Reklamfixaren – utskick med egen layout

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Reklamfixaren – utskick med egen layout...

Description

Reklamfixaren – utskick med egen layout Om du inte vill använda de färdiga mallar som finns i Reklamfixaren kan du göra en egen layout. För att allt ska bli rätt när vi trycker ditt utskick, är det några saker du behöver tänka på.

Skapa ett dokument för utskick i Reklamfixaren Typ av utskick Bestäm först vilken typ av utskick du vill göra. Välj mellan tre format. Format Vykort Enkelsidig flyer/brev Dubbelsidig flyer/brev

Antal sidor 2, liggande A5 1, stående A4 2, stående A4

Storlek 216x154 mm 216x303 mm 216x303 mm

Marginaler Texter och bilder ska placeras med 6 mm marginal från dokumentets ytterkanter. Text eller bild som ligger närmare kanterna än så kommer inte med i tryck. Bilder och grafik Bilder i ditt dokument måste vara högupplösta för att de ska bli bra i tryck. Tänk på att optimera bilden för utskriftsformat innan du laddar upp den. Maximal storlek på din materialfil är 13MB. Riktlinjer för hur stort du kan skriva ut en bild i olika upplösningar: Upplösning 3 mp (2048x1536 px) 5 mp (2048x1536 px) 8 mp (2048x1536 px)

Max utskriftsstorlek Ca 170x130 mm Ca 210x160 mm Ca 300x200 mm

Bilder som används på en webbplats är inte lämpliga att använda i tryck. De är anpassade för en webbläsare. En webbläsare har färre pixlar och ibland även begränsad färginformation. Bilder som är anpassade för webbläsare kan bli suddiga vid tryck. Typsnitt och text Innan du laddar upp ditt dokument kan du kontrollera typsnitt i Adobe Reader. Under Arkivmenyn, Egenskaper och fliken Teckensnitt listas de typsnitt som används i filen. Om ett typsnitt är kommenterat med ”Inkluderad delmängd” kan det tryckas korrekt.

Pdf-version Den pdf du laddar upp måste vara av pdf-version 1.4 eller 1.7, vilket det blir om du använder Acrobat 4.x eller 5.0. Du kan se vilken version du har i Adobe Reader. Gå in under Arkiv, Egenskaper och fliken Beskrivning. I rutan Avancerat ser du dokumentets pdf-version. Placering av adressen Vill du göra ett adresserat utskick så finns det vissa ytor som måste lämnas tomma. Det är ytor som är reserverade för placering av adress. Adressen kommer att tryckas ovanpå eventuell text eller bild som ligger på dessa ytor. Du kan läsa mer i avsnittet Reserverade ytor längre fram i dokumentet. Placering av avsändare eller logotyp Adresserade utskick med brev skickas i speciella fönsterkuvert, i C5-format, med en ruta för adress och en ruta för avsändare och logotyp. Du kan läsa mer om hur rutorna är placerade i avsnittet Reserverade ytor längre fram i dokumentet.

Kontrollera ditt dokument Ditt dokument måste göras om till en pdf för att kunna laddas upp i Reklamfixaren. När du har gjort det är det bra att kontrollera att allt stämmer överens med hur du har tänkt dig. Det gör du enklast genom att skriva ut dokumentet på en bra skrivare, helst från en annan dator än den du har skapat utskicket med. Du kan även kontrollera ditt dokument direkt på skärmen på följande sätt: 1. Dokumentstorlek Du hittar information om dokumentets storlek i Adobe Reader. Gå in i Arkivmenyn, Egenskaper och välj fliken Beskrivning. Näst längst ner hittar du dokumentets sidstorlek. Om den inte stämmer överens med det format som utskicket ska ha, kan det bero på utskriftsinställningarna du har angivit. 2. Marginaler Dokumentets marginaler ska vara 6 mm för att allt ska komma med i tryck. Bild eller text som ligger närmare dokumentets kanter kommer inte att tryckas. 3. Bilder och grafik Färgerna på ditt utskick i tryck kan avvika något jämfört med hur det ser ut på din skärm och din utskrift från egen skrivare. Du kan kontrollera om dina bilder har tillräckligt hög upplösning för att bli bra i tryck. Öppna din pdf i exempelvis Adobe Reader och öka storleken till 300 %. Din bild har tillräckligt hög upplösning om de diagonala linjerna inte är taggiga. Om du däremot ser fyrkanter (förstorade pixlar) i bilden, har den inte tillräckligt hög upplösning. 4. Typsnitt och text Kontrollera dina typsnitt i Adobe Reader. Välj Arkivmenyn, Egenskaper och fliken Teckensnitt. Här listas de typsnitt som används i filen. Om ett typsnitt är kommenterat med ”Inkluderad delmängd” kan det tryckas korrekt.

Ladda upp ditt dokument När du har kontrollerat din pdf och den ser ut som du har tänkt dig, kan du ladda upp den i Reklamfixaren. Reklamfixaren kontrollerar att ditt dokument har rätt antal sidor och är i rätt format. Om något inte stämmer kommer du att få ett felmeddelande och uppladdningen avbryts. Rätta till felet och ladda upp dokumentet på nytt.

Reserverade ytor Om du ska göra ett adresserat utskick så finns det vissa ytor som måste lämnas tomma. På dessa ytor kommer adresserna att tryckas. Placeringen av de reserverade ytorna beror på vilket format du har valt – vykort eller brev. Vykort För vykort som är adresserade kan du endast använda den vänstra delen av baksidan. Den högra är reserverad för adressen.

Brev Adressen placeras på första sidan så att den syns i det fönsterkuvert i C5format som brevet skickas i. Höjd på den reserverade ytan är 55 mm och bredd 90 mm. Logotyp, alternativt avsändaradress, ligger på en yta i övre vänstra hörnet, höjd 35 mm och bredd 65 mm. En marginal på 10 mm i höjd och bredd rekommenderas då brevet kan röra sig i kuvertet.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF