Prostatacancer

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Prostatacancer...

Description

PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag

Torsdagen den 6 November Stefan Carlsson Öl MD PhD Karolinska Universitetssjukhuset Processledare Prostatacancer vid RCC

PSA-testning eller inte? Om du vore en 50-årig man utan symtom eller prostatacancer i Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar

släkten, skulle du då ha velat PSAtesta dig efter att ha läst Socialstyrelsens broschyr?

www.cancercentrum.se/vardprogram/prostatacancer/ Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården

Prostatacancer Nationellt vårdprogram

 

April 2014

Åldersfördelning vid diagnos och död av PrCa Åldersfördelning

Antal nya fall av prostatacancer i Sverige 10000

9697

9000 8000

7611

7000 6000

4762

5000

3792

4000

2852

3000

1544

2000 1000

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

0

Varför ökade PrCa så kraftigt?  Ökad diagnostik, framför allt PSA  Fler äldre män  (Dubbelt så många 80+ idag jämfört med 1980)

 Liten egentlig ökning av sjukdomen

Prostate cancer from a Swedish perspective

17% risk of diagnosed with prostate cancer 1/6

(8% pre-PSA era) Mortality 2.5 – 3%

Hur många dör av PrCa?  

Vanligaste cancer-relaterade

 

dödsorsaken hos män i Sverige 5% av svenska män dör av PrCa 2 400 / år

 

Jämför med…

 

 

kvinnor av bröstcancer 1 500

DOI:10.1093/jnci/dju007 First published online March 4, 2014

© Oxford University Press 2014 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivs licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/), which permit non-commercial reproduction and distribution of the work, in any medium, provided the original work is no altered or transformed in any way, and that the work is properly cited. For commercial re-use, please contac [email protected]

ARTICLE

Prostate Cancer Mortality in Areas With High and Low Prostate Cancer Incidence Pär Stattin, Sigrid Carlsson, Benny Holmström, Andrew Vickers, Jonas Hugosson, Hans Lilja, Håkan Jonsson Manuscript received June 14, 2013; revised November 25, 2013; accepted December 19, 2013. Correspondence to: Pär Stattin, MD, PhD, Department of Surgery and Perioperative Sciences, Urology and Andrology, Umeå University, Umeå, Swede (e-mail: [email protected]).

Background

The effect of prostate-specific antigen (PSA) screening on prostate cancer mortality remains debated, despite evidence from randomized trials. We investigated the association between prostate cancer incidence, reflecting uptake of PSA testing, and prostate cancer mortality.

Methods

The study population consisted of all men aged 50 to 74 years residing in eight counties in Sweden with an early increase in prostate cancer incidence and six counties with a late increase during two time periods. Incidence o metastatic prostate cancer was investigated in the period from 2000 to 2009, and prostate cancer–specific mortal ity and excess mortality were investigated in the period from 1990 to 1999 and the period from 2000 to 2009 by calculating rate ratios for high- vs low-incidence counties and rate ratios for the period from 2000 to 2009 vs the i df 1990 t 1999 ithi th t All t ti ti l t t t id d

i

id

d

li

i

i S

d

d

A) C

l i

i

id

Varför får man PrCa?  

Åldrandet

 

”Västerländskt levnadssätt”

 

Ärftliga faktorer

?

Pr ?

Pr 72

Pr 63

Pr 75

CNS 6

Pr 75 Pulm 59 AML 70

Pr 73

Br 63 Pr 71

Pr 65

Pr 62

Spridningsvägar

 

Växer länge (många år) lokalt Metastaser i lymfkörtlar i bäckenet Skelettmetastaser

 

Lever- och lungmetastaser

   

Symtom    

Inga de första åren! Kissar oftare, svagare stråle

Skelett smärtor - Skelettmetastaser

Symtom      

         

Inga de första åren! Kissar oftare, svagare stråle Skelettsmärtor

Hematuri Svullna ben Uremi Parapares Allmänsymtom

Diagnostik och utredning  

Palpation via rektum

 

Blodprovet PSA

 

Transrektalt ultraljud (TRUL)

 

Biopsier vid TRUL

 

Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT

 

Övrigt i specifika situationer

Prostatacancer Diagnos # Rektalpalpation

 

Knölig

 

Hård

 

Utbredning av tumörväxt

Diagnostik och utredning  

Palpation via rektum

 

Blodprovet PSA

 

Transrektalt ultraljud (TRUL)

 

Biopsier vid TRUL

 

Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT

 

Övrigt i specifika situationer

Prostataspecifikt antigen PSAPSAPSA PSAPSAPSA PSA PSA PSA PSAPSAPSA PSA PSAPSA PSAPSA

0,0001% läcker till blodet

PSA PSA

ALLA sjukdomar i prostata ökar PSA!

Faktorer som kan påverka PSA          

UVI, prostatit Akut urinretention Finasterid halverar om BPH Analysmetod, provförvarning Individuell variation ± 15 %

Prostatapalpation påverkar INTE PSA så att det har klinisk betydelse

PSA efter febril UVI Zachrisson, Urology 2003

Månad

PSA Median

0

14

1

3,6

3

2,4

6

1,2

12

1,0

PSA efter febril UVI  

Ta inte PSA vid akut infektion!

 

Om inte klinisk misstanke på PrCa: - avvakta 6

 

mån innan PSA mäts

Om PSA ändå togs… palpera prostata, om benign ta om PSA efter 1-2 månader, om då lägre fortsätt följa var 3:e mån

PSA hos män 50-75 år

Normala

3 µg/l

PSA hos män 50-75 år

Normala PrCa

3

10

PSA hos män 50-75 år

10

3

Normala PrCa BPH

PSA – världens bästa cancerblodprov! 1. 

Utredning av misstänkt prostatacancer

2. 

Behandlingsval vid prostatacancer

3. 

Uppföljning av män med prostatacancer 1.  2.  3. 

4. 

Obehandlad patient (aktiv monitorering, exspektans) Efter operation och strålbehandling Under hormonell behandling

Screening? ”Prostatakontroll”?

Män > 40 års ålder skall utredas med prostatapalpation +Hb, kreatinin och PSA vid följande symtom och fynd:

:• 

Palpatorisk misstanke på prostatacancer

•  Progredierande skelettsmärtor •  Skelettmetastaser utan känd primärtumör •  Allmänna cancersymtom som trötthet, aptitlöshet, etc •  Makroskopisk hematuri (alltid remiss till urolog) •  Långvarig hematospermi (ska även utredas för infektion)

Prostatakörteln ska palperas och kreatinin analyseras på samtliga män :som söker för vattenkastningsbesvär.

 LUTS Utöver dessa undersökningar analyseras även PSA: •  Vid besvär som ökat påtagligt under de senaste två åren •  Före behandling av benign prostatahyperplasi

 

    

,%#(--,"),'1(' 3+/1(-%/+/+(&#/,-#.(+ 2+)' '(#(-'#,,-1(%+*+),--(+'1(2"+-!#-,%('(# ,'+2'*-#(-(/,-2 +2(+'#,,1/(/#"3!+/1+(1( ,)'(!,(()'*&*-#)(, 0(--&+ 3+!)+-*+),-- 3+,-)+#(!  

5!&1+(,-+%+#,% 55!&1+(,-+%+#,% %-)+ 3+,(+&& 3+,(+&& /+&#!*+),--(++),--*&*-#)(3+.3+,#!)+-- !* * * & # %  *&*-#)(, 0(3+'(((+%)''(+,*+)//+-((-2+                 ##(,-+#)".-,-+#"&/++/1+- # " #()' 2+/#!)+-*+),-- 3+,-)+#(!'#(-"&/+,&&+3%+ 5!&3/+-&1!,-/1+-.(+"(&#(!(1++#,%( 3+(+,-)+ )"*-#(-(3++'#--+,-#&&.+)&)! 

 

    

,%#(--,"),'1(' 3+/1(-%/+/+(&#/,-#.(+ 2+)' '(#(-'#,,-1(%+*+),--(+'1(2"+-!#-,%('(# ,'+2'*-#(-(/,-2 +2(+'#,,1/(/#"3!+/1+(1( ,)'(!,(()'*&*-#)(, 0(--&+ 3+!)+-*+),-- 3+,-)+#(!  

5!&1+(,-+%+#,% 55!&1+(,-+%+#,% %-)+ 3+,(+&& 3+,(+&& /+&#!*+),--(++),--*&*-#)(3+.3+,#!)+-- !* * * & # %  *&*-#)(, 0(3+'(((+%)''(+,*+)//+-((-2+                 ##(,-+#)".-,-+#"&/++/1+- # " # " &  #()' 2+/#!)+-*+),-- 3+,-)+#(!'#(-"&/+,&&+3%+ # " & #(-"&/+,&&+3%+ 5!&3/+-&1!,-/1+-.(+"(&#(!(1++#,%( 3+(+,-)+ 55!& 3/+-&1!!,-/1+-.(+"(&#(!!( )"*-#(-(3++'#--+,-#&&.+)&)! " # # #&& & 

Handläggning av PSA-resultat Gäller endast om palp ua!!!! från nya NVP för allmänläkare  

Män 50-70 år med PSA ≥ 3 µg/l  

 

Män 70–80 år med PSA ≥ 5 µg/l  

 

Remiss till urolog!

Remiss till urolog!

Män >80 år med PSA >7 µg/l  

Remiss till urolog!

Diagnostik och utredning  

Palpation via rektum

 

Blodprovet PSA

 

Transrektalt ultraljud (TRUL)

 

Biopsier vid TRUL

 

Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT

 

Övrigt i specifika situationer

Transrektalt ultraljud

Transrektalt ultraljud med biopsier

Normal prostatahistologi Små körtlar med normala prostataceller

Bindväv mellan körtlarna

Gleasongrad 4

Gradering av prostatacancer      

Gleasongrad 3-5 Gleasonsumma 6-10, t ex 3+4=7 Summa 6, 7, 8, 9 eller 10

Donald F Gleason

Gleason score is a strong predictor of natural history (TURP-detected cancer)

45 6 42 % 8-1 0

p
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF