Schneider Magazine 51 - Exclusief interview

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Schneider Magazine 51 - Exclusief interview...

Description

Service

De derde industriële revolutie

Jeremy Rifkin wordt een van de meest invloedrijke denkers en visionairs van dit moment genoemd. Zijn achttien bestsellers werden in meer dan 35 talen vertaald. In zijn laatste boek “The Third Industrial Revolution” (2011) geeft hij een lange termijnvisie voor het creëren van een duurzame economie. Zij is gebaseerd op de evolutie naar hernieuwbare energiebronnen gecombineerd met moderne informatietechnologie. Ron Bloemperk, Human Ressources Manager van Schneider Electric België, heeft hem ontmoet tijdens zijn bezoek aan ons land.

Exclusief interview

met Jeremy Rifkin

Teloorgang van de consumptiemaatschappij ?

Ontdek onze video-reportage via de QR-code.

14

SCHN5893_SM51_NL_BAT.indd 14

Jeremy Rifkin adviseert wereldleiders, staatshoofden en verantwoordelijkheidsdragers van de Europese Unie. Hij ontmoette ook onze Belgische beleidsdragers Rudy Demotte, minister-president van de Waalse Regering en van de Franse Gemeenschap en Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering. Het ambitieuze strijdplan van Jeremy Rifkin bestaat uit een nieuw klimaat- en energiebeleid gestoeld op de transitie van fossiele brandstoffen naar nieuwe energievormen en dit gecombineerd met de informatietechnologie. In zijn laatste boek toont hij aan hoe in een post-carbon tijdperk, zowel de economische crisis, de energiecrisis als de klimaatverandering kan opgelost worden. Het einde van de consumptiemaatschappij is nabij en het is de hoogste tijd om zich op een derde industriële revolutie voor te bereiden, op basis van hernieuwbare energiebronnen en het internet. Industriële revoluties hebben

steeds plaatsgevonden op het ogenblik dat nieuwe energiebronnen zich aanboden. Deze lagen steeds aan de basis van meer complexe maatschappelijke vormen en nieuwe communicatiemiddelen. In de loop der geschiedenis, wanneer deze twee technologieën simultaan opdoken, gaf dit aanleiding tot het ontstaan van een nieuw wereldbeeld. Zo kon op het einde van de 19de eeuw veel sneller en economischer gedrukt worden door de geïndustrialiseerde boekdrukkunst. In het opkomend openbaar onderwijs werden handwerkers opgeleid met bevoegdheden die de industriële revolutie op basis van steenkool en van spoorwegenverkeer hebben kunnen waarmaken. De 20ste eeuw werd gekenmerkt door gecentraliseerde elektrificatie, snelle communicatiemiddelen zoals de telefoon, de radio, de televisie, de automobiel, maar ook door het gebruik van aardolieproducten, door verstedelijking en door mateloze consumptie. Deze tweede industriële revolutie is aan het eind van haar levensduur. Fossiele grondstoffen worden steeds duurder en zijn begrensd in hun beschikbaarheid. De op hen gebaseerde technologieën, zoals de verbrandingsmotor en de gecentraliseerde energieverdeling zijn niet rendabel en de infrastructuur die erop gebouwd is hangt aan de beademing. Het is tijd voor een nieuw tijdperk van eerlijk verdeelde rijkdom.

29/11/13 16:44

Schneidermagazine - n° 51 - December 2013

Jean-Paul Brees, Algemeen Directeur van Schneider Electric in België en Jeremy Rifkin.

De 3de industriële revolutie De structuur van de derde industriële revolutie verschilt volledig van de vorige en haalt haar kracht uit de nieuwe communicatietechnologieën en de hernieuwbare energieën. Jeremy Rifkin: “Ik ben opgegroeid in een gecentraliseerd systeem met een verticale structuur van boven naar beneden, met televisie, radio, magazines en kranten, wat in schril contrast staat met het internet dat niet gecentraliseerd is, maar wel gedistribueerd werkt van peer-to-peer. Dit principe kan ook toegepast worden op de energie. De stroom kan via een wereldwijd net, te vergelijken met internet, verspreid worden en opgeslagen in brandstofcellen, zodat bijvoorbeeld ook voertuigen elektrisch aangedreven kunnen worden. Als energiebron kunnen zonne- of windenergie, waterkracht (golven en getijden), geothermische energie en biologisch afval worden gebruikt. Deze zijn alom tegenwoordig op aarde”.

De 5 steunpilaren De derde industriële revolutie steunt op een infrastructuur bestaande uit 5 pilaren. Zij vormen de basis van een plan van de Europese Unie, dat door het Europees Parlement in 2007 werd goedgekeurd. Het plan wordt voor het ogenblik geëvalueerd door de commissie en de lidstaten. (N.v.d.r: dit plan werd door Jeremy Rifkin ontwikkeld in samenwerking met de Europese Unie). Landen zoals Duitsland en Denemarken zijn op het vlak van deze ontwikkeling zeer actief.

Pilaar 1 : Gebruik van hernieuwbare energie.

Europa heeft zich tot doel gesteld (mandaat), tegen 2020 in alle landen over 20% hernieuwbare energie te beschikken.

Pilaar 2 : Decentrale opwekking van energie door gebouwen. 190 miljoen gebouwen in de Unie kunnen fungeren als mini-energiecentrales waar zonne- of windenergie, waterkracht, geothermische en energie uit biologisch afval wordt opgewekt. Pilaar 3 : Opslag van elektriciteit in gebouwen op verschillende manieren. Het aanbod van elektriciteit opgewekt uit wind en zon schommelt namelijk sterk, al naar gelang de weersomstandigheden.

SCHN5893_SM51_NL_BAT.indd 15

Deze energie moet dus opgeslagen worden. Beschikbare opslagtechnologieën zijn: batterijen, vliegwielen, condensatoren, waterpompen, luchtcompressoren, waterstof brandstofcellen.

Pilaar 4 : Gebruik van communicatietechnologie voor de ontwikkeling van een groen “energie­ internet”. Smart grids, geïnspireerd op internettechnologie kunnen energienetten (m.i.v. minicentrales) verbinden tot een uniek intelligent netwerk. Miljoenen gebouwen kunnen elk hun eigen kleine hoeveelheid groene energie produceren en in waterstof opslaan, in analogie met data op een harde schijf. Wanneer deze energie niet onmiddellijk verbruikt wordt, kan de gebouwenbeheersoftware er voor zorgen dat zij tegen de gunstigste prijs verkocht wordt via het “groene internet”.

Pilaar 5 : Introductie van elektrisch vervoer op grote schaal. Uitwerken van een logistiek, gericht op het organiseren van de transitie van de transportvloten naar hybride voertuigen. Gemotoriseerde voertuigen voorzien van brandstofcellen. De door waterstof aangedreven personenwagens, lastwagens en autobussen worden vanaf 2016 industrieel geproduceerd. Volgens Jeremy Rifkin is er een nieuwe ineenstorting van de wereldeconomie op til en zoekt de mensheid wanhopig naar een strategisch plan, dat ons naar een duurzame economische toekomst kan leiden. Hij toont aan, dat het samengaan van internettechnologie met hernieuwbare energieën, een nieuwe dynamiek zal creëren, die de basis zal vormen van de “Third Industrial Revolution”. Het is een boodschap van hoop voor Europa, een continent met voorsprong op het vlak van het ideeëngoed en van de al afgelegde weg, maar ook voor België, een land waar talrijke KMO’s al werken volgens de principes van de 5 opgesomde pilaren. Voor Jeremy Rifkin zullen firma’s zoals Schneider Electric een belangrijke rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen. De groep is wereldwijd gespecialiseerd in energiemanagement en beschikt over een jarenlange expertise in de 5 pilaren van de derde industriële revolutie.

In het kort Ron Bloemperk, human ressources manager bij Schneider Electric België ontvangt visionair Jeremy Rifkin. De 2de industriële revolutie met haar fossiele brandstoffen is aan het eind van haar levensduur. Wij staan aan het begin van de derde industriële revolutie. Het post-carbon tijdperk wordt gekenmerkt door de combinatie van internettechnologie met hernieuwbare energie. Schneider Electric bezit grote expertise in de 5 pilaren van de derde industriële revolutie.

15

29/11/13 16:44

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF