secundaironderwijs_zoektocht_geschiedenisgrot_vragen

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download secundaironderwijs_zoektocht_geschiedenisgrot_vragen...

Description

 

 

Inhoudsopgave   TERUG IN DE TIJD ....................................................................................................................................................... 2  WATER DOORHEEN DE TIJD ....................................................................................................................................... 3  INGENIEUZE ROMEINEN ............................................................................................................................................ 4  SLIMME JONGENS, DIE ROMEINEN ............................................................................................................................ 5  MIDDELEEUWS WATER .............................................................................................................................................. 6  DRINKBAAR WATER IN DE 19DE EEUW ....................................................................................................................... 7  SLIMME WETENSCHAPPER REDT LEVENS .................................................................................................................. 8  HET PRILLE BEGIN VAN DE INDUSTRIE ....................................................................................................................... 9  DE STOOMMACHINE: GELIEFD EN VERGUISD .......................................................................................................... 10  DE 'VOORUITGANG' IN DE 19DE EEUW ..................................................................................................................... 11  OVERLEVEN IN HET RUIMTESTATION ...................................................................................................................... 12  STERREN EN PLANETEN ............................................................................................................................................ 13  IS ER WATER OP MARS? ........................................................................................................................................... 14  STALAGMIETEN EN STALACTIETEN .......................................................................................................................... 15  

 

    

TERUG IN DE TIJD    Zet het cijfer van volgende gebeurtenissen op de juiste plaats:    1) De Romeinen komen gezellig samen om zich te wassen in badhuizen.  2) De aarde ontstaat. Het is een gloeiende bol van gesmolten gesteente.  3) In de Middeleeuwen drinken de kinderen bier in plaats van water!  4) De eerste verstandige mens of Homo Sapiens loopt rond op de aarde.  5) De stoommachine wordt uitgevonden. Er ontstaan grote fabrieken.                     In welke tijd wil jij leven als je met een teletijdmachine kon terugreizen. Waarom?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

   

 

WATER DOORHEEN DE TIJD    Zet het cijfer van volgende gebeurtenissen op de juiste plaats:    1) De Romeinen komen gezellig samen om zich te wassen in badhuizen.  2) De aarde ontstaat. Het is een gloeiende bol van gesmolten gesteente.  3) In de Middeleeuwen drinken de kinderen bier in plaats van water!  4) De eerste verstandige mens of Homo Sapiens loopt rond op de aarde.  5) De stoommachine wordt uitgevonden. Er ontstaan grote fabrieken.                   In de geschiedenis zien we vaak nederzettingen bij waterlopen.  Welke betekenis had water voor de eerste verstandige mens of Homo Sapiens?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Hoe zag de Sahara er 8000 jaar geleden uit?   Zijn er verschillen met vandaag? Zo ja, welke?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

   

 

INGENIEUZE ROMEINEN  Lekker ontspannen in een wellnesscentrum. Daar kenden de Romeinen alles van!   Hoe heten de openbare badhuizen in de Romeinse tijd?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4  Het badhuis had meerdere functies. Welke?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         

 

      De  badhuizen  beschikten  over  grote  hoeveelheden  warm  water.  De  Romeinen  waren  goede  bouwmeesters,  wetenschappers en ingenieurs. Deze uitvindingen verhoogden het comfort in de badhuizen.  Hoe heet het bouwwerk dat als waterleiding fungeerde bij de Romeinen?   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    In de badhuizen, net als in de woningen van rijke Romeinen, was centrale verwarming aanwezig. Bespreek de werking  ervan.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

   

 

SLIMME JONGENS, DIE ROMEINEN   De Romeinen waren goede bouwmeesters, wetenschappers en ingenieurs. Zuiver drinkwater en water voor de badhuizen  was erg belangrijk voor hen.  Waar haalden de Romeinen de grote hoeveelheid water die ze nodig hadden? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe brachten ze het water bij de gebruikers?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Maak hieronder een tekening van de Romeinse waterleiding.                  De Romeinen begrepen dat een goede hygiëne belangrijk is voor de gezondheid. Naast de aanvoer van water dachten zij  ook aan de afvoer van afvalwater.   Hoe heet de riolering in de Romeinse tijd?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

   

 

MIDDELEEUWS WATER  Sint  Arnoldus  is  de  beschermheilige  van  het  bier.  Gedurende  zijn  leven  (van  1044  tot  1087)  veranderde  hij  meermaals  water in bier. Hierdoor redde hij talrijke mensenlevens.   Vul onderstaand kruiswoordraadsel in en ontdek hoe dat kon.             

            Vroeger was bier                                                                                                dan water.                  1.

Welke god was bij de Romeinen de heerser over alle wateren?  (Tip: in de geschiedenisgrot vind je zijn standbeeld) 

2.

  Waarmee wordt een holle bamboestok gevuld om er een regenstok van te maken?  (Tip: neem eens een kijkje in de donkerblauwe bedoeïenentent in de landschapszone) 

3.

  Welke dans dansen de Indianen om de regengoden gunstig te stemmen?  (Tip: dans rond de totempaal in de landschapszone en vind het antwoord) 

4.

  Aan wie verscheen Maria in een grot in Lourdes?   (Tip: als de blauwe muur in de landschapszone in Hidrodoe kon spreken, gaf hij veel geheimen prijs) 

 

 

   

 

DRINKBAAR WATER IN DE 19DE EEUW  Het klinkt een beetje gek, maar vóór de industriële revolutie was het drinken van bier gezonder dan het drinken van water.  Voor de provincie Antwerpen kwam daar pas in 1913 verandering in.   Kleur bij iedere vraag het bolletje met het juiste antwoord. Waarom was het drinken van bier gezonder dan het drinken van water, vóór de industriële revolutie?   (Tip: reis naar de Middeleeuwen om het antwoord te vinden)  O  

Het  water  kwam  vaak  uit  vervuilde  beken  en  veroorzaakte  ziekten.  Omdat  het  water  kookte  tijdens  het  brouwproces gingen ziektekiemen dood.  

O  

Bier was toen niet gezonder dan water. De mensen vonden bier lekkerder en geloofden daarom het fabeltje. 

O  

Het bier werd toen op een andere manier gebrouwen. Daardoor zaten er veel vitaminen in het bier. 

  In 1913 werd het drinken van water in de provincie Antwerpen gezonder. Wat gebeurde er toen?  (Tip: een trip naar de 19de eeuw brengt raad)  O  

L’EAU, de eerste fabrikant van water in flessen wordt opgericht. Van dan af is er in de winkels water in flessen te  verkrijgen.  

O  

PIDPA, een drinkwatermaatschappij, wordt opgericht. Zij brengen drinkwater via leidingen tot bij de verbruikers. 

O  

WATERMAN  wordt  opgericht.  De  werknemers  van  WATERMAN  hebben  fietsen  met  een  groot  waterreservoir.  Daarmee fietsen ze door de hele provincie. Mensen kunnen bij deze ‘watermannen’ hun kannen laten vullen met  drinkbaar water. 

 

 

 

   

 

SLIMME WETENSCHAPPER REDT LEVENS    Ga op zoek in de geschiedenisgrot naar de wetenschapper die we zoeken.    Deze wetenschapper had ongewone ideeën voor zijn tijd.     Volgens hem werden een aantal ziekten verspreid via drinkwater uit vervuilde waterputten. Niemand geloofde hem.      Toen in 1854 een cholera‐epidemie in Londen uitbrak, ging hij zelf op onderzoek uit.    Na een grondige studie vond hij een waterput waar vermoedelijk vervuild water in zat. Hij liet de hendel van de pomp halen  zodat deze onbruikbaar werd. De cholera‐epidemie verdween.       De wetenschapper die we zoeken is …………………………………………………………………………………………………………………………………..  (Tip: In welke eeuw valt het jaartal 1854? Ga daar op zoek naar het juiste antwoord op het infoscherm)         

 

 

    

HET PRILLE BEGIN VAN DE INDUSTRIE    Welke uitvinding uit 1712 maakte massaproductie mogelijk?     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     Weetje: De Amerikaanse stoomtrein   

    

Op  de  afbeelding  zie  je  een  Amerikaanse  stoomtrein.  In  Amerika  reden  de  stoomtreinen  door  niet‐omheinde  velden  en  grote wouden, dit zorgde soms voor problemen:   -

 

Doordat de velden niet omheind waren lag en liep er regelmatig een koe op de sporen. Om van het probleem van  de koeien af te raken werd vooraan op de treinen een koevanger gemonteerd. De koevanger duwde de koeien van  de sporen, de treinen liepen veel minder vertraging op.  Een tweede probleem van de Amerikaanse stoomtreinen was dat ze regelmatig een stuk woud in brand staken. Dit  kwam  door  de  vonken  die  uit  de  schoorsteen  ontsnapten.  De  vonken  waren  afkomstig  van  het  vuur  dat  de  stoommachine liet werken. Ook voor dit probleem werd een oplossing gevonden: er werden extra hoge en brede  schoorstenen op de locomotieven geplaatst  

 

   

 

DE STOOMMACHINE: GELIEFD EN VERGUISD    James Watt (1736‐1819) verbetert de stoommachine waardoor massaproductie mogelijk wordt. De stoommachine zorgde  voor  een  grote  verandering  in  de  manier  van  leven  van  de  mensen.  Vier  filmpjes  in  de  geschiedenisgrot  laten  je  kennis  maken met belangrijke evoluties in eind 19de en begin 20ste eeuw.    De uitvinding van de stoommachine had positieve en negatieve gevolgen. Bespreek de punten uit de filmpjes.   Vul zelf aan.        positieve gevolgen  negatieve gevolgen      ………………………………………………...................  ………………………………………………...................  ………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

………………………………………………................... 

Wist je dat?    Een bekend  gezegde  luidt:  'uit  je  fouten  kan  je  leren'.  De  negatieve gevolgen  waren dan  ook  een  belangrijke  leerschool.  Door  deze  werkpunten  aan  te  pakken,  zijn  tal  van  systemen  ontwikkeld  die  vandaag  de  dag  nog  steeds  bestaan.

 

 

   

10 

 

DE 'VOORUITGANG' IN DE 19DE EEUW    Welke uitvinding uit 1712 maakte massaproductie mogelijk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Zijn volgende beweringen waar of niet waar? Schrap wat niet past. Verklaar jouw antwoord. 

11  In 1712 verrijzen overal fabrieken.  Deze bewering is waar/niet waar want  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  In het begin van de 20ste eeuw bestaat kinderarbeid nog steeds in België.  Deze bewering is waar/niet waar want  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  In 1913 werd Pidpa opgericht. Deze drinkwatermaatschappij levert drinkwater aan iedereen die in Vlaanderen woont.    Deze bewering is waar / niet waar want  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

   

 

OVERLEVEN IN HET RUIMTESTATION  Hier  op  aarde  slapen  wij  ’s  nachts  in  onze  bedden.  Als  je  ’s  ochtends  uit  je  bed  komt,  gebruik  je  vast  en  zeker  water.  Waarvoor heb jij water nodig?    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  In de ruimte is dit niet zo eenvoudig. Stromend water uit de kraan kennen ze niet. Ga naar het hoekje over de ruimtevaart  en ga zitten. Druk op de knop en bekijk het filmpje. Probeer aan te duiden of onderstaande stellingen juist of fout zijn.  STELLING 

JUIST 

FOUT  P   

 

Water gedraagt zich anders dan andere vloeistoffen in de ruimte, want water  zweeft niet.     

In de ruimte bestaat zwaartekracht.     

In de ruimte is water bolvormig.     

Astronauten wassen zich niet in de ruimte.     

Er is geen bad of douche in een ruimtestation.     

Het vocht dat astronauten uitademen, wordt gerecycleerd.     

Het Russische vrachtschip dat water aanbrengt heet Poetin.     

Het toilet in de ruimte werkt met een soort afzuigsysteem.     

We gaan niet op zoek naar water op Mars, omdat dat niet belangrijk is.     

Astronauten gaan erg duurzaam om met water   

  Welke letters heb je aangeduid?          Letters: …………………………………………………………………………………………………………    Welk woord kan je daar mee maken?  Woord:  R   E  __ __ __ __ __ __ __ __   (Tip: Wat doen astronauten met hun zweet, urine en adem?) 

 

 

   

12 

 

STERREN EN PLANETEN  Hé hallo daar! Mijn naam is Frank De Winne en ik ben de tweede Belgische astronaut die op een magische reis is gegaan  naar de ruimte. Hieronder maak je een kruiswoordpuzzel over de zon, de maan en haar invloeden.   Kijk rond in de ruimtevaarthoek en ontdek zelf het heelal!  Los volgend kruiswoordraadsel op en ontdek hoe astronauten zich verplaatsen in de ruimte. ( ij = 1 vakje) 

13 

11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

4

8

1

3

6

5

2

7

9

1. De … die het dichtst bij de aarde staat, is de zon.   2. Snelheid wordt gemeten in kilometer per … .   3. Er zijn plannen om op de maan een … te bouwen.   4. De zon zorgt voor de … van het water op aarde.  5. De maan en zon trekken het water op aarde aan. Zo ontstaan … : eb en vloed.  6. Men zoekt naar ijs op de maan in … .  7. Als de zon en de maan op een lijn staan, is het … .  8. Men schiet een … met grote snelheid af op een krater om water te vinden op de maan.  9. Een ander woord voor kosmos, universum, … .  10. Dit voorwerp zoekt in de gigantische stofwolk naar water.  11. Verdamping is een belangrijk onderdeel van de water… .    Met welk toestel verplaatsen astronauten zich in de ruimte?   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

   

 

IS ER WATER OP MARS?  Al eeuwen brengt men de verschillende planeten in kaart. Zo weten we dat onze planeet niet het dichtste bij de zon staat.  Mercurius en Venus staan nog dichter bij de zon. De aarde is de derde planeet. Mars de vierde.         

14 

              Lees volgende zinnen en omcirkel het (de) juiste antwoord(en).   Beantwoord de bijhorende vragen.  Een andere naam voor onze planeet aarde is de oranje / blauwe / groene planeet.   Waarom is dat? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Mars heeft een zwarte / gele / rode kleur.   Dit komt omdat:   o o o

marsmannetjes de planeet zo hebben geverfd  de planeet in vuur en vlam staat  er een laag roest de planeet bedekt   

Recent werd ijs / vloeibaar water op Mars gevonden.   Men was ervan overtuigd dat water hier aanwezig was. Hoe komt dit?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       Als de poolkappen op Mars ooit smelten, staat de planeet  8 / 11 / 14 / 17 / 20 meter onder water!

 

 

   

 

STALAGMIETEN EN STALACTIETEN  We  hebben  allemaal  al  gehoord  van  stalagmieten  en  stalactieten.  Sommigen  onder  jullie  hebben  misschien  al  enkele  in  levende lijve mogen bewonderen. Maar, welke hingen nu weer aan het plafond en hoe heten de kegels op de grond?   Schrijf de woorden 'stalagmiet' en 'stalactiet' op de juiste plaats in de tekening. 

15 

                           Hoe ontstaan druipstenen? Leg uit.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 

 

   

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF