Präteritum

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Kunst & Geisteswissenschaften, Schreiben, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download Präteritum...

Description

Autor:

Mgr. Jakub Lukeš

Předmět/vzdělávací oblast:

Německý jazyk

Tematická oblast:

Gramatika

Téma:

Präteritum

Ročník:

1. – 4.

Datum vytvoření:

Leden 2014

Název:

VY_32_INOVACE_16.2.05.NEJ

Anotace:

Digitální učební materiál je určen primárně pro žáky studijních oborů technického zaměření. Umožňuje jim získat základní poznatky o gramatických pravidlech německého jazyka. Inovativním aspektem učebního materiálu je uzpůsobení výkladu gramatického jevu schopnostem žáků střední odborné školy. Studijní materiál je kombinací názorného výkladu a interaktivních cvičení. Použité jazykové prostředky odpovídají úrovni B1 dle SERRJ.

Metodický pokyn:

Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako podporu výkladu nebo k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Při použití v hodině je vhodné tento materiál prezentovat prostřednictvím interaktivní tabule.

Präteritum • • • • •

Regelmäßige Konjugation Unregelmäßige Konjugation Gemischte Konjugation Besonderheiten Übungen

Konjugation - Präteritum • sagen (regelmäßig – Wortstamm: sag-) ich

sagte

wir

sagten

du

sagtest

ihr

sagtet

er sie es

sagte

sie

sagten

Konjugation - Präteritum • nehmen (unregelmäßig – Wortstamm: nahm-) ich

nahm

wir

nahmen

du

nahmst

ihr

nahmt

er sie es

nahm

sie

nahmen

Konjugation - Präteritum • Die regelmäßigen Verben konjugiert man durch neue Endungen. (-te, -test, -ten, -tet) • Die unregelmäßigen Verben bekommen im Präteritum einen neuen Wortstamm (nehmen – nahm). • Wortstammwechsel muss man von jedem Verb lernen. • Man bildet die 1. und 3. Person Sg. immer gleich.

Konjugation - Präteritum • kennen (gemischt – Wortstamm: kann-) ich

kannte

wir

kannten

du

kanntest

ihr

kanntet

er sie es

kannte

sie

kanntet

Konjugation - Präteritum • Die gemischte Konjugation kommt bei diesen Verben vor: • nennen – nannte • kennen – kannte • brennen – brannte • rennen – rannte • denken – dachte • bringen - brachte

Besonderheiten • Einige Verben bilden Präteritum regelmäßig und Perfektum unregelmäßig: backen – buk – h. gebacken backte

Die Form buk gilt heute als veraltet.

Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb im Präteritum. (Alle Verben sind regelmäßig.) ich _________ (sagen) du _________ (hören) er _________ (spielen) wir_________ (wandern) ihr _________ (reisen) Sie_________ (arbeiten)

sagte hörtest spielte wanderten reistet arbeiteten

Lösung

Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb im Präteritum. (Alle Verben sind unregelmäßig) ich _________ (nehmen) nahm du _________ (schwimmen) schwammst trank er _________ (trinken) fuhren wir_________ (fahren) lieft ihr _________ (laufen) Sie_________ (sprechen) sprachen Lösung

Übungen Ergänzen Sie die passende Form vom Verb im Präteritum. (Alle Verben haben gemischte Konjugation.) ich _________ (bringen) du _________ (denken) er _________ (brennen) wir_________ (rennen) ihr _________ (kennen) Sie_________ (nennen)

brachte dachtest brannte rannten kanntet nannten

Lösung

Použité zdroje: •

Helbig, Gerhard. Deutsche Grammatik : ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin : Langenscheidt, 2002. ISBN 3-468-49493-9.Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. 4. Praha : Polyglot, 1999. ISBN 80-86195-06-6.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF