sd_yrkande_ks_plan_tiggare_mfl - 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download sd_yrkande_ks_plan_tiggare_mfl - 1...

Description

Yrkande (SD) Kommunstyrelsen 2015-09-09 Ärende 2.1.1 Yrkande gällande Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner Sverigedemokraterna tycker det är högst anmärkningvärt att det inte ingick i direktiven att utreda de ekonomiska effekterna av åtgärder riktade mot grupperna som planen gäller. I synnerhet eftersom staden har mycket stora ekonomiska problem som ständigt förvärras. Mycket riktigt har också flera av de ovanligt många remissinstanserna, 23 stycken, uttryckt farhågor om detta. Vidare står det oerhört mycket om alla rättigheter dessa grupper har och ska informeras om. Det är dags att påtala skyldigheterna som de också har. De är t ex att stå för sin egen försörjning och att följa och respektera Sveriges lagar. Vidare påtalas det extra ansvar kommunen har för barn. Sverigedemokraterna undrar varför vårdnadshavarnas ansvar aldrig betonas. Vi anser att det främst är de som har ansvar för sina barn vad gäller skolgång och dräglig boendemiljö. Det utlovades inför Rumäniens och Bulgariens EU-inträde att ingen skulle komma till Sverige och belasta vårt välfärdssystem. Det betonades att alla EU-medborgare har egen försörjningsplikt. Likväl är det nu så att EU:s fria rörlighet missbrukas trots alla fagra löften om annat. Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen att besluta: ..att inte godkänna planen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF