Revoluties in Europa Les 3 Naar de fabriek Doelen van les 3

January 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Revoluties in Europa Les 3 Naar de fabriek Doelen van les 3...

Description

Revoluties in Europa

Les 3 Naar de fabriek

Doelen van les 3 • Je kunt het begrip Industriële Revolutie uitleggen. • Je kunt beschrijven welke rol de stoommachine vervulde in IR • Je kunt uitleggen waarom mensen tijdens de IR veel mensen van het platteland naar de steden trokken.

Instructie • Frankrijk -> Franse Revolutie • Engeland -> Industriële revolutie • Industriële revolutie -> er werden machine uitgevonden en fabrieken gebouwd

Rode striemen • Werktijd soms van 03.00 uur tot 22.30 uur • Weinig tijd om te eten ontbijt (15 min), avondeten (30 min), drinken (15 min) • Soms bleef daar niets van over -> machines schoonmaken.

• Kinderen werden geslagen • Door de opzichter geslagen -> rode striemen • Dit gebeurde allemaal zo’n 250 jaar geleden in een fabriek in Engeland.

Van stoom tot machine • 1769 -> stoommachine door James Watt • Gebruikte stoom van kokend water om energie op te wekken. • Zo kon je in de fabriek machines laten werken • Stoommachine is erg belangrijk geweest! • Natuurlijke kracht om energie op te wekken. • Ze gebruikten de wind of paarden. • Stoommachine -> overal en altijd energie op wekken.

Van stoom tot stoommachine • 19e eeuw ->Stoommachine belangrijkste bron van energie. • Textielmachines -> stoom werden aangedreven • Stoomlocomotief -> spoorwegen • Rivieren en zeeën> stoomschepen

Gevolgen stoommachine • • • • • •

Aanleg spoorwegen -> veel ijzer nodig Er kwamen ijzermijnen IJzererts bewerkt in ijzergieterijen Er kwamen meer ijzergieterijen Opwekking van stoom was steenkool nodig Dus meer steenkoolfabrieken

Nog meer uitvinders…..? • Machines om snel garen te spinnen ( zo konden er snel wollen en katoenen stoffen worden geweefd. • Dingen konden dus goedkoper gemaakt worden -> minder mankracht nodig • Ook in andere EU-landen vond dit plaats • Engeland was het 1e land dat industrialiseerde • 19e eeuw: Engeland belangrijkste land met de meeste industrie en handel.

Het leven voor revolutie • De revolutie in het begin afschuwelijk voor de mensen • Eerder werkten ze in de landbouw en verdienden wat extra bij door daarnaast aan het spinnenwiel te werken. • Opkomst textielindustrie ging dat niet meer. • Gevolg: mensen werden armer • 18e eeuw: grond Engeland herverdeeld. • Arme boeren kregen kleine stukjes -> konden ze niet van leven.

Naar de stad… • • • •

• • • • •

Boerengezinnen trokken naar de steden Werken -> fabrieken en mijnen Ze bleven arm Iedereen (ook kinderen) moesten helpen om maar een beetje loon bij elkaar te krijgen. Veel mensen die werk zochten -> fabrieken hadden arbeidskrachten voor het uitzoeken Ze betaalden hongerlonen Ze moesten lang werken Protesterende mensen als je ziek was of meer wilde verdienen, raakt je je baan kwijt. De fabrikant kon toch genoeg mensen krijgen

De hele familie in een kamer.. • Woonsituatie veranderde ook • 1700 -> Londen de enigste grote stad • 1850 -> meer fabriekssteden bijgekomen vb. Manchester en Liverpool. • Bevolking gegroeid 1700 -> 5,5 miljoen naar 1850 -> 18 miljoen • Arbeiders -> kleine huisjes, 1 familie -> 1 kamer • Leven in steden -> vies door de rook en stank van de fabrieken. • Open riolen -> veel besmettelijk ziektes

Leefsituatie arbeiders • • • • • • • • • • • •

Veel kinderen stierven Niemand werd oud. In de loop van de 19e eeuw werd het beter Regering ging zich ermee bemoeien Kinderarbeid werd verboden Mannen en vrouwen: werkten niet meer zolang Ze kregen meer loon. Stad -> ondergrondse riolen en waterleidingen Minder besmettelijke ziektes -> groei bevolking Betere huizen gebouwd Ziekenhuis, scholen en parken kwamen er. Mensen gingen profiteren van de industriële revolutie.

Werkblad maken • Samenwerken in tweetallen. • Samen tot een antwoord komen.

Nabespreken • Werkblad nabespreken

Tijdlijn vragen • Van wanneer tot wanneer loopt de industriële revolutie? 1750-1900 • Hoeveel jaar geleden begon de industriële revolutie? 250 jaar geleden • Zou Napoleon op de hoogte kunnen zijn geweest van het bestaan van stoommachines? Ja, hij leefde in dezelfde tijd als James Watt

Evaluatie • Wat hebben geleerd? • Hoe is het samenwerken gegaan?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF