Reglement - Gezinsbond Kessel-Lo

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Reglement - Gezinsbond Kessel-Lo...

Description

Reglement Tweedehandsbeurs van GEZINSBOND - afdeling Kessel-Lo zaal DON BOSCO, Platte Lostraat, Kessel-Lo van 13.00u tot 16.00u Iedereen welkom, als koper of als verkoper! 1. De bedoeling van de tweedehandsbeurs bestaat er enerzijds in gezinnen de gelegenheid te bieden voorwerpen, die nog in goede staat en ongevaarlijk zijn, van de hand te doen en anderzijds in gezinnen in de mogelijkheid te stellen die voorwerpen tweedehands te verkrijgen. Artikelen die niet aan de bovenstaande criteria beantwoorden, worden geweigerd. 2. De GEZINSBOND is tussenpersoon (koper - verkoper). Vrijwilligers hangen de op kapstok aangeboden kleding per leeftijd aan de rekken. Kleding die niet op kapstok wordt aangeboden wordt op tafels gelegd. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor een correcte, ordelijke presentatie van zijn goederen en blijft verantwoordelijk voor eventuele verborgen gebreken van zijn te koop aangeboden artikelen. De verkoopsvorm is zelfbediening. De verkopers hoeven niet zelf aanwezig te zijn. (Anonieme verkoop) 3. De prijs waartegen de voorwerpen te koop gesteld worden, wordt door de verkoper bepaald en staat vermeld op het etiket van het artikel en op de verkoopsfiche. Op de verkoopprijs wordt door de GEZINSBOND afdeling Kessel-Lo 10% ingehouden, om de kosten voor de organisatie te dekken. (o.a. huur zalen) 4. De naam van de verkoper wordt bij de verkoop niet meegedeeld aan de koper. Bij klachten van de koper zal de GEZINSBOND deze naar de verkoper doorverwijzen. 5. Toegelaten en niet toegelaten artikelen Toegelaten artikelen:  babykleding;  kinderkleding tot en met 16 jaar;  speelgoed;  kinderboeken;  fietsen, fietsstoeltjes en autostoeltjes;

Niet toegelaten artikelen:  knuffels  onvolledige puzzels;  onvolledig speelgoed;  zwangerschapskledij;  elektrische toestellen;  buggy’s, bedjes, parken en koetsen (zie hiervoor onze beurs groot babymateriaal);

6. Binnenbrengen en afhalen van goederen: De goederen worden binnengebracht op de ochtend van de dag van de beurs in zaal DON BOSCO, Platte-Lostraat, Kessel-Lo, tussen 10.00u en 11.30u. Artikelen die niet verkocht zijn, dienen dezelfde avond terug opgehaald te worden. Tussen 17.30u en 18.30u wordt u verwacht om aan een van de twee kassa’s langs te komen. De verkoper erkent dat hij de niet verkochte artikelen terugneemt in de staat waarin ze zich bevinden. Artikelen die om 19.00u niet afgehaald zijn, worden automatisch eigendom van de GEZINSBOND. Ze zullen aan een liefdadigheidsinstelling geschonken worden. Gelieve eventuele problemen binnen de twee dagen na verkoop te melden. 7. De GEZINSBOND kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig verdwijnen of de beschadiging door derden van de toevertrouwde voorwerpen. 8. Alle artikelen moeten in goede en veilige staat zijn: proper en gebruiksklaar. Kijk de kleding na (m.a.w. geen vlekken, scheuren, open naden, gaten, ontbrekende knopen en ritssluitingen…) Alles moet in onberispelijke staat zijn. Indien de goederen niet voldoen, worden ze geweigerd of niet te koop aangeboden. 9. Aanbieden van de artikelen:  Kleding: gewassen en gestreken, op een kapstok van goede kwaliteit, liefst met wendbare knop. Setjes van twee of drie stuks (vb. pyjamabroek – en bovenstukje of hesje + rok) samen goed vastmaken.  Kleding: Setjes van vb. drie (of meer) babypakjes in doorzichtig plastiek zak die u stevig dichtbindt  Speelgoed met verschillende onderdelen best in doorzichtige plastiek zak die u stevig dichtbindt  Boeken in plastiek zakje met bij voorkeur sticker en prijs aan binnenzijde of achterzijde  Schoenen best in doos en duidelijk prijs en maat tweemaal: op de doos en op een van de twee schoenen 10. Er worden maximaal drie deelnemerslijsten per gezin aanvaard. Het inschrijvingsgeld per lijst is 3,00 euro voor leden en 5,00 euro voor niet-leden. De derde lijst is de afzonderlijke lijst uitsluitend voor boeken, speelgoed en multimedia. Let dus op: maximaal 48 stuks kleding per deelnemer. 11. Elk artikel wordt afzonderlijk op de lijst ingevuld met relevante details. Vb

1 2 3 4

Jeansbroek Premaman maat 116 Jeansbroek + roze applicatie Filou maat 116 Grijswit gestreepte broek Hema maat 176 Tweestuks (trui + broek) bruin Here and There maat 164

(prijs zelf te bepalen) (prijs zelf te bepalen) (prijs zelf te bepalen) (prijs zelf te bepalen)

12. De deelnemerslijsten (zie bijlage) worden ingevuld (zonder de layout te veranderen zodat 1 lijst op 1 pagina blijft) en ondertekend ingediend. Dit kan op twee manieren:  Liefst via e-mail [email protected] Een reply “lijsten goed ontvangen” bevestigt dat u goed ingeschreven bent.  U kunt ook een papieren versie in de brievenbus steken bij: Hans en Mieke Taillieu-Cantineaux, Martelarenlaan 267, 3010 Kessel-Lo De gezinsbond behoudt het recht lijsten te weigeren als het maximum aantal lijsten is bereikt, ook al is dit voor de afsluitdatum. 13. De prijsetiketten worden u nadien door de organisatoren bezorgd, vergezeld van een kopie van uw lijst. 14. LET OP: Bij afrekening dient de lidkaart voorgelegd te worden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF