Remissvar avseende detaljplan för Vinkeln 7, Kungens Kurva

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Math, Trigonometry
Share Embed Donate


Short Description

Download Remissvar avseende detaljplan för Vinkeln 7, Kungens Kurva...

Description

Huddinge kommun Samhällsbyggnadsnämnden 141 85 Huddinge

Stockholm, den 31 maj 2013

SBN 2012/70

Remissvar avseende detaljplan för Vinkeln 7, Kungens Kurva, Huddinge Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Efter konsultation av Stockholms Handelskammares medlemmar inom Huddinge kommun har inga kommentarer om detaljplanen inkommit och Handelskammaren har inga synpunkter.

Karolina Krön Projektledare Stockholms Handelskammare och ansvarig för lokala Handelskammaren Huddinge.

Box 16050, 103 21 Stockholm Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: [email protected] www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg. SE556095795201

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF