Provsvar gynekologisk cellprovtagning Cellprovet visar lätta

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Provsvar gynekologisk cellprovtagning Cellprovet visar lätta...

Description

brev 6.2 28 år och äldre ASC-US CIN 1 HPV-test pos (Röd text ändras eller tas bort när brevet skickas till kvinnan) Gynmottagningen skickar brevet till kvinnan

Provsvar gynekologisk cellprovtagning Cellprovet visar lätta förändringar. Du kommer att få en ny tid om några månader. Vad menas med lätta cellförändringar? Syftet med gynekologisk cellprovtagning är att skydda dig mot livmoderhalscancer. Genom provet kan cellförändringar upptäckas och vid behov behandlas innan de hinner utvecklas till cancer. Cellprovet som du nyligen tog visade lätta förändringar. Det är bara om det finns HPVvirus som cellförändringar kan vara farliga och utvecklas till cancer. Därför testade vi ditt prov också för HPV-virus. Ditt prov innehöll tecken på HPV. De flesta lätta cellförändringar går över av sig själva och behöver aldrig behandlas. Provet du lämnade visade inga tecken på cancer. Vad händer nu ? Vi kommer att kalla dig till en undersökning om några månader för att se om förändringarna finns kvar och i så fall om de behöver behandlas. Du får då träffa en gynekolog som kommer att undersöka din livmodertapp med ett kolposkop. Det är en sorts mikroskop. Eventuellt kommer gynekologen också att ta nya prover. Undersökningen kommer att göras inom 6 månader efter att du tog cellprovet. Vi återkommer med exakt tid ungefär en månad innan. Att det får gå lite tid är ingen nackdel eftersom det finns en god möjlighet att förändringarna försvinner av sig själva under tiden. Väntetiden innebär ingen risk för dig. Om lätta cellförändringar utvecklas till cancer tar det vanligtvis mer än 10 år. Vänliga hälsningar xxxx Kontakt Telefon till mottagningen Om du får besvär Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården. Vill du veta mer ? 1177Vårdguiden:www.1177.se/cellprov www.cellprov.se Regionens kallelsekansli 010-473 39 10 Other languages 1177.se/pap-test Från 23 års ålder erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 års ålder erbjuds du screening med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer. Du som behandlats för cellförändringar och ingår i en särskild kontrollgrupp kallas även efter 60 års ålder.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF