RMI

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download RMI...

Description

RMI Av: Josefina & Sarah DS04

RMI: - Remote Method Invocation 

RMI är en modell för kommunikation mellan java plattformarTeknologin tillåter att ett lokalt program anropar metoder i ett objekt i ett avlägset systemGer programmeraren möjlighet att distribuera program över nätverkRMI är plattformsoberoende men kräver java som utvecklingsspråk

RMI arkitektur Består av 3 nivåer  Subs/skelleton

 Remote

References  Transport

Användning RMI applikationer består vanligen av två separata program  En serverapplikation  En clientapplikation Serverapplikationen skapar ett antal olika distribuerade objekt, clienten kan sedan anropa metoder i dessa objekt

RMI vs CORBA  RMI

är begränsat till java som programmeringsspråk,  I CORBA kan olika delar av systemet programmeras i olika språk RMI förmedlar hela objekt bestående av kod och data, inte bara parametrar och anrop som i CORBA

Villkor för metodanrop   

Det anropande objektet måste hitta det anropade objektet Objekten måste kommunicera med varandra Om ett objekt skickas från en dator till en annan måste objektets class-fil finnas på den dator där den ska exekverasVid överföring av objekt måste klasser som definierar objekt implementera antigen Serializable eller Externaliezable interface.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF