskunde, Duits of Frans

Profiel: Natuur en Gezondheid Profielvakken: Gemeenschappelijk deel α CM

Profieldeel γ

EM

β

NG

Vrij deel

• Biologie • Scheikunde • Wiskunde A of B

β NT

Profielkeuzevakken: • Aardrijkskunde, Natuurkunde, of Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Profiel: Natuur en Techniek Gemeenschappelijk deel α CM

Profieldeel γ

β

β

EM

NG

NT

Vrij deel

Profielvakken: • Natuurkunde • Scheikunde • Wiskunde B

Profielkeuzevakken: • Biologie, Natuur, Leven en Technologie (NLT) of wiskunde D

Het vrije deel • Minimaal 1 keuzevak Gemeenschappelijk deel α CM

Profieldeel γ

β

β

EM

NG

NT

Vrij deel

• Twee keuzevakken kan, mits…. • Goede resultaten • Kan ik het, wil ik het, heb ik er tijd voor? • Niet om uit te proberen

Puzzelen met profielen Van profiel wisselen in principe niet mogelijk, maar …. Van N&T naar N&G: Van N&G naar C&M: Van N&G naar E&M:

met biologie in het pakket met aardrijkskunde in het pakket met aardrijkskunde en economie in het pakket

Inhaaljaar mogelijk na je eindexamen!

Puzzelen met profielen Cultuur en Maatschappij:

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Profielvakken:  Geschiedenis  Wiskunde A, B of C

Profielvakken:  Economie  Geschiedenis  Wiskunde A of B Profielkeuzevakken:  Aardrijkskunde, Frans  Duits of

Profielvakken:  Scheikunde  Biologie  Wiskunde A of B Profielkeuzevakken:  NLT, natuurkunde of aardrijkskunde

Profielvakken:  Natuurkunde  Scheikunde  Wiskunde B Profielkeuzevakken:  NLT, biologie of wiskunde D

Keuzevak (het vrije deel) •

Keuzevak (het vrije deel) •

Keuzevak (het vrije deel) • Economie

Keuzevak (het vrije deel) •

Verplicht voor iedereen  Nederlands  Engels  Klassieke taal Geschiedenis Frans of Duits

Verplicht voor iedereen  Nederlands  Engels  Klassieke taal Geschiedenis Frans of Duits

Verplicht voor iedereen  Nederlands  Engels  Klassieke taal Geschiedenis Frans of Duits

Verplicht voor iedereen  Nederlands  Engels  Klassieke taal Geschiedenis Frans of Duits

Profielkeuzevakken:  Aardrijkskunde of economie  Tekenen, muziek, filosofie, Duits, Frans of de tweede klassieke taal

http://scholenopdekaart.nl Hoe zijn de examendeelnemers verdeeld over de profielen op het Barlaeus in 2014-2015?

Nieuwe vakken in klas 4

• • • • •

Filosofie Maatschappijleer (verdeeld over klas 4 en 5) Natuur Leven Techniek (NLT) Wiskunde D (Tekenen en Muziek)

Natuur Leven en Techniek • Inhoudelijk – Verdieping èn verbreding in de natuurwetenschappen – Onderwerpen zijn toegepast en actueel

• Opzet – 4 verschillende modules per jaar – elke module heeft zijn eigen docent

• PTA – Elke module is deel van het schoolexamen, het schoolexamen begint dus in de 4e klas – Geen CSE, alleen SE

Welke Modules? Klas 4 • • • •

Forensisch Onderzoek De Bewegende Aarde Food or Fuel? Meten aan Melkwegstelsels

Klas 5 1. 2. 3. 4.

Hersenen en Leren Robotica Klimaat en Klimaatverandering Kwantumstructuur der Materie

Klas 6 • Blik op de Nanowereld • Medicijn: Van Molecuul tot Mens • Moleculaire Gastronomie

Klas 4: De Bewegende Aarde (1) Tektonische Platen

Klas 4: Food or Fuel

Gang van zaken • Mentorlessen: veel aandacht voor profielkeuze • November: voorlichting door decaan • November/december: voorlichting door leerlingen uit de bovenbouw • Februari/maart: voorlichting door vakdocenten: • Extra aandacht voor nieuwe vakken NLT, filosofie en wiskunde D • Februari: beroepenmarkt • Februari/maart: tweede ronde voorlichting door decaan • Maart rapportvergaderingen: bespreking profielkeuze/ adviezen • 22 maart: 10-minuten gesprekken • 5 april: deadline profielkeuze

Info op internet

Alle informatie vanaf de volgende week op: www.barlaeus.nl  leerlingen  decanaat klas 3 en 4

Voor vragen of hulp • [email protected] (afspraken liefst woensdag) • contact met mentor

Vragen

Mentoren en lokalen 3A

2.3

Dirk van den Born ([email protected])

3B

2.4

Silvia Schaapherder ([email protected])

3C

2.6

Andreas van Diepen ([email protected])

3D 2.5

Kasia Graaff ([email protected])

3E

2.7

Tushar van der Wijst ([email protected])

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF