- Scholieren.com

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download - Scholieren.com...

Description

Hoofdstuk 4. De industriële revolutie Par. 1 Oriëntatie 1. a. Jagen en verzamelen b. handelen, nijverheid

2a. tonnenmaker, kleermaker, schoenlapper b. strandwacht, hondentemmer, dolfinarium eigenaar.

3. er waren nog niet echt goeie vervoersmiddelen, de toekomst was dan onzeker. 4. Voor de industriële revolutie postkoets lopen trekschuit

Door de industriële revolutie Auto’s vliegtuigen hogesnelheidstreinen

5a. straf b. oorzaak c. onderdrukker was

6a. de wetenschappelijke kennis was nog niet zo groot. Instrumenten als de microscoop waren nog niet bekend. Mensen probeerden een verklaring te vinden voor dingen die ze niet goed begrepen. b. nee dat snap ik niet.

7a. F, M, F, F, M, M, F b. mening: het is eng en donker Feit: het is levensgevaarlijk.

8a. 1650 b. steden groeiden er zijn spoorlijnen en industriegebieden. c. in de mijnbouw in de textielindustrie in de ijzerindustrie

9a. het ging sneller b. windmolens, paarden

10. feit: 300.000 mensen aan het werk. Mening: vieze riool

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF