RSV-rapport för vecka 13, 2017

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download RSV-rapport för vecka 13, 2017...

Description

RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april).

Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte att avta under vecka 13 (figur 1). Även andelen positiva prover avtog mellan vecka 12 och 13 (se figur 2). Säsongens topp nåddes under veckorna 7 till 9 men var på mycket hög nivå även vecka 5 och 6. Under vecka 13 analyserades 1 644 prover för RSV varav 197 prover (13,1%) var positiva (se tabell 1). Flest antal fall från Västra Götaland följt av Stockholm och Skåne, men fall rapporteras från de flesta län och regioner. Incidensen sett till folkmängden var högst i Värmland och Västra Götaland (se tabell 2). Flest fall har påvisats bland barn under 2 år (sammanlagt 42%) följt av åldersgruppen 65+ (29%). Könsfördelningen är överlag jämn, men fler pojkar ses ibland de barnen under 5 år och fler kvinnor ses i åldersgrupperna 15-39 och 65+. För ålder- och könsfördelning se tabell 3. Varannan veckas rapportering Från och med denna vecka går vi över till varannan veckas rapportering. Nästa veckorapport publiceras den 20 april 2017.

Figur 1. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Figur 2. Antal negativa och positiva prov samt andel positiva prov av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka denna säsong.

* Redovisar data från laboratorier med ≥500 tagna prover, dvs. de i Falun, Gävle, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Karlstad, Umeå, Sundsvall, Västerås, Växjö, Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) per län och laboratorium, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Län

Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik

Blekinge*

Karlskrona

-

-

Dalarna

Falun

4

132

Gotland

Visby

0

104

Gävleborg

Gävle

8

148

Halland

Halmstad

6

227

Jämtland

Östersund

-

98

Jönköping

Jönköping

7

180

Kalmar

Kalmar

4

228

Kronoberg

Växjö

-

95

Norrbotten

Gällivare, Lapplands barnklinik

2

18

Sunderby

0

13

24

818

Skåne

Malmö

Stockholm

Aleris Medilab

Sörmland Uppsala

Antal RSV-fynd aktuell vecka

Kumulativt under säsongen

1

31

Karolinska Universitetssjukhuset

29

1183

Karolinska Universitetssjukhuset (barnakuter)**

1

67

Sachsska barnsjukhuset

-

213

St Göran

0

26

Eskilstuna

7

219

Katrineholm, Kullbergska sjukhuset

-

0

Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi

-

43

Uppsala, Klinisk mikrobiologi

6

106

19

386

Värmland

Karlstad

Västerbotten

Umeå

4

226

Västernorrland

Sundsvall

8

376

Örnsköldsvik

-

-

Västmanland

Västerås

3

189

Västra Götaland

Borås

11

180

Göteborg

42

735

Skövde

7

206

Trollhättan NÄL

12

273

Örebro

Örebro

11

284

Östergötland

Linköping

Totalt: - Streck indikerar att ingen RSV-rapport har mottagits av Folkhälsomyndigheten aktuell vecka. *Prover från Blekinge analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). ** Barnakuten rapporterar resultat från snabbtest från och med vecka 51/2016

0

42

216

6846

Tabell 2. Antal rapporterade fall av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) per län*, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Aktuell vecka

Kumulativt under säsongen

Antal fall per 100 000 invånare

Blekinge

-

-

51

Antal fall per 100 000 invånare 32,64

Dalarna

5

1,78

134

47,68

Gotland

0

0,00

108

188,18

Gävleborg

8

2,84

150

53,23

Halland

6

1,91

227

72,11

Jämtland

-

-

98

76,94

Jönköping

7

2,01

180

51,75

Kalmar

4

1,68

228

95,93

Antal fall

Antal fall

Kronoberg

-

-

44

22,99

Norrbotten

2

0,80

32

12,81

Skåne

24

1,84

818

62,75

Stockholm

31

1,39

1 512

67,76

Sörmland

7

2,47

219

77,19

Uppsala

5

1,41

144

40,66

19

6,89

386

139,90

Västerbotten

4

1,52

226

85,81

Västernorrland

8

3,28

376

154,16

Västmanland

3

1,14

190

71,89

Västra Götaland

72

4,37

1 388

84,19

Örebro

11

3,78

285

97,93

0

0,00

50

11,22

216

2,19

6 846

69,50

Värmland

Östergötland Totalt:

* Om laboratoriet informerar att patienten tillhör ett annat län redovisas fallet i denna tabell enligt patientens länstillhörighet.

Tabell 3. Antal samt andel rapporterade fall per ålder och kön av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) kumulativt denna säsong. Kön Ålder (år)

Kvinnor

Män

Totalt

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF