schema Vård av äldre VT17-B, uppdaterat 170112

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Psykiatri
Share Embed Donate


Short Description

Download schema Vård av äldre VT17-B, uppdaterat 170112...

Description

2017-01-12 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Sektionen för omvårdnad Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation Kurskod: 1SJ009C Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall Kursexaminator: Cecilia Moberg

Vård av äldre i en föränderlig livssituation, 1SJ009C, grupp B, vecka 03-10 Vecka 03 Datum, tid

Innehåll

Lokal

Föreläsare/övrigt

Måndag 16/1

Självstudier, ta del av kursintroduktion via pingpong

Pingpong

09:00-12:00

Föreläsning: Äldre med sammansatta och komplexa vårdbehov - Multisjuklighet. Se moment 1

ANA 8, 4X

13:00 – 16:00

Föreläsning Äldre och läkemedel. Se moment 1

Johan Fastbom

16.00–16.30 Onsdag 18/1

Frågestund Deadline för inlämning av frågor till studentdriven muntlig examination: Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos äldre. Orsaker och symtom. Se moment 1, samt examination

Ewa Stenwall

Tisdag 17/1 Dorota Religa

ANA 8, 4X

kl. 23:59

Pingpong

Torsdag 19/1 09:00-12:00

Grupp 1 Seminarium: Personcentrerad palliativ vård: kunskapsstöd och praktiska verktyg. Se moment 1

ANA 23, sal S 413

Ingeli Simross

13:00 – 16:00

Grupp 2 Seminarium: Personcentrerad palliativ vård: kunskapsstöd och praktiska verktyg. Se moment 1

ANA 23, sal S 413

Ingeli Simross

Fredag 20/1

Grupp 2 Studentdriven muntlig examination: Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos äldre. Orsaker och symtom. Se moment 1, läraktivitet 1, samt examination

ANA 23, sal S 412

Ewa Stenwall

ANA 23, sal S 412

Ewa Stenwall

09:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Grupp 1 Studentdriven muntlig examination: Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos äldre. Orsaker och symtom. Se moment 1, läraktivitet 1, samt examination

1

2017-01-12 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Sektionen för omvårdnad Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation Kurskod: 1SJ009C Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall Kursexaminator: Cecilia Moberg

Vecka 04-09 VFU Under VFU förekommer undervisning enligt nedan, samt obligatorisk utbildning i S-HLR (separat schema, se kursmoment 2, läraktivitet 3; ansvarig lärare: Veronica Lundberg)

Vecka 04 Datum, tid

Innehåll

Lokal

Föreläsare/övrigt

Individuell examination äldre och läkemedel.

Pingpong

Gunnel Wärn-Hede

Föreläsare/övrigt

Torsdag 26/1 13:00 - 15:00

Vecka 06 Datum, tid

Innehåll

Lokal

Onsdag 8/2

Deadline inlämning av PM till seminarium Personcentrerad vård vid akut konfusion samt Personcentrerad vård vid psykisk ohälsa hos äldre 10/2

Pingpong

Grupp 1: Seminarium: Personcentrerad vård vid akut konfusion. Se moment 1

ANA 23, sal S 202

Ewa Stenwall

ANA 23, sal S 204

Anna-Liisa Suvanto

ANA 23, sal S 202

Ewa Stenwall

ANA 23, sal S 204

Anna-Liisa Suvanto

08:00 Fredag 10/2 09.00-12.00

Grupp 2: Seminarium: Personcentrerad vård vid psykisk ohälsa 13.00–16.00

Grupp 2: Seminarium: Personcentrerad vård vid akut konfusion. Se moment 1 Grupp 1: Seminarium: Personcentrerad vård vid psykisk ohälsa

2

2017-01-12 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Sektionen för omvårdnad Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation Kurskod: 1SJ009C Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall Kursexaminator: Cecilia Moberg

Vecka 08 Datum, tid

Innehåll

Lokal

Onsdag 22/2

Deadline inlämning av PM till seminarium Personcentrerad vård vid demenssjukdom 24/2

Pingpong

Caseseminarium Ledarskap i omvårdnaden, se moment 2, läraktivitet 2. Ingår i VFU-tid

ANA 23, sal S 114

Gunnel Wärn Hede

ANA 23, sal S 114

Caroline Key

08:00 Fredag 24/2 09.00-11.00

12.00–16.00

Föreläsare/övrigt

Seminarium: Personcentrerad vård vid demenssjukdom

Vecka 09 Datum, tid

Innehåll

Lokal

Föreläsare/övrigt

Måndag 27/2

Extra inlämningstillfälle för individuell hemtentamen ”Omvårdnad av den multisjuka äldre personen”

Pingpong

Ewa Stenwall

Pingpong

Ingeli Simmross

09:00 Fredag 3/3 12.00

Deadline inlämning av case till tvärgruppsseminarierna i palliativ vård, se moment 1

3

2017-01-12 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Sektionen för omvårdnad Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation Kurskod: 1SJ009C Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall Kursexaminator: Cecilia Moberg

Vecka 10 Datum, tid

Innehåll

Lokal

Föreläsare/ansvarig lärare

09:00-11:00

Omexamination: Individuell examination äldre och läkemedel Föranmälan till Gunnel Wärn Hede senast 170221

Pingpong

Gunnel Wärn Hede

13:00 - 15:00

Omexamination: Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos äldre. Orsaker och symtom”. Se moment 1, läraktivitet 1, samt examination, examinationsform – skriftlig salstentamen

Lokal meddelas vid anmälan

Ewa Stenwall

Tisdag 7/3

OBS! Gäller endast de studenter som ej deltagit i den muntliga examinationen 170120 med godkänt resultat. Föranmälan till kursansvarig senast 170221

Torsdag 9/3 09:00 - 12:00

13.00–16.00

Gruppindelning, se pingpong Examinerande seminarium palliativ vård del 2 se moment 1, läraktivitet 2

Ingeli Simmross ANA 23, Sal S 313, S 314, S 315, S 316

Examinerande seminarium palliativ vård del 2 se moment 1, läraktivitet 2

Fredag 10/3 23.59

Inlämning av individuell hemtentamen ”Omvårdnad av den multisjuka äldre personen” moment 1, examination

4

Pingpong

Ewa Stenwall

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF