Profylax ÖNH

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Profylax ÖNH...

Description

Strama NLL 

Rekommendationer för antibiotikabehandling av patienter i sjukhusvård 2011-12-15

ANTIBIOTIKAPROFYLAX ÖNH Huvud- och halskirurgi inklusive tumörkirurgi via munhåla och hud •

Bensylpenicillin (Bensylpenicillin®) iv 3g x 1 i kombination med Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 1

Op strikt via munhålan • Bensylpenicillin (Bensylpenicillin®) iv 3g x 1 Vid betalaktamallergi • Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 1

Huvud-halstrauma - öppen fraktur Profylax enbart vid kontaminerad skada. Om tiden mellan skadan och den kirurgiska revisionen dröjer mer än 6-8 timmar anses infektion vara etablerad - behandling sätts in. •

Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 1

Vid betalaktamallergi • Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 1

Huvud-halstrauma - fraktur till tänder och munhåla Profylax enbart vid kontaminerad skada. Om tiden mellan skadan och den kirurgiska revisionen dröjer mer än 6-8 timmar anses infektion vara etablerad - behandling sätts in. •

Bensylpenicillin (Bensylpenicillin®) iv 3g x 1 i kombination med Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 1

Vid betalaktamallergi • Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 1

Strama NLL 

Rekommendationer för antibiotikabehandling av patienter i sjukhusvård 2011-12-15

Skallbasfraktur genom frontalsinus med likvorläkage och meningittecken (behandling) (utan lq-läkage och utan meningittecken = ingen behandling) •

Cefotaxim (Claforan®) iv 3g x 3 (x III – behandlingstiden avgörs utifrån klinisk bild)

Profylax vid öronkirurgi med risk för infektionsspridning till CNS Exempelvis CI-kirurgi, kolesteatom med destruktioner till båggångar, cochlea och meningier • Ceftazidim (Fortum®) iv 2g x 1

Profylax öronkirurgi övrigt Indikationen varierar men finns t.ex ism rekonstruktioner, transplantat, implantat etc. Ansvarig kirurg beslutar • Kloxacillin (Ekvacillin®) iv 2g x 1 Vid betalaktamallergi • Klindamycin (Dalacin®) iv 600mg x 1 Om misstanke om Pseudomonaskolonisation • Ceftazidim (Fortum®) iv 2g x 1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF