Seneffekter - Västra Götalandsregionen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Seneffekter - Västra Götalandsregionen...

Description

Mottagning för uppföljning av behandlingsrelaterade bieffekter Karin Bergmark, överläkare, med dr Gynekologisk onkologi & Klinisk Cancerepidemiologi Jubileumskliniken, Sahlgrenska Akademin och Karolinska Institutet

Cancerincidensen ökar, och fler lever längre Idag drabbas en av tre (50.000/år) Imorgon varannan Sex av tio lever tio år efter diagnos (385.000 canceröverlevare)

Maximal överlevnad eller minimala biverkningar? Risk

Nytta

Biverkningar, reaktioner Akuta – dosbegränsande Sena – livskvalitet på lång sikt

Seneffekter – prevalens? • Observerat • Rapporterat • Av vem?

• Definition?

Radioterapi (RT) mot bäckenet Tarm

Urinvägar Sexualitet

Insufficiensfrakturer Lymfödem M.m.

Seneffekter RT: Tarm Imperativa defekationsträngningar

Diarré

25-95%

Täta defekationer

Buksmärtor

10-50%

Analinkontinens

3-50%

Tarmblödningar

5-20%

Sexuell dysfunktion prevalens? Akut: ”100%” Kroniskt: 25 – 50 – 80%

Sexualitet – fysiska förändringar Radioterapi bäcken ♀ • Kort, oelastisk, snäv vagina. Blödningar. • Minskad blodfyllnad (erektion, lubrikation) • Dyspareuni

Mottagning för uppföljning av biverkningar • Västra Götalandsregionen • 2 miljoner SEK per år i 3 år • Vad händer sedan?

• Akademisk och klinisk

Prevention

Utvärdering

Rehabilitering

Information

Intervention

Avancerade behov Specialistteam Särskilda behov Multiprofessionellt specialistteam konsultativt arbetssätt Grundläggande behov Det medicinska teamet rehabiliteringsplan/-program

Mottagning för uppföljning av biverkningar Steg 1: Kvinnor

Bäckencancer Här och nu

Tarm, sex (störst behov, störst brist, störst inverkan på livet efter cancer)

Cancer i bäckenet hos kvinnor • Gynekologisk cancer • Analcancer • Rektalcancer

• Blåscancer

Cancer i bäckenet hos kvinnor Västra Götalandsregionen

• Gynekologisk cancer

~600/år

• Analcancer

~10/år

• Rektalcancer

~150/år

• Blåscancer

~100/år (?)

Personal Två post docs? Eller åtminstone med forskningsbakgrund

• Tarmkompetens • Sexologisk kompetens

Sekreterare/assistent Statistiker

Projektledare

Plan • Systematisk inventering av en årskohort i taget • Inbjudan till besök

• Frågeformulär (screening, base-line, uppföljning, forskning)

• Dokumentation (forskningsdatabas, klinisk)

Exempel: Prevention Information, rådgivning Kirurgi

Radioterapi

Medicinering

Rådgivning Intervention

Kemoterapi

Antitumoral terapi Skonsam kirurgi utan att kompromissa med överlevnad (nervsparande)

Individuell radioterapi Bildbaserad, OAR

Plan • Begränsad tid (5 besök?) • Konsultationer – remisser (psykoonkologisk, endoskopier, etc.)

• Även: Remisser till oss, internt och externt

Plan • Utbildning på Sahlgrenska och regionen

• Informationsbroschyrer (inventering och utveckling av) • Samarbete i regionen (Vårdprogramgrupper?) • Utvidgning andra symtom och diagnoser

Utvärdering, forskning Alla delaspekter av mottagningen Förbättringar  • Prevention – primär, sekundär

• Rehabiliteringsprogram Motivering fortsatt verksamhet

Forskning Prevention

Utvärdering

Rehabilitering

Information

Intervention

Necessity some things cannot be fixed sometimes we simply have to reinvent our lives Lois Tschetter Hjelmstad

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF