Samhällsvetenskapsprogrammet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Samhällsvetenskapsprogrammet...

Description

Samhällsvetenskapsprogrammet Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får en högskoleförberedande utbildning med fokus på världen, människan och medierna i ett globalt och hållbart samhälle. På Nyköpings gymnasium har vi samtliga tre inriktningar som du kan välja mellan: samhällsvetenskap, beteendevetenskap och medier, information och kommunikation. Du får en mångsidig utbildning och en bra grund för studier vid högskola och universitet. Programmet riktar sig till dig som vill • få en djupare förståelse för din omvärld • arbeta med forskning, utveckling, kultur, inom mediebranschen eller den sociala sektorn • lära dig mer om andra kulturer • arbeta internationellt • arbeta politiskt eller med samhällsplanering • arbeta inom idrottsrörelsen, med friskvård och hälsa • arbeta i organisationer och föreningsliv • läsa vidare och arbeta som till exempel jurist, psykolog, ekonom, journalist eller polis

På inriktningen Beteende erbjuder vi även möjlighet att läsa med idrottsprofil - Du läser tillsammans med andra idrottsintresserade elever och får kurser som är infärgade mot idrotten. Utbildningen innehåller bland annat idrott, ledarskap och hälsa. Medier, information och kommunikation Medier, information och kommunikation är valet för dig som vill bli bra på att kommunicera med hjälp av foto, film, ljud, text och grafik. Inriktningen ger dig kunskaper om information, reklam och journalistik.

Samhällsvetenskap På det Samhällsvetenskapliga programmet står samhället i Samhällsvetenskap passar dig som vill förstå och fördjupa fokus. Oavsett inriktning får du samma högskolebehörighet. dig i samhällsfrågor. Vi ger din utbildning en internationell profil med europeiskt och globalt perspektiv. Programmet har tre (3) inriktningar: Beteende Beteendevetenskap rekommenderas för dig som är intresserad av mänskliga relationer och beteenden. Den ger dig kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Läs mer på nykopingsgymnasium.se

Medier, information och kommunikation Målet för vår utbildning på Medier, information och kommunikation är att du ska bli väl förberedd för vidare studier och att du ska ha många dörrar öppna. Därför arbetar vi varierat med aktuella och verklighetsanknutna projekt. Passar dig som vill bli bra på att informera och påverka inte minst med hjälp av foto, film, ljud, text och grafik. Inriktningen ger dig kunskaper om information, reklam och journalistik.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation Årskurs 1

Kursnamn (Poäng)

16/17

Schablonkurser

Individuellt val (200)

100

Moderna språk (200)

Årskurs 2

Årskurs 3

17/18

18/19

Summa timmar

100

100

200 200

100 200

Programfördjupning (200) Gymnasiegemensamma ämnen

100

100

Engelska 5 (100)

200

Engelska 6 (100)

100

100

Historia 1b (100)

100

100

50

100

50

Idrott och hälsa 1 (100)

100

100

Matematik 1b (100)

100

100

Matematik 2b (100)

100

100

Naturkunskap 1b (100)

50

Religionskunskap 1 (50)

50

Samhällskunskap 1b (100)

100

100

Svenska 1 (100)

100

100 100

100

Svenska 2 (100) Svenska 3 (100)

100

100

50

50

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 (50)

50

50

Psykologi 1 (50) Inriktningsgemensamma ämnen Journalistik, reklam och information 1 (100)

50

50

100

Medieproduktion 1 (100)

50

50

100

Medier, samhälle och kommunikation 1 (100)

50

50

100

Psykologi 2a (50)

50

50

Programfördjupning - Skolans val

100

100

Film- och tv-produktion 1 (100)

50

Grafisk kommunikation 1 (100)

50

100

100

100

800

2500

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete SA (100) Summa poäng:

2500

Summa:

800

900

Samhällsvetenskap Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig en bred studieförberedande utbildning som håller många dörrar öppna inför framtiden. Inriktningen samhällsvetenskap passar dig som vill förstå och fördjupa dig i samhällsfrågor och ämnen som historia, religion och geografi. Vi ger din utbildning en internationell profil med europeiskt och globalt perspektiv.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap Årskurs 1

Kursnamn (Poäng)

16/17

Schablonkurser

Individuellt val (200)

100

Moderna språk (200)

Årskurs 2

Årskurs 3

17/18

18/19

Summa timmar

100

100

200 200

100 200

Programfördjupning (200) Gymnasiegemensamma ämnen

100

100

Engelska 5 (100)

200

Engelska 6 (100)

100

100

Historia 1b (100)

100

100

50

100

50

Idrott och hälsa 1 (100)

100

100

Matematik 1b (100)

100

100

Matematik 2b (100)

100

100

Naturkunskap 1b (100)

50

Religionskunskap 1 (50)

50

Samhällskunskap 1b (100)

100

100

Svenska 1 (100)

100

100 100

100

Svenska 2 (100) Svenska 3 (100)

100

100

50

50

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 (50)

50

50

Psykologi 1 (50) Inriktningsgemensamma ämnen

100

100

Geografi 1 (100) Historia 2a (100) Religionskunskap 2 (50)

100

100

50

50 100

100

Samhällskunskap 2 (100)

100

Samhällskunskap 3 (100) Programfördjupning - Skolans val

100

100

Politik och hållbar utveckling (100) Gymnasiearbete

Gymnasiearbete SA (100) Summa poäng:

2500

Summa:

800

100

850

100

100

850

2500

Beteende Beteendevetenskaplig inriktning syftar till att förbereda dig för vidare studier på universitet och högskola. Inriktningen passar dig som är intresserad av människor, människors utveckling och samspel i olika sammanhang. Vi arbetar med att ge dig grundläggande kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt förmåga att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik. Idrottsprofil För idrottsprofilen inom Samhällsvetenskapsprogrammet och inriktning Beteende så finns det två spår som du kan välja mellan. Bägge spåren omfattar 200 IV vals poäng. Spår 1: Du väljer att fördjupa dig inom din egen idrott. Du kan välja fotboll, ishockey, orientering, gym eller den idrott som ligger dig närmast om hjärtat. Du läser kurserna idrott och hälsa specialisering 1 och 2. Spår 2: Du väljer att fördjupa dig inom idrott och hälsa. Du kommer att fördjupa dig inom friluftsliv, kost och träningslära. Du läser kurserna kost och hälsa samt idrott och hälsa 2.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap Årskurs 1

Kursnamn (Poäng)

16/17

Schablonkurser

Individuellt val (200)

100

Moderna språk (200)

Årskurs 2

Årskurs 3

17/18

18/19

Summa timmar

100

100

200 200

100 200

Programfördjupning (200) Gymnasiegemensamma ämnen

100

100

Engelska 5 (100)

200

Engelska 6 (100)

100

100

Historia 1b (100)

100

100

50

100

50

Idrott och hälsa 1 (100)

100

100

Matematik 1b (100)

100

100

Matematik 2b (100)

100

100

Naturkunskap 1b (100)

50

Religionskunskap 1 (50)

50

Samhällskunskap 1b (100)

100

100

Svenska 1 (100)

100

100 100

100

Svenska 2 (100) Svenska 3 (100)

100

100

50

50

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 (50)

50

50

Psykologi 1 (50) Inriktningsgemensamma ämnen

Ledarskap och organisation (100)

100

100

Kommunikation (100)

100

100

Psykologi 2a (50)

50

50

Samhällskunskap 2 (100)

100

100

Sociologi (100)

100

100

Programfördjupning - Skolans val

100

100

Ungdomskulturer (100) Gymnasiearbete

Gymnasiearbete SA (100) Summa poäng:

2500

Summa:

800

900

100

100

800

2500

Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap Idrottsprofil Årskurs 1

Kursnamn (Poäng)

16/17

Schablonkurser

Individuellt val (200)

100

Moderna språk (200)

Årskurs 2

Årskurs 3

17/18

18/19

Summa poäng

100

100

200 200

100 100

Programfördjupning (100) Gymnasiegemensamma ämnen

100

100

Engelska 5 (100)

100

Engelska 6 (100)

100

100

Historia 1b (100)

100

100

Idrott och hälsa 1 (100)

100

100

Matematik 1b (100)

100

100 100

100

Matematik 2b (100)

100

100

Naturkunskap 1b (100)

50

Religionskunskap 1 (50)

50

Samhällskunskap 1b (100)

100

100

Svenska 1 (100)

100

100 100

100

Svenska 2 (100) Svenska 3 (100)

100

100

50

50

Programgemensamma ämnen

Filosofi 1 (50)

50

50

Psykologi 1 (50) Inriktningsgemensamma ämnen

Ledarskap och organisation (100)

100

100

Kommunikation (100)

100

100

Psykologi 2a (50)

50

50

Samhällskunskap 2 (100)

100

100

Sociologi (100)

100

100

Programfördjupning - Skolans val

100

Entreprenörskap (100)

100

100

Ungdomskulturer (100) Gymnasiearbete

Gymnasiearbete SA (100) Summa poäng:

2500

Summa poäng:

850

100

850

100

100

800

2500

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF