- Scholieren.com

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download - Scholieren.com...

Description

Geschiedenis H1 Voorkennis Prehistorie  Begin = onbekend  Einde rond 3000 v Chr.  uitvinding schrift; noodzakelijk voor handel  Historie = grote ontwikkelings verschillen per regio Jagers & Verzamelaars    

Oude steentijd/Paleolithicum Nomadisch  rondtrekken Nieuwe steentijd/Neolithicum  uitvinding landbouw Sedentair  blijft op 1 plek

Paragraaf 1 Kern;

Uitvinding vd landbouw 

Belang;

Mens gaat de natuur beïnvloeden

grote langzame verandering; alleen vast te stellen door ongeschreven bronnen

Eerste mensen     

Evolutie Darwin Creationisme  schepping Nomadisch Vrij weinig bekend Grafgiften  hiernamaals; pot aarde = vast bestaan

Overgang landbouw 

Klimaat mid. Oost. West-Europa 

20.000 zeer gunstig; daarna warm + droog dus landbouw Genoodzaak 5000 v Chr. revolutie; grote maar langzame verandering

Landbouwsamenleving gevolgen       

Bevolkingsgroei Sedentair Steden Werktuigen Aardewerk Statusverschillen  Boerderijen i.p.v. hutten

d.m.v. bezit

Natiestaten  Verschillende steden tot 1 land  Zelfbestuur  Politieke economische eenheid Farao van poly naar monotheïstische gd  

Meer macht ontvangen Eenheid Egypte vergroten

Achnaton 

3 vernieuwingen 

Godsdienstswitch; Aton alleen + belangrijkste Nieuwe hoofdstad; vanwege oude god Amon Afbeeldingen van zichzelf; verfijnder

Overgang verering Aton 

Meer macht Achnaton 

priesters Amon te veel macht

Eenheid in godsdienst is vergroting van macht

Mesopotamië;

tussen de rivieren

Irrigatie;

bevloeien landbouwgrond 

grotere oogsten toename sociale verschillen

Leiders zorgen voor  (betere) Onderhouding irrigatie  Tempels  Stadsmuren  oorlogen Stadstaten zijn ontstaan en er komen specialisten Farao’s horen bij jagers&boeren

Egypte   

Noorden  Zuiden  Memphis en Thebe 

beneden Egypte boven Egypte regeren

Farao Schrijvers; belasting Handelaars Soldaten, boeren, ambachtslieden Slaven

Evolutietheorie    

Materialistische filosofie  Wetenschappelijk bezwaar  Intelligent Design  Antropische constanten Bezwaren bio evolutie 

Begrippen            

Agrarisch Cultuur Historie Jagers-verzamelaars Landbouwsamenleving Monotheïsme Natiestaat Neolithische revolutie Polytheïsme Prehistorie Sedentaire revolutie Stadstaat

geen geestelijke dimensie geen oorzaak voor Big Bang doelgericht en met precisie wijzen op bestaan ontwerp zuurstofpeil transparantie atmosfeer aantrekkingskracht aarde&maandag zwaartekracht koolstofdioxidepeil ontbreken overgangsvormen geen primitieve voorstadia ingewikkelde bio systeem d.m.v. mutaties info verloren genetische beperkingen micro-evolutie; geen macro-evolutie ondermijnt de moraal; of iets goed of slecht is

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF