Raamwerk Alfabetisering NT2 Hoe ziet het eruit?

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download Raamwerk Alfabetisering NT2 Hoe ziet het eruit?...

Description

Raamwerk Alfabetisering NT2 Studiemiddag Inhaken of Afhaken Beroepsvereniging NT2 Werkgroep ANT2 7 maart 2008 © Cito 2008

Willemijn Stockmann Cito, ROC MiddenBrabant

Programma • Ervarings-check. • Algemene inleiding. • Werken in de praktijk met het raamwerk

© Cito 2006

checklist 1. Wie is er bekend met het Raamwerk Alfabetisering NT2 2. Wie heeft er in de praktijk al met het pf alfabetisering gewerkt? 3. Wie kent het ERK? (CEFr) 4. Wie heeft er in de praktijk al met het pf alfabetisering gewerkt?

5. Wie vindt het werken met een taalportfolio een verbetering voor cursisten? 6. Wie vindt of denkt dat het werken met een portfolio moeilijk is voor docenten?

© Cito 2006

Portfolio Alfabetisering NT2 • • • • • •

Raamwerk Alfabetisering NT2 Biografie Checklist Dossier Handleiding Rapportage

© Cito 2006

Raamwerk Alfabetisering NT2 Wat is het?

• Een nieuwe niveaubeschrijving van 3 alfabetiseringsniveaus; • Voor technische vaardigheden en voor functionele vaardigheden; • Aansluitend bij het Raamwerk NT2.

© Cito 2006

Raamwerk Alfabetisering NT2 Hoe ziet het eruit? • • • • • • • •

Beschrijft op 3 niveaus: Beschrijft op 3 niveaus: (Technisch) Lezen Letters/klanken Woorden Zinnen Tekst Tempo en vloeiendheid Principes van geletterdheid

(Technisch) Schrijven • Letters/klanken • Woorden • Zinnen • Tekst • Tempo en vloeiendheid • Principes van geletterdheid © Cito 2006

Raamwerk Alfabetisering NT2 Hoe ziet het eruit? vervolg

• Auditieve vaardigheden • • • •

Klanken in een woord Woorden in een zin Zinnen Gesprekken

© Cito 2006

Raamwerk Alfabetisering NT2 Hoe ziet het eruit? vervolg

• (Functioneel) Lezen

(Functioneel) Schrijven

• Correspondentie lezen • Oriënterend / zoekend lezen • Lezen om informatie op te doen • Instructies lezen

• Correspondentie • Aantekeningen, berichten, formulieren • Vrij schrijven

© Cito 2006

Waarom een raamwerk? • Eenduidige niveau-indeling verhoogt transparantie • Bevordert doorstroom • Ondersteunt beleidsmakers • Ondersteunt curriculumontwikkeling • Ondersteunt materiaalontwikkeling • Ondersteunt docenten bij monitoren van cursisten • Ondersteunt toetsontwikkeling © Cito 2006

Waarom een nieuw Raamwerk? • Portfolio structureert als het ware je onderwijsprogramma; er zijn dus ijkpunten nodig; • Bestaande referentiekaders (m.n. Blokkendoos) voldeden niet: geen helder onderscheid tussen technische en functionele vaardigheden; • Aansluiting bij Raamwerk NT2 gewenst.

© Cito 2006

Opdracht • In groepjes van 3 • Brief 1: Wat valt je op bij wat betreft letters en klanken? Welk niveau is dat? • Wat valt je op bij woorden? Welk niveau is dat? • Brief 2 wat valt je op bij zinnen? Welk niveau is dat? • Brief 3 Wat valt je op bij tekst ? Welk niveau is dat? © Cito 2006

Opdracht • Brief 4:Kan je iets zeggen over de principes van geletterdheid? • Welke functionele vaardigheid is hier bewezen? • Hoe bepaal je nu het niveau?

Kan een kaart met een eenvoudige boodschap schrijven

Wat is het verschil tussen deze kaart en de volgende?

Kan een kaart met een eenvoudige boodschap schrijven

contact

• Email: [email protected] • Internet: www.cito.com

© Cito 2006

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF