Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Farmakologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt...

Description

Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt

Patientsäkerhetskonferensen 2016, 22 september 15.00-16.00, lokal B9, Stockholmsmässan 2016-09-26

Rätt läkemedel vid rätt tidpunkt ”Ordnat införande finns, men kanske behöver vi även införa begreppen ordnad användning och ordnat avvecklande” Malin Holmqvist, klinisk apotekare, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköping ”Bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen” Bengt Mattson, sakkunnig, LIF ”Nationella medicinska informationssystem i vården. Beslutsstöd vid individualiserad läkemedelsbehandling, hur förhåller man sig till informationen i dem?” Charlotte Asker-Hagelberg, verksamhetsstrateg på GD-staben, Läkemedelsverket ”Apotekare får skicka remiss till primärvården” Ulrika Gillespie, forskande apotekare, Akademiska sjukhuset, samordnare för kliniska apotekare, Uppsala läns landsting

2016-09-26

Bättre uppföljning av läkemedelsanvändningen

”Rätt läkemedel, i rätt dos, vid rätt tillfälle till rätt patient”

2016-09-26

”… största möjliga nytta av läkemedelsbehandlingen…” ”En TRYGG och SÄKER VÅRD…” ”Patientsäkerhet”

”En BRA och VÄRDESKAPANDE VÅRD…” som bland annat inkluderar ”Kontinuerlig och strukturerad medicinsk uppföljning - av användning, effekt och säkerhet – på individnivå”

Är inte kärnkompetensen egentligen ”en bra vård, som skapar värde för patient och samhälle”?

Värde = Läkemedel + Användning och kom ihåg: Förskrivning är inte detsamma som användning 2016-09-26

Ordnad användning Säkerställ att värdet av investeringen realiseras

Ordnad användning Ska samhället ta investeringen?

Ordnat införande (OI)

Rek.

”Patientfokuserad, kunskapsbaserad och rätt organiserad” ”Kontinuerlig och strukturerad medicinsk uppföljning - av användning, effekt och säkerhet – på individnivå” eHälsoverktyg, medicinska informationssystem, stödsystem etc.

En strukturerad och ordnad uppföljning på gruppnivå RWD / RWE De erfarenheter och förbättringar som kommer från ett arbete med ”Ordnad användning” av innovativa läkemedel som introducerats genom OI, kan sedan appliceras bredare inom hälso- och sjukvården på alla olika typer av behandlingar (”gamla som nya, läkemedelsbaserade eller inte”) 2016-09-26

http://www.life-time.se/ledare/vi-behover-fokusera-mer-pa-ordnad-anvandning-av-innovativa-lakemedel/

2016-09-26

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF