Recair Booster Cooler

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Termodynamik
Share Embed Donate


Short Description

Download Recair Booster Cooler...

Description

Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat

Vad är en Cooler? • Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI

FÖRÅNGNINGSBATTERI

2

Hur fungerar en Cooler? • Kylmediet förångas och binder energi till sig från uteluften med hjälp av ett direktförångningsbatteri i tilluften • Batteriet kyl uteluften till önskad temperatur • Kylmedlet kondenseras i frånluften och avger sin energi • Kyleffekten och kompressorns effekt kondenseras i avluften 3

Cooler –aggregatens typiska problemområden 1. Dellast 2. Uppstartning i varma förhållanden 3. Beaktansvärd kyleffekt vid ojämna luftflöden (om frånluften är mindre än tilluften)

4. Kyleffektens reglering och funktion i extrema förhållanden (t.ex. Vid förändring av luftflöden p.g.a. nedsmutsade filter och höga temperaturer)

4

Dimensionering av kyla Exempel:

luftflöde 1 m3/s Uteluftens temperatur +27 °C, 50 % RH -> 56 kJ/kg Temperatur mål +16 °C, 85 % RH -> 40 kJ/kg kräver isolerade kanaler

P = Vρ∆h $ *+

% %& % ) ,& &

! "# '! "() % -! '"

5

Vad sker vid dellast? .

, / ! , ) 012 34#52 6 7 8 : 0 5 34#; 6 7 8

% , )

9 -! ' -! '

; 8

% ) )

7

)

:

16) < ,

'

< ) ),)=&

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF