Regionala avdelningen NRM-Norr

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Geovetenskap, Mineralogy
Share Embed Donate


Short Description

Download Regionala avdelningen NRM-Norr...

Description

Regionala avdelningen NRM-Norr Verksamhetsberättelse 2016 Mål för NRM-Norr Vårt mål för perioden har varit: • •

Att öka antalet medlemmar. Att skapa ett levande nätverk genom att organisera intressanta aktiviteter.

Styrelse Styrelsen har bestått av följande personer: -

Nina Andersson, WSP Environmental, Umeå Anna Löfholm, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund Gustaf Sjölund, Dåva DAC, Umeå Thomas Fägerman, Swerock, Boden Nanna Stahre, Örebro Universitet (tidigare MRM Luleå) Pasi Peltola, Boliden Mineral, Skelleftehamn

ordf v.ordf (vald i november)

Under året har styrelsen sammanträtt via e-postkontakt och telefonmöten.

Medlemmar I december 2016 uppgick antalet medlemmar till 127 stycken vilket är en minskning från 2015 då antalet medlemmar uppgick till 134 stycken (2014 hade vi 144 medlemmar). Vårt mål att öka medlemsantalet i norra regionen har därmed inte nåtts. Styrelsen har dock noterat att det finns ett flertal medlemmar i Nätverket som inte aktivt valt att de också vill vara medlemmar i NRM-Norr. Vi uppmanar därför alla medlemmar i regionen att gå in på nätverkets hemsida www.renaremark.se och uppdatera sina kontaktuppgifter samt kontrollera att tillhörighet till region norr är ikryssad.

Aktiviteter i NRM-Norr Årsmötet Årsmötet hölls den 2016-02-23 ombord på M/S Wasa Express på väg till Vasa. Uppkoppling till mötet via telefon var möjlig. Studieresa till Finland I samband med mötet arrangerades en uppskattad studieresa till Vasa i Finland med fokus på hantering av förorenad mark respektive sulfidjord i Finland. På båtresan hölls föredrag om dels finsk lagstiftning inom förorenade områden, dels en allmän introduktion till sulfidjord. På plats i Vasa och på undervisnings- och forskningscentret Technobothnia fick vi ta del av finsk forskning inom hantering av de problem med försurning som oxidation av sulfidjord ger på jordbruksmark. Efter detta platsbesök på efterbehandlingsprojekten Infjärden och Suvilahti industriområde. Sammantaget en mycket intressant utblick mot vårt östra grannland. Deltog på resan gjorde 25 personer. After Work I december anordnades i Luleå och Umeå afterwork under lättsammare former med boule/bowling kombinerat med middag.

Umeå den 10 januari 2017 /Styrelsen för Nätverket Renare Mark, Region norr

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF