Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster...

Description

DE LAM GODS RESTAURATIE OP DE VOET GEVOLGD!

WAARHEEN MET HET LAM GODS? Vier projecten van architectuurstudenten UGent Elk half jaar komt er een nieuwe tentoon­ stelling over een aspect van het Lam Gods. We beginnen met 4 projecten van masterstudenten ingenieur-architect. Zij bogen zich over het vraagstuk waar en hoe het Lam Gods na de huidige restauratie een nieuwe plaats kan krijgen in of nabij de Gentse Sint-Baafs­ kathedraal. Belangrijke uitgangspunten hierbij waren een goed zichtbare opstelling, de publiekstoegankelijkheid, de klimaatregeling, en de erfgoedmatige conservering. We tonen plannen, visualisaties en werk­ maquettes. In een inleidende film verduide­ lijken de studenten hun standpunten.

Filmfragmenten tonen de meest recente stand van zaken van de restauratie. Maandelijks worden de interviews met de restaurateurs geüpdatet. Ook kan de restauratie in het Museum voor Schone Kunsten in Gent via webcam rechtstreeks gevolgd worden en zijn de nog te restaureren panelen te zien vanuit hun thuisbasis, de doopkapel van de SintBaafs­kathedraal.

Wat later ook aan bod zal komen ‘Digitalisering en wiskundige analyse van parels en materiaalweergave in het Lam Gods’, ‘De diefstal van het paneel der rechtvaardige rechters’, ‘Middeleeuwse optica, licht en perspectief’, ‘Theologische betekenis van het Lam Gods’, …

8

6 7

9 Olivier Cavens | Robbe Celis | Berdien De Wilde | Lennart Steemans

SHOP

10

11

Caermersklooster

LAM GODS telkens een ontdekking...

3

Het Lam Gods ont(k)leed! Waarheen met het Lam Gods? De Lam Gods restauratie op de voet gevolgd! Seminaries

Lam Gods tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Vanaf 2 oktober 2012 startte de restauratie van het Lam Gods door het Koninklijk Instituut voor het Kunst­patrimonium (KIK-Brussel). Die vindt plaats in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent, en zal vijf jaar duren. Het Lam Gods is wellicht het bekendste meesterwerk van de Vlaamse Primitieven. Het werd in 1432 geschilderd door Jan van Eyck en zijn oudere broer Hubert, in opdracht van Joos Vijdt, voorschepen van de stad Gent. Naar aanleiding van deze unieke restauratie opent in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster een opmerkelijke tentoonstelling over dit meester­ werk. Ook al is het Lam Gods zélf in zijn geheel tijdelijk niet meer zichtbaar in zijn vertrouwde om­geving, toch zullen bezoekers dit kunstwerk beter dan ooit leren kennen in deze bijzondere levensfase. De tentoonstelling bestaat uit drie delen • Het Lam Gods ont(k)leed! • Waarheen met het Lam Gods? • De Lam Gods restauratie op de voet gevolgd!

2

4

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Lode Van Pee - conservator Vrouwebroersstraat 6 - 9000 Gent - tel. +32 9 269 29 10 [email protected] www.caermersklooster.be

HET LAM GODS ONT(K)LEED! Geschiedenis en onderzoek Deze permanente expositie benadert tijdens de vijf jaar durende restauratieperiode het Lam Gods vanuit een bijzondere invalshoek. Uitzonderlijke filmfragmenten, röntgenfoto’s, tekeningen, kunstwerken, instrumenten en maquettes onthullen het Aardse (de houten drager, de opbouw van verflagen,…) alsook het Hemelse van de polyptiek. Ook de Geschiedenis en de Verschillende onderzoeken rond dit topwerk worden op nooit geziene wijze belicht. Een blikvanger is de reconstructie van het altaarstuk op ware grootte met afdrukken van de onderliggende en voorbereidende tekeningen.

5

met dank aan E.H. Ludo Collin, Prof. Em. Anne Van Grevenstein-Krüse Christina Ceulemans, KIK/IRPA Expo Lam Gods ont(k)leed! Prof. Dr. Maximiliaan Martens en dr. Annick Born, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent Expo Waarheen met het Lam Gods? Prof.dr. Bart Verschaffel en Maarten Liefooghe, Faculteit Ingenieurs­ wetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent met medewerking van de kathedrale kerkfabriek, KIK/IRPA-Brussel, MSK-Gent, provinciale dienst Erfgoed en dienst ICT

openingsuren dagelijks van 10 tot 17 uur (toegang tot 16.30u), gesloten op maandag, gesloten op 25/12 en 1/1 toegangsprijs € 2/persoon gratis tot en met 12 jaar / Gent museumpas / City card / met Lam Gods voucher na bezoek Sint- Baafskathedraal rondleidingen mogelijk op aanvraag via Gandante - tel. +32 9 375 31 61 - +32 479 51 52 42 [email protected] - www.gandante.be De Gentse Gidsen - tel. +32 9 233 07 72 [email protected] - www.gentsegidsen.be

v.u. Jozef Dauwe, gedeputeerde cultuur, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent © photocredits: KIK/IRPA Brussel, Lukas - Art in Flanders vzw, MSK Gent

1

fotolegende 1. Lam Gods, open 2. Musicerende engelen, onderliggende tekening 3. WO II, Kern en Sieber onderzoeken het paneel van Adam 4. De feestelijke aankomst van het Lam Gods voor de Sint-Baafskathedraal na de Tweede Wereldoorlog, 30 okt 1945 5. Minerale kleuren 6. Ontwerp ‘museumpaviljoen’ 7. Ontwerp ‘museumpaviljoen’ 8. Sint-Baafskathedraal 9. Bezoekers voor het Lam Gods 10. Museum voor Schone Kunsten (MSK, Gent) 11. PlanMSK,waarderestauratieLamGodsplaatsvindt

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF