Program- och inriktningskoder för Ämneslärarprogrammet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Program- och inriktningskoder för Ämneslärarprogrammet...

Description

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden Andreas Andersson

KA20

Program-utdata

Sid

1

2011-11-25

UTSÖKNING PÅ PROGRAM: L1Ä*

Kod

Benämning

Hskpoäng

L1Ä79

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

270 hp

BD01

Bild, engelska, tyska

270 hp

BD02

Bild, engelska, franska

270 hp

EN01

Engelska, idrott, svenska som andraspråk

270 hp

FR01

Franska, idrott, svenska som andraspråk

270 hp

FR02

Franska, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

HK01

Hem- och konsumentkunskap, historia, religion

270 hp

HK02

Hem- och konsumentkunskap, historia, geografi

270 hp

HK03

Hem- och konsumentkunskap, engelska, tyska

270 hp

HK04

Hem- och konsumentkunskap, engelska, franska

270 hp

HK05

Hem- och konsumentkunskap, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

ID01

idrott, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

ID02

idrott, biologi, teknik

270 hp

ID03

idrott, biologi, kemi

270 hp

ID04

idrott, matematik, teknik

270 hp

ID05

idrott, matematik, kemi

270 hp

MA01

matematik, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

MA02

matematik, biologi, teknik

270 hp

MA03

matematik, biologi, kemi

270 hp

MA04

matematik, fysik, teknik

270 hp

MA05

matematik, fysik, kemi

270 hp

MU01

musik, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

MU02

musik, matematik, teknik

270 hp

MU03

musik, matematik, kemi

270 hp

SH01

Samhällskunskap, historia, religion

270 hp

SH02

Samhällskunskap, historia, geografi

270 hp

SH03

Samhällskunskap, engelska, religion

270 hp

SH04

Samhällskunskap, engelska, geografi

270 hp

SL01

slöjd, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

SL02

slöjd, biologi, teknik

270 hp

SL03

slöjd, matematik, teknik

270 hp

SP01

spanska, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

SP02

spanska, matematik, svenska som andraspråk

270 hp

Nedlagd

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden Andreas Andersson

Kod

KA20

Program-utdata

Sid

2

2011-11-25

Benämning

Hsk-/poäng Nedlagd

SP03

Spanska, idrott, svenska som andraspråk

270 hp

SV01

Svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

SV02

Svenska, biologi, teknik

270 hp

SV03

Svenska, biologi, kemi

270 hp

SV04

Svenska, engelska, tyska

270 hp

SV05

Svenska, engelska, franska

270 hp

TY01

Tyska, idrott, svenska som andraspråk

270 hp

TY02

Tyska, engelska, svenska som andraspråk

270 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

300 hp

BDBD

bild

300 hp

BDFI

bild, filosofi

300 hp

BDGE

bild, geografi

300 hp

BDHI

bild, historia

300 hp

BDRE

bild, religion

300 hp

BIID

biologi, idrott

300 hp

BIKE

Biologi, kemi

300 hp

BIMA

biologi, matematik

300 hp

BINK

biologi, naturkunskap

300 hp

BITK

Biologi, teknik

270 hp

ENFI

engelska, filosofi

300 hp

ENFR

engelska,franska

300 hp

ENGE

engelska, geografi

300 hp

ENHI

engelska, historia

300 hp

ENID

engelska, idrott

300 hp

ENNK

engelska, naturkunskap

300 hp

ENRE

engelska, religion

300 hp

ENRI

engelska, religion

300 hp

ENS2

engelska, svenska som andraspråk

300 hp

ENSP

engelska, spanska

300 hp

ENTY

engelska, tyska

300 hp

FYMA

fysik, matematik

300 hp

KEMA

kemi, matematik

300 hp

KENK

kemi, naturkunskap

300 hp

LAFR

latin, franska

300 hp

L1ÄGY

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden Andreas Andersson

Kod

KA20

Program-utdata

Sid

3

2011-11-25

Benämning

Hsk-/poäng Nedlagd

LASP

latin, spanska

300 hp

MAFR

matematik, franska

300 hp

MAID

matematik, idrott

300 hp

MAKE

Matematik, kemi

300 hp

MANK

matematik, naturkunskap

300 hp

MAS2

matematik, svenska som andraspråk

300 hp

MASP

matematik, spanska

300 hp

MATK

Matematik, teknik

300 hp

MATY

matematik, tyska

300 hp

MUFR

musik, franska

300 hp

MUMA

musik, matematik

300 hp

MUMU

musik

300 hp

MUNK

musik, naturkunskap

300 hp

MUS2

musik, svenska som andraspråk

300 hp

MUSP

musik, spanska

300 hp

MUTY

musik, tyska

300 hp

SHFI

Samhällskunskap, filosofi

300 hp

SHGE

Samhällskunskap, geografi

300 hp

SHHI

Samhällskunskap, historia

300 hp

SHRE

Samhällskunskap, religion

300 hp

SPEN

Spanska, engelska

300 hp

SPID

Spanska, idrott

300 hp

SPMA

Spanska, matematik

300 hp

SPS2

Spanska, svenska som andraspråk

300 hp

SVFI

Svenska, filosofi

300 hp

SVFR

Svenska, franska

300 hp

SVGE

Svenska, geografi

300 hp

SVHI

Svenska, historia

300 hp

SVID

Svenska, idrott

300 hp

SVLA

svenska, latin

300 hp

SVNK

Svenska, naturkunskap

300 hp

SVRE

Svenska, religion

300 hp

SVS2

Svenska, svenska som andraspråk

300 hp

SVSP

Svenska, spanska

300 hp

SVTY

Svenska, tyska

300 hp

Göteborgs universitet Lärarutbildningsnämnden Andreas Andersson

Kod

KA20

Program-utdata

Sid

4

2011-11-25

Benämning

Hsk-/poäng Nedlagd

TAFR

teater, franska

300 hp

TAS2

teater, svenska som andraspråk

300 hp

TASP

teater, spanska

300 hp

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF