Psychodynamische Psychotherapie: State of the Art

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Psychotherapy
Share Embed Donate


Short Description

Download Psychodynamische Psychotherapie: State of the Art...

Description

Kortdurende psychodynamische psychotherapie Prof. Dr. Jan J.L. Derksen Sectie Klinische Psychologie KUN Klinische Psychologie VUB KP opleiding 2003

Welke modellen bestaan er? Klassieke langdurige psychoanalytische

psychotherapie Focale Psychotherapie In tijd gelimiteerde dynamische psychotherapie Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie

Modellen; vervolg  Overdrachtsgerelateerde psychotherapie voor borderline patiënten  Cognitief-analytische therapie, eclectisch  Interpersoonlijke psychotherapie  Supportieve psychotherapie  Psychodynamisch georiënteerde groepstherapie  Psychodynamische benaderingen in de kindertherapie  Korte dynamische psychotherapie voor specifieke stoornissen: PTSD, middelen

misbruik, etc

Klassieke psychoanalytische psychotherapie Enkele malen per week, jarenlang Vis à vis

Vrij associatie Verheldering, confrontatie, interpretatie Overdrachtsanalyse, overdrachtsneurose Neurotische stoornissen

Focale Psychotherapie David Malan Focus is richtinggevend en draagt zorg

voor het verkorten van de behandeling Conflictdriehoek Persoonsdriehoek Neurotische stoornissen bij gemotiveerde patiënten

In tijd gelimiteerde dynamische psychotherapie Mann Tijd is de wijze van verkorten van de

behandeling Geboorte----------------------dood 12 zittingen Speciaal voor separatie-individuatie thema’s

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie  Davanloo, Sifneos, Magnavita, Osimo  Affect activeren, weerstand (D) angst, diep interpreteren, weerstand ontwrichten (S)  Verkorting vindt plaats door acceleratie van het therapeutisch proces  Twee driehoeken, spiegelingsfunctie, activeren onbewuste conflicten, herstructureren van afweer,

angst reguleren, emoties ervaren  Tamelijk brede indicatiestelling

Overdrachtsgerelateerde psychotherapie voor borderline patiënten Kernberg, Clarkin, Yeomans Object-relationele benadering

Werken met de overdracht Identiteit, afweermechanismen,

realiteitstoetsing Borderline persoonlijkheidsorganisatie

Cognitief-analytische therapie (CAT) Ryle, Kerr in Engeland vormgegeven Combineert: common factors (Frank),

cognitieve en object-relatie theorie, Kelly’s Personal Construct theorie, theorieën van Vygotsky. Contract, 16 zittingen, huiswerk, actie http://www.acat.org.uk

Interpersoonlijke psychotherapie Klerman, Weissman Verlies, interpersoonlijke tekorten,

roltransities 14-18 wekelijkse zittingen Speciaal voor depressies

Supportieve psychotherapie Luborsky, Pinsker, Rockland Angst reduceren, ventileren, zelfgevoel

verbeteren, ontwikkelde afweer stimuleren, reframing, aanmoedigen, adviseren, anticiperen Voor de zware en moeilijke patiënten

Psychodynamisch georiënteerde groepstherapie Yalom, MacKenzie, Scheidlinger Efficiënt en kosteneffectief (-20 sessies) Tijdlimiet, actieve therapeut, focus, doelen,

selectie en voorbereiding van de patiënten Veel verschillende type groepen (van klacht tot ontwikkelingsgebied), supportief-expressief-interpreterend Speciaal voor interpersoonlijke problemen

Psychodynamische benaderingen in de kindertherapie Greenspan, Benedict, Hastings DIR-model (developmental, Ind-diff,

relationship-based), object-relationele speltherapie Veel nieuwe ontwikkelingen met een sterk integrerend karakter Allerlei stoornissen bij kinderen

Korte dynamische psychotherapie voor specifieke stoornissen PTSD, middelenmisbruik, echtparen,

hartpatiënten, persoonlijkheidsstoornissen, etc. Vaak combinaties van eerder genoemde methodieken

Essentiële ingrediënten  Geen waarheden, maar hypotheses en zoekschema’s  Essentieel is en blijft het proces van vrije invallen

als criterium voor effectiviteit  Heden, verleden, toekomst, realiteit en fantasie, gevoelsbeleving tijdens de zitting  In en met de overdracht werken, tegenoverdracht snel en dynamisch gebruiken

Essentiële ingrediënten: vervolg Een sterk focus op kernkwesties, het

proces niet laten afdrijven; Activiteitsniveau van de therapeut is hoog; in begin hoger dan later; Interpretaties worden gebruikt in een vroeg stadium; Emoties worden stevig geactiveerd;

Essentiële ingrediënten: vervolg Tijdsbeperking; Voorzover de ego-structuur het toelaat snel

bewust maken van onbewuste inhouden; Diepte van behandeling is niet per se gerelateerd aan lengte;

Conflictdriehoek afweer

angst

onbewust gevoel

blokkerend gevoel

Persoonsdriehoek therapeutactuele ander

persoon uit verleden

De spiegelfunctie De therapeut spiegelt de minder bewuste

aspecten van de patiënt die: Emoties; Angst; Defensieve attitudes. Het is constante feedback van hetgeen de patiënt uitstraalt gevolgd door verhelderingen en interpretaties

Activeren van onbewuste conflicterende emoties Een therapeutisch proces gericht op

dynamische verandering noodzaakt het ervaren van conflicterende gevoelens in een voldoende sterke intensiteit. De krachten die deze ervaring blokkeren worden snel geneutraliseerd of verminderd middels:

Vervolg; Afweer herstructureren; Angst reguleren;

Emotionele expressie vergemakkelijken

Afweer herstructureren Rijpheid van de afweer Karakterafweer, “position defenses” die

samen het karakter vormen: gezichtsuitdrukking, houding Tactische afweer, functioneren in de interactie met de therapeut: “ik denk dat ik boos ben”, effect op therapeutische relatie.

Angst reguleren Angst schaamte, schuld of pijn als rem op

een verdrongen conflictueus gevoel Afweer herstructureren mobiliseert vaak de angst die in de zitting hanteerbaar moet zijn. De diepere gevoelens worden in acceptabele intensiteit beleefd zodat het een correctieve emotionele ervaring wordt.

Angst reguleren Helpen bij de herkenning van hoe ze de

angst ervaren (b.v. psychosomatisch). Bewustmaken van de connectie tussen het onderliggende conflictueuze gevoel en de angst. Therapeut is emotioneel actief, sterk en gericht op samenwerken.

Emotionele expressie vergemakkelijken Helpen bij het ontdekken, ervaren, tot

expressie brengen en accepteren van de nieuwe emotie. Aanwezigheid van de therapeut, acceptatie van de gevoelens van de patiënt. Alles dat via het lichaam wordt uitgedrukt zien, steunen en vergemakkelijken.

Empirisch onderzoek Naar bankanalyses was dit moeilijk door

de lengte Nu nog is het model in veel opzichten strijdig met wat we kennen als de empirische onderzoeksmethodieken Naar de korte therapieën is nu veel meer onderzoek gedaan, audio en videobanden in opmars

Empirisch onderzoek: vervolg Uitkomsten van psychotherapieonderzoek

hebben beperkte invloed op de klinische praktijk Clinici vinden een discussie met collega’s waardevoller dan de onderzoeksverhalen Deze twee dichter bijeenbrengen ligt nog voor ons

Uitkomsten empirisch onderzoek (Gabbard, 1997) Dynamische therapie is niet beter of

slechter dan de andere therapieën Supportieve en expressieve therapie in combinatie doen het beter bij ernstig gestoorde patiënten Weinig studies met een RC design

Uitkomsten empirisch onderzoek Er is weinig steun voor de superioriteit van

klassieke analyse boven KPP, de grenzen zijn vervaagd; Techniek en (echte) relatie hebben stuivertje gewisseld; Patiënt en observator taxeren de therapeutische relatie beter dan de therapeut.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF