Punktprevalensmätning SOSFS 2007:9 NLL

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download Punktprevalensmätning SOSFS 2007:9 NLL...

Description

Punktprevalensmätning SOSFS 2007:9 NLL 100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

Klädregler Hygienregler Korrekt alla steg

40,0%

30,0%

3860 personer 640/mätning 20,0%

10,0%

0,0% PPM-BHK HT10.

PPM-BHK VT11.

PPM-BHK HT11.

PPM-BHK VT12.

PPM-BHK HT12.

PPM-BHK VT13.

PPM-BHK HT13.

Korrekt arbetsdräkt sjukhus NLL 2013 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

VT 2013 HT 2013

Korrekta hygienrutiner sjukhus NLL 2013 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

VT 2013 HT 2013

Korrekt arbetsdräkt yrkeskategorier NLL 2013 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

VT 2013 HT 2013

Basala hygienrutiner yrkeskategorier NLL 2013 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

VT 2013 HT 2013

Basala hygienrutiner NLL 2013 98,0% 96,0% 94,0% 92,0% 90,0% 88,0% 86,0% 84,0% 82,0% 80,0% 78,0%

VT 2013 HT 2013 Riket HT 2013

Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 12,1% 6,7% 6,9% 10,1% 7,0% 5,9% 7,0% 7,3% 9,7% 5,7% 7,9% 9,3% 7,3% 10,6% 9,2% 9,1% 6,0% 5,8% 9,6% 9,4%10,7% 0%

HT 08

HT 09

HT 10

HT11

HT12

VT13

HT13

Punkt-Prevalens-Mätning Vårdrelaterade infektioner PPM-VRI 2008-2013 Somatisk slutenvård, OBS-platser och vuxenspsykiatri 14,0 12,0

Procent

10,0 NLL

8,0

Riket

6,0 4,0 619 inneliggande 34 med VRI

2,0 0,0

Typ av vårdrelaterad infektion NLL 2009-2013 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0%

Postoperativ infektion Övriga ingreppsrelaterade infektioner

25,0% Läkemedelsrelaterad infektion Övriga vårdrelaterade infektioner

20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

0,0%

VT 10

HT 10

VT 11

HT 11

VT 12

HT 12

VT 13

HT 13

1 Postoperativ infektion

HMi Hud, mjukdelar

1 Postoperativ infektion

Cor Hjärta, kärl

1 Postoperativ infektion

HMi Hud, mjukdelar

1 Postoperativ infektion

GiN Nedre tarmkanalen

1 Postoperativ infektion

GiN Nedre tarmkanalen

1 Postoperativ infektion

GiN Nedre tarmkanalen

1 Postoperativ infektion

LSi Led o skelett

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

HMi Hud, mjukdelar

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

HMi Hud, mjukdelar

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Feb Feber

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Sep Blodförgiftning

3 Läkemedelsrelaterad infektion

Mos Munhåla och svalg

3 Läkemedelsrelaterad infektion

GE Smittsamma tarmsjukdomar

3 Läkemedelsrelaterad infektion

Sep Blodförgiftning

3 Läkemedelsrelaterad infektion

GE Smittsamma tarmsjukdomar

3 Läkemedelsrelaterad infektion

GE Smittsamma tarmsjukdomar

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Öli Övre luftvägar

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

GiÖ Övre tarmkanalen

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Öli Övre luftvägar

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Antal VRI /diagnosgrupp NLL HT 2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

35 patienter

Gällivare

1928 med rehab

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Gällivare

2012 barnmedicin

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Öli Övre luftvägar

Kalix

1951 allm internmed

1 Postoperativ infektion

HMi Hud, mjukdelar

Kalix

1936 allm internmed

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Kalix

1939 allm internmed

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Kalix

1954 allm internmed

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Kiruna

1959 allm kirurgi

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

HMi Hud, mjukdelar

Piteå

1932 allm internmed

1 Postoperativ infektion

Cor Hjärta, kärl

Piteå

1953 allm psykiatri

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Piteå

1954 allm psykiatri

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Piteå

1943 med rehab

1 Postoperativ infektion

HMi Hud, mjukdelar

Piteå

1940 med rehab

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Piteå

1926 onkologi

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Piteå

1953 onkologi

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Sunderby Sjukhus

1941 allm internmed

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Feb Feber

Sunderby Sjukhus

1929 geriatrik

3 Läkemedelsrelaterad infektion

Mos Munhåla och svalg

Sunderby Sjukhus

1945 hematologi

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Sep Blodförgiftning

Sunderby Sjukhus

1950 hematologi

3 Läkemedelsrelaterad infektion

GE Smittsamma tarmsjukdomar

Sunderby Sjukhus

1961 hematologi

3 Läkemedelsrelaterad infektion

GE Smittsamma tarmsjukdomar

Sunderby Sjukhus

1933 infektionsklin

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Sunderby Sjukhus

1932 infektionsklin

3 Läkemedelsrelaterad infektion

GE Smittsamma tarmsjukdomar

Sunderby Sjukhus

1935 kardiologi

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Sunderby Sjukhus

1943 kardiologi

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Sunderby Sjukhus

1946 kardiologi

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Öli Övre luftvägar

Sunderby Sjukhus

1947 lungmedicin

3 Läkemedelsrelaterad infektion

Sep Blodförgiftning

Sunderby Sjukhus

1956 lungmedicin

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Cys Blåskatarr

Sunderby Sjukhus

1922 njurmedicin

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Sunderby Sjukhus

1957 njurmedicin

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Sunderby Sjukhus

1930 allm kirurgi

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

GiÖ Övre tarmkanalen

Sunderby Sjukhus

1934 gastroenterologi

1 Postoperativ infektion

GiN Nedre tarmkanalen

Sunderby Sjukhus

1938 gastroenterologi

1 Postoperativ infektion

GiN Nedre tarmkanalen

Sunderby Sjukhus

1942 gastroenterologi

1 Postoperativ infektion

GiN Nedre tarmkanalen

Sunderby Sjukhus

1930 kärlkirurgi

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

HMi Hud, mjukdelar

Sunderby Sjukhus

1936 kärlkirurgi

2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Sunderby Sjukhus

1953 ortopedisk kirurgi

1 Postoperativ infektion

LSi Led o skelett

Sunderby Sjukhus

1929 ortopedisk kirurgi

4 Övriga vårdrelaterade infektioner

Pneu Lunginflammation

Medelålder 71 år

Andel KAD länet och riket 25%

20%

15% Länet

10%

Riket

5%

0% 2010 VT 2010 HT 2011 VT 2011 HT 2012 VT 2012 HT 2013 VT 2013 HT

Andel patienter med urinkateter HT 2013 35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00% Gällivare

Kalix

Kiruna

Piteå

Synderby sjukhus

Opererande Sy

Medicin Sy

Länet

Riket

Andel patienter med riskfaktorer HT 2013 35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0% Mekanisk ventilation Immunsuppression

CVK

KAD

Kirurgiskt ingrepp

Antibiotika

Andel VRI efter kön NLL 2011-2013 60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Man Kvinna

PPM-VRI VT11 55,6% 44,4%

PPM-VRI HT11 56,9% 43,1%

PPM-VRI VT12 57,1% 42,9%

PPM-VRI HT12 50,0% 50,0%

PPM-VRI VT13 52,4% 47,6%

PPM-VRI HT13 48,6% 51,4%

Antibiotikaterapi NLL HT 2013 35,0%

30,0%

25,0%

20,0% Antibiotikabehandling

AB för VRI

15,0%

10,0%

5,0%

0,0% Gällivare

Kalix

Kiruna

Piteå

Sunderby sjukhus

opererande medicin Sy SY

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF