Riktlinjer för tjänsteköp av enstaka insatser i ordinärt boende

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science
Share Embed Donate


Short Description

Download Riktlinjer för tjänsteköp av enstaka insatser i ordinärt boende...

Description

15 februari 2015

Riktlinjer för tjänsteköp av enstaka insatser i ordinärt boende utförd av distriktssköterska i kommunen enligt lokalt ädelavtal Inledning Mot ersättning från landstinget utför kommunen planerade/akuta distriktssköterskeinsatser (vardagar 08.00-17.00) hos de personer som normalt faller under primärvårdens ansvar men får ett behov av att få enstaka insatser utfört i hemmet. Tidsberäkning ska innefatta insatstid, administration inkl dokumentation, återrapportering till hälsocentral samt restid om uppdraget föranleder en särskild resa och inte kan samordnas vid kommunens ordinarie besök.  Beställning görs på ”blankett avsedd för tillfälliga distriktssköterskeinsatser vardagar 8-17 i ordinärt boende inom Östersunds kommun” och gäller för en behandlingsomgång. Beställare av tjänsten är distriktsläkare eller distriktssköterska i primärvården. Om behov finns av kortvariga insatser från kommunens distriktssköterska efter sjukhusvistelse kan distriktssköterska i vårdplaneringsteamet skriva en beställning. Vid akuta bedömningar till primärvårdspatient utförda av kommunens distriktssköterska kan beställningsblankett skickas i efterhand efter kontakt med hälsocetralen. Observera att beställningsblanketten inte ersätter annan nödvändig skriftlig dokumentation

Så här gör primärvården resp. vårdplaneringsteamet  Aktuell åtgärd/ordination fylls i av den som beställer tjänsten  Blanketten faxas till aktuell distriktssköterska i kommunen, efter telefonkontakt vid behov.  Om beställning görs av vårdplaneringsteamet faxas blanketten även till berörd hälsocentral. Så här gör kommunens distriktssköterska  Kommunens distriktssköterska informerar patienten om att faktura för besöket kommer från primärvården. Har patienten frikort registreras frikortsnumret på blanketten.  Efter avslutad behandlingsomgång skickas blanketten till administratör, HFE, som fakturerar Region Jämtland/Härjedalen.  Efter avslutad behandling skickas jourjournal alt. journalkopia ur Procapita till beställande hälsocentral. Se Rutin för dokumentation av primärvårdsuppdrag.

Primärvården debiterar patienten kostnaden för besök samt betalar kommunen för nedlagd arbetstid. OBS ! Ingen ”krysslista” på dessa patienter.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF