Regenerativ medicin

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Cellbiologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Regenerativ medicin...

Description

Regenerativ medicin Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till följd av skada eller sjukdom

Regenerativ medicin Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till följd av skada eller sjukdom Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen

Regenerativ medicin Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till följd av skada eller sjukdom Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen Läkemedel kan stimulera cellnybildning

Regenerativ medicin Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till följd av skada eller sjukdom Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen Läkemedel kan stimulera cellnybildning Enorm satsning på regenerativ medicin internationellt

Regenerativ medicin Syftar till att stimulera regeneration av celler som förlorats till följd av skada eller sjukdom Nya celler kan transplanteras eller kan genereras i kroppen Läkemedel kan stimulera cellnybildning Enorm satsning på regenerativ medicin internationellt

Oklart vilka celler som nybildas och till vilken grad

Spalding et al, Nature, 2008.

Spalding et al Cell 2005, Bhardwaj et al PNAS 2006

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF