Präteritum ABC - SOU stavební, Opava, po

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Präteritum ABC - SOU stavební, Opava, po...

Description

Název a adresa školy:

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.5.00/34.0713

Název projektu:

Zvyšování klíčových aktivit

Předmět, ročník:

Německý jazyk, 3. ročník

Název sady vzdělávacích materiálů:

Slovesa

Sada číslo:

NJ-23

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:

07

Označení vzdělávacího materiálu:

VY_22_INOVACE_NJ-23-07

Téma vzdělávacího materiálu:

Préteritum ( A-B-C)

Druh učebního materiálu:

Pracovní list a řešení

Autor:

Bc. Žaneta Skalošová

Anotace:

Pracovní list se zaměřuje na préteritum nepravidelných sloves (AB-C). Pracovní list je žákům prezentován pomocí dataprojektoru.

Metodické poznámky:

Materiál je vhodný pro maturitní obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov a operátor dřevařské a nábytkářské výroby.

Datum vytvoření:

12. 10. 2012

Ověření ve výuce:

14. 12. 2012

Präteritum A-B-C 1, Ergänzen Sie die richtige Form des Präteritums. Doplňte správný tvar préterita. beginnen helfen aufbrechen schwimmen trinken 2, Ergänzen Sie die fehlenden Formen der Verben. Doplňte chybějící tvary sloves. vzít s sebou lag singen potkat sitzen projednat 3, Konjugieren Sie das Verb „sprechen“ im Präteritum. Vyčasujte sloveso „sprechen“ v préteritu. ich

wir

4, Bilden Sie die Sätze im Präteritum. Převeďte věty do préterita. Er bittet mich um ein Stück Kuchen. Wir nehmen an einem Ausflug teil. Heute findet das Konzert der englischen Rockgruppe in Prag statt. Ich finde den Rock zu teuer. Ihr besprecht das Problem mit euren Freunden.

5, Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form des Präteritums. „Nehmen“ oder „teilnehmen“ oder „unternehmen“? Doplňte slovesa ve správném tvaru préterita do vět. a, Woran ………….. du …………? b, Thomas …………… eine schöne Rundfahrt durch die Stadt. c, Gestern ……………… ich an einem Wettbewerb ………. . d, Meine Mutter ……….. das Buch und bezahlte es an der Kasse. e, Wann …………… Sie Ihren Urlaub in Kroatien? f, Ich …………… meine Tasche und lief zur Haltestelle.

Výsledky: 1, begann half brach auf schwamm trank

beginnen helfen aufbrechen schwimmen trinken 2, vzít s sebou ležet zpívat potkat sedět projednat

mitnehmen liegen singen treffen sitzen besprechen

3, ich sprach du sprachst er sprach

wir sprachen ihr spracht sie sprachen

4, bat, nahm, fand statt, fand, bespracht

5, a, nahmst … teil b, unternahm c, nahm … teil d, nahm e, unternahmen f, nahm

Použité zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí je Bc. Žaneta Skalošová.

nahm mit lag sang traf saβ besprach

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF